Numere anterioare

ACADEMICA 2018

IULIE-AUGUST

Nr. 7-8  

Iulie-August 2018, Anul XXVIII, 333-334

     
5-6

CUPRINS

5-6

     
  Pag.
REINDUSTRIALIZAREA ROMÂNIEI (II)  
 

Victor Voicu, Opinii despre dezindustrializare și consecințe
 

6
 

Nicolae A. Anastasiu, Resursele minerale ale României - o bogăție nevalorificată
 

8
ZIUA „BERTHELOT” LA ACADEMIA ROMÂNĂ  
 

Ioan-Aurel Pop, Cuvânt de deschidere
 

14
 

Victor Voicu, Generalul Henri Mathias Berthelot
 

16
 

Michèle Ramis, Allocution
 

17
 

Răzvan Theodorescu, Franța și noi, acum un secol
 

19
 

Liliana Țuroiu, Generalul Henri Berthelot - componentă vie în memoria românilor
 

22
 

Aurel Ardelean, Generalul Henri Mathias Berthelot și misiunea militară franceză la Arad și în vestul României Mari (1918-1919)
 

24
 

Nicolae Bud, Generalul Berthelot: un concetățean
 

28
 

Păun Ion Otiman, Contribuția generalului Henri Mathias Berthelot la formarea patrimoniului material și cultural al Academiei Române
 

31
PROIECT AL ACADEMIEI ROMÂNE  
 

Simona Poladian, Napoleon Pop, Valeriu-Ioan Franc, Consolidarea convergenței economice și monetare a României cu Uniunea Europeană - un demers necesar. România și euro
 

38
PAGINI DE FILOSOFIE  
 

Alexandru Boboc, Naționalitatea în filosofie
 

62
 

Marin Aiftincă, Emergența filosofiei din cultură
 

67
UN SFERT DE SECOL DE MICROTEHNOLOGIE  
 

Dan Dascălu, O fereastră spre viitor
 

72
BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE  
 

Cătălina Macovei, Expoziția „Figura feminină în grafica lui Iosif Iser”
 

79
ISTORIE - STATUL MEDIEVAL  
 

Florian Dumitru Soporan, Legitimitate și dialog cu societatea legală: politici publice ale statului medieval în Europa secolelor XIII-XIV
 

83
EVOCARE  
 

Corneliu Dinu, Ludovic Mrazec și geologia petrolului
 

90
IN MEMORIAM  
 

Dimitrie Vatamaniuc (1920-2018)
 

98
 

Marius Sala (1932-2018)
 

100
CRONICA VIEȚII ACADEMICE 102
     
APARIȚII LA EDITURA ACADEMIEI 104
     
GHID PENTRU AUTORI 105
     
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006