ACADEMIA ROMÂNĂ

Calea Victoriei 125, Sector 1

Cod 010071, București
ROMÂNIA

Telefon:

+4 021 212 86 40
(centrala AR)

   
Fax:

+4 021 312 02 09

   
 

SERVICIUL CANCELARIE

Șef serviciu  
  Bogdan Ștefan CRISTEA Tel: 021 212 86 33
E-mail: registratura@acad.ro

BIROUL DE COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Șef birou  
  Carmen DOBRE Tel: 021 212 97 57
E-mail: presa@acad.ro
     
Expert comunicarea științei  
  Cătălin MOSOIA Tel: 021 212 97 57
E-mail: catalin.mosoia@acad.ro
Skype ID: catalin.mosoia
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006