PROIECTE FSE

     

SIPOCA 3
 
Titlul proiectului:

Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii

Beneficiar: Ministerului Educației Naționale
Partener 1: Academia Română
 
     

SIPOCA 13
 
Titlul proiectului:

Îmbunătățirea capacității de planificare strategică și management al Programelor Naționale de Sănătate Publică (PNSP) finanțate de Ministerul Sănătății

Beneficiar: Ministerul Sănătății
Partener 1: Academia Română
 
     

SIPOCA 28
 
Titlul proiectului:

Extinderea sistemului de planificare strategică la nivelul ministerelor de resort

Beneficiar: Secretariatul General al Guvernului
Partener 1: Curtea de Conturi a Romaniei
Partener 2: Academia Română
 
   

ANUNTURI  
     

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006