PUBLICAŢII IEF   -  Volume publicate 2014 - 2019

 

În perioada 2014-2019, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române a continuat publicarea lucrărilor din planul anual de cercetare (serii, colecții, periodice), adăugând lucrări rezultate în urma cercetărilor de teren din țară și din afara granițelor, lucrări de autor și colective ori volume apărute în urma câștigării unor granturi.

Publicațiile de referință ale Institutului reprezintă lucrări fundamentale pentru domeniile etnologice din România și repere pentru mediul internațional. Amintim, dintre lucrările editate de IEF:

Seria Civilizația românească, coordonator acad. Victor Spinei, vol. 8, Etnologie românească. Tradiție. Cultură. Civilizație, Coordonatori: Sabina Ispas, Nicoleta Coatu București, 2018; vol. 23, Sistemul culturii populare românești, București, 2019.
Seria Etnologie românească. Folcloristică și etnomuzicologie (tratat, 6 volume EAR - lucrarea continuă).
Colecţia naţională de folclor (instrument de lucru fundamental, 21 volume publicate la EAR, Ed. Muzicală și altele - lucrarea continuă într-o serie nouă).
Corpus de documente etnografice. Răspunsuri la chestionarele Atlasului etnografic român (instrument de lucru fundamental, 15 volume publicate - lucrarea continuă; Habitatul. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic Român.
Documente. Arhive folclorice românești (CD-uri, ediții critice și antologii, volume de documente din AIEF (serie continuă)

 

„Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor «Constantin Brăiloiu»”, Serie nouă, Tomul 25, Editura Academiei Române, 2014 (Academia Română, Institutul de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu”)

Iulia Wisoșenschi, Emil Țîrcomnicu, Cătălin Alexa, Nistor Bardu, „Lecturi vizuale” etnologice la aromânii din Albania - zona Korçë - Colecția: „Memorie, tradiție, grai, patrimoniu”, București, 2014 (Societatea de Cultură Macedo-Română)

Ion Ghinoiu, Zeii pastorali. Colecția: „Mitologie română”, Univers Enciclopedic Gold, 2014

Etnologie românească. Folcloristică și etnomuzicologie. Nașterea și copilăria. Partea a III-a. Coordonatori: Sabina Ispas și Nicoleta Coatu, Editura Academiei Române, 2014 (Academia Română, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”)

Emil Țîrcomnicu, Sărbători și obiceiuri. Românii din Bulgaria. Volumul IV. Considerente privind elaborarea Atlasului etnografic român. Românii din afara granițelor. Serie nouă, București, 2014 (Academia Română, Institutul de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu”)

 

Legendele populare româneşti.

1. Legende despre ape.

2. Legende despre munţi şi dealuri.

3. Legendele insectelor.

4. Legende despre păsări.

5. Legende despre animale sălbatice, domestice şi de fermă.

6. Legende despre flori şi arbori.

7. Flori de primăvară în legende, Nicoleta Coatu (ed.), Rosetti Internaţional, 2015 (Componentă didactică)

 


Bibliografia românească de etnografie şi folclor. 2001-2010. Partea I. Coordonator: Rodica Raliade, Editura Academiei Române, 2015 (Academia Română. Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”) - lucrare distinsă cu Premiul „Simion Florea Marian - în domeniul etnografiei și folclorului” al Academiei Române.

Florența Simion, Oraşul şi lumile de dincolo, Bucureşti, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, 2015 (Multilingvism și culturi în dialog).

Lucian David, Peisajele etnografice din România, Editura Etnologică, 2015.

Iulia Wisoşenschi, Emil Ţîrcomnicu, Cătălin Alexa, „Lecturi vizuale” etnologice la aromânii din Albania - Câmpia Muzachiei. Colecția: „Memorie, tradiție, grai, patrimoniu”, București, 2015 (Societatea de Cultură Macedo-Română. 

 

 


Radu Toader, Cunoaşterea Extremului Orient în publicaţiile româneşti (1840-1940) - O privire asupra culturii chinezeşti, Editura Etnologică, 2016.

„Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor «Constantin Brăiloiu»”, Serie nouă, Tomul 27, Editura Academiei Române, 2016 (Academia Română, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”).

Iulia Wisoșenschi, Reflectări ale legăturilor de rudenie în literatura orală aromână, Editura Etnologică, 2016.

Deschideri etnologice. In honorem Sabina Ispas la 75 de ani. Coordonatori: Laura Jiga Iliescu, Mihaela Nubert Cheţan, Editura Etnologică, 2016.

Iulia Wisoşenschi, Emil Ţîrcomnicu, Cătălin Alexa, „Lecturi vizuale” etnologice la aromânii din Albania - Sarandë și Gjirokastër. Colecția: „Memorie, tradiție, grai, patrimoniu”, București, 2016 (Societatea de Cultură Macedo-Română).

Folkmedia. Depozit folcloric multimedia. Folkloric Multimedia Deposit. Coordonatori: acad. Sabina Ispas, Monica Bercovici, București, 2016 (Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000).

 

„Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor «Constantin Brăiloiu»”, Serie nouă, Tomul 28, Editura Academiei Române, 2017 (Academia Română, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”).

Personaje biblice veterotestamentare. I. Coordonatori: Sabina Ispas, Nicoleta Coatu, Editura Academiei Române, 2017. Colecția Națională de Folclor. (Academia Română, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”).

Habitatul. Volumul IV. Moldova. Coordonatori: Alina Ioana Ciobănel, Paul Drogeanu, Editura Etnologică, 2017 (Academia Română, Institutul de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu”).

Nistor Bardu, Emil Ţîrcomnicu, „Lecturi vizuale” etnologice la aromânii din Albania - Gramsh, Elbasan, Pogradec, București, 2017 (Societatea de Cultură Macedo-Română).

Sărbători și obiceiuri. Românii din Bulgaria. Volumul I. Timoc. Serie nouă. Coordonator: Emil Țîrcomnicu, Editura Etnologică, 2017 (Academia Română, Institutul de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu”).

Familia țărănească în România. Un secol de fotografie. The peasantsʼ family in Romania. A century of photography. Autori: Cornelia Belcin Pleșca, Laura Toader, Cătălin Alexa, București, 2017.

Ion Ghinoiu, Calendarul ţăranului român. Zile şi mituri, Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2017.

 

Etnologie românească. Tradiție. Cultură. Civilizație. Coordonatori: Sabina Ispas și Nicoleta Coatu. Editura Academiei Române, 2018 (Academia Română, Seria „Civilizația românească”, Vol. 8).

„Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor «Constantin Brăiloiu»”, Serie nouă, Tomul 29, Editura Academiei Române, 2018 (Academia Română, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”).

Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Emil Țîrcomnicu, Cătălin Alexa, „Lecturi vizuale” etnolingvistice la aromânii din Republica Macedonia -Ohrida, Struga, Crușova, București, 2018 (Societatea de Cultură Macedo-Română).

 

Radu Toader, Devenirea spirituală în gândirea filocalică. Sfântul Ioan Klimakos și Scara, Editura Etnologică, 2019.

Sistemul culturii populare românești. Coordonatori: Sabina Ispas, Nicoleta Coatu, Editura Academiei Române, 2019, (Academia Română, Seria „Civilizația Românească”, Vol. 23).

Ion Ghinoiu, Cartea românească a morților. De la veacul de om la veacul vecilor. Colecția: „Mitologie Română”, Univers Enciclopedic Gold, 2019.

Habitatul. Volumul V. Dobrogea, Muntenia, Editura Etnologică 2019 (Academia Română, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”).
 
Nicolae Saramandu, Emil Ţîrcomnicu, Manuela Nevaci, Cătălin Alexa, „Lecturi vizuale” etnolingvistice la aromânii din Bulgaria. Colecția: „Memorie, tradiție, grai, patrimoniu”, Bucureşti, 2019 (Societatea de Cultură Macedo-Română).

„Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor «Constantin Brăiloiu»”, Serie nouă, Tomul 30, Editura Academiei Române, 2019. (Academia Română, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”).