PROIECTE FSE


SIPOCA 3

Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice
de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii
Programul Operațional Capacitate Administrativă

Rezultat 3 - consultare documente încărcate de experti

 Studiu de impact realizat al strategiilor și al diferitelor intervenții dezvoltate pentru sistemul de învățământ superior, asupra ofertelor educaționale ale universităților și asupra angajatorilor

MODUL 1: Analiza impactului strategiilor/interventiilor dezvoltate pentru sistemul de învătământ superior asupra ofertelor educationale pentru Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava, Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău

 

MODUL 2: Analiza impactului strategiilor/interventiilor dezvoltate pentru sistemul de învătământ superior asupra ofertelor educationale pentru Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași, Universitatea Națională de Arte "George Enescu" din Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr.T. Popa" din Iași

 

MODUL 3: Analiza impactului strategiilor/interventiilor dezvoltate pentru sistemul de învătământ superior asupra ofertelor educationale pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, Universitatea de Arte din Târgu Mureș

 

MODUL 4: Analiza impactului strategiilor/interventiilor dezvoltate pentru sistemul de învătământ superior asupra ofertelor educationale pentru Universitatea Ovidius din Constanța, Universitatea Maritimă din Constanța, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați

 

MODUL 5: Analiza impactului strategiilor/interventiilor dezvoltate pentru sistemul de învătământ superior asupra ofertelor educationale pentru Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureș, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca

 

MODUL 6: Analiza impactului strategiilor/interventiilor dezvoltate pentru sistemul de învătământ superior asupra ofertelor educationale pentru Universitatea "Babeș Bolyai" din Cluj Napoca, Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj Napoca, Universitatea de Arte și Design din Cluj Napoca

 

MODUL 7: Analiza impactului strategiilor/interventiilor dezvoltate pentru sistemul de învătământ superior asupra ofertelor educationale pentru Universitatea "Iuliu Hațieganu" din Cluj Napoca, Universitatea Transilvania din Brasov, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

MODUL 8: Analiza impactului strategiilor/interventiilor dezvoltate pentru sistemul de învătământ superior asupra ofertelor educationale pentru Universitatea din Oradea, Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara

 

MODUL 9: Analiza impactului strategiilor/interventiilor dezvoltate pentru sistemul de învătământ superior asupra ofertelor educationale pentru Universitatea Politehnică din Timișoara, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele I al României" din Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara

 

MODUL 10: Analiza impactului strategiilor/interventiilor dezvoltate pentru sistemul de învătământ superior asupra ofertelor educationale pentru Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Universitatea din Pitești, Universitatea Valahia din Târgoviște

 

MODUL 11: Analiza impactului strategiilor/interventiilor dezvoltate pentru sistemul de învătământ superior asupra ofertelor educationale pentru Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Universitatea "Eftimie Murgu" din Reșița, Universitatea din Petroșani

 

MODUL 12: Analiza impactului strategiilor/interventiilor dezvoltate pentru sistemul de învătământ superior asupra ofertelor educationale pentru Universitatea din Craiova, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu

 

MODUL 13: Analiza impactului strategiilor/interventiilor dezvoltate pentru sistemul de învătământ superior asupra ofertelor educationale pentru Academia de Studii Economice din București, Universitatea Națională de Muzică din București, Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București

 

MODUL 14: Analiza impactului strategiilor/interventiilor dezvoltate pentru sistemul de învătământ superior asupra ofertelor educationale pentru Universitatea Politehnică din București, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București

 

MODUL 15: Analiza impactului strategiilor/interventiilor dezvoltate pentru sistemul de învătământ superior asupra ofertelor educationale pentru Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București, Universitatea Națională de Arte din București, Universitatea din București

 

MODUL 16: Analiza impactului strategiilor/interventiilor dezvoltate pentru sistemul de învătământ superior asupra ofertelor educationale pentru Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Universitatea Tehnică de Construcții din București, Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București

 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006