17 - 18 noiembrie 2018, Târgul Internațional Gaudeamus | Platoul ROMEXPO


FANFARE ȚĂRĂNEȘTI
Eveniment cultural în cinstea Centenarului Marii Uniri

 

17 octombrie 2018


Atelierele „Brăiloiu” 2018

 

19 septembrie 2018

ANUNȚ

În ziua de 19 septembrie 2018, la sediul Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” din Bucureşti, str. Demetru I. Dobrescu nr. 9, sector 1, va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat intitulată

Troița în peisajul cultural al Munților Apuseni. Istorie, legende, toponimie, inscripții.

Doctorand: Bercovici (căs. Bercovici-Ratoiu) Monica-Beatrice
Coordonator științific: acad. CS1 Cornelia Sabina Ispas

Susținerea va avea loc în Sala de expoziție, la ora 12.
 

Bercovici (căs. Bercovici-Ratoiu) Monica-Beatrice
Comisia de susținere a doctoratului

Președinte comisie: Prof. univ. dr. Ion Ghinoiu (CV)
Coordonator științific: Acad. Sabina Ispas (CV)

Referenți

  • Dr. CSI Nicolette Coatu, Institutul de Etnografie și Folclor "C. Brăiloiu" (CV)
  • Conf. univ. dr. Ioana Fruntelata, Facultatea de Litere, Universitatea din București (CV)
  • Prof. univ. dr. Antoaneta Olteanu, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București (CV)
25 iunie 2018

Institutul de Etnografie și Folclor "Constantin Brăiloiu"

O urmașă a vlahilor de la Muntele Sinai în București

INVITAȚIE

 
   
INFORMAŢII PUBLICE
Declaraţii de avere şi interese (...)