SECȚIA DE ȘTIINȚE MATEMATICE

INSTITUTE

MEMBRI

COMISII

 

Comisii, consilii, asociații și colective de lucru

1. Comisia de automatică și teoria controlului optimal
  Președinte: acad. Viorel BARBU
 
 
Pagină WEB
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006