20 februarie 2019

ANUNȚ

În ziua de 20 februarie 2019, la sediul Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” din Bucureşti, str. Demetru I. Dobrescu nr. 9, sector 1, va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat intitulată

Expresii ale oralității în tradiția culturală neoprotestantă din România. Adventiștii de Ziua a Șaptea.

Doctorand: Mariana Ciuciu
Coordonator științific: Acad. Cornelia-Sabina Ispas

Susținerea va avea loc în Sala de expoziție, la ora 12.
 

Mariana Ciuciu
Comisia de susținere a doctoratului

Președinte comisie: Prof. univ. dr. Ion Ghinoiu (CV)
Coordonator științific: Acad. Sabina Ispas (CV)

Referenți

  • Dr. CSI Nicolette Coatu, Institutul de Etnografie și Folclor "C. Brăiloiu" (CV)
  • Conf. univ. dr. Ioana Fruntelata, Facultatea de Litere, Universitatea din București (CV)
  • Prof. univ. dr. Antoaneta Olteanu, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București (CV)
 
   
INFORMAŢII PUBLICE
Declaraţii de avere şi interese (...)