PREZENTARE - Obiective
 

Principalele obiective urmarite de colectivele de cercetare sunt:

  • realizarea instrumentelor de lucru fundamentale ale disciplinelor etnologice;

  • alcatuirea si tezaurizarea documentelor specifice acestor domenii;

  • armonizarea cercetarii moderne si a sensurilor acesteia cu dinamica fenomenelor, respectarea metodologiilor si teoriilor specifice;

  • studiul actiunilor de „globalizare culturala”, definirea proceselor de constituire a identitatilor, fenomenologia si configurarea mentalitatilor;

  • actualizarea fondurilor din patrimoniul arhivistic (arhive neconventionale) prin crearea, sistematizarea, conservarea si folosirea documentelor, în sisteme analogic si digital, ca forme de expresie ale culturii orale;

  • prezentarea imaginii evolutiei societatii, în plan local si regional, pentru cei interesati de studiul dinamicii obiceiurilor, credintelor, al creatiilor orale exprimate prin orice tip de limbaj, din perspective istorice, geografice, filologice, artistice, functionale;

  • locul si contributiile pe care le aduce cultura populara traditionala si contemporana, creata pe teritoriul României, la patrimoniul european si universal;

  • prezentarea rezultatelor cercetarii celor interesati sa le valorifice în strategiile culturale si sociale.