Home

Contact us


Proiecte prioritare ale Academiei Romane 

SECTIA DE “STIINTE GEONOMICE”

 Nr. crt.

Titlu

Detalii

1. Impactul activitatilor miniere asupra mediului si poluarea transfrontaliera cu aplicatie în zona Maramures

2. Geografia României

3. Cercetari geofizice complexe în zone geodinamic active cu privire speciala asupra zonei seismogene Vrancea (5 subteme)

 
SECTIA DE “STIINTE BIOLOGICE”

 Nr. crt.

Titlu

Detalii

1. Mecanisme moleculare ale sintezei proteinelor functional active
2. Procese celulare si moleculare implicate în patologia diabetica
3. Dictionar de “Microbiologie generala”
 
SECTIA DE “STIINTE ECONOMICE, JURIDICE SI SOCIOLOGIE”

 Nr. crt.

Titlu

Detalii

1. Probleme ale integrarii României în UE; cerinte si evaluare - ESEN 2
 
SECTIA DE “STIINTE AGRICOLE SI SILVICE”

 Nr. crt.

Titlu

Detalii

1. Vinurile României
 
SECTIA DE “STIINTA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI”

 Nr. crt.

Titlu

Detalii

1. Cercetari în domeniul foneticii si fonologiei limbii române cu aplicatie la atlasele lingvistice românesti regionale
2. Strategia pentru Societatea Informationala - Societatea Cunoasterii în România (15 teme)
 
Continuare ...