Director: Dinu DUMITRU

Telefon direct: 031 225 40 77
Fax: 031 225 40 77
e-mail:dinu@acad.ro

 
Structura organizatorică

1. Serviciul Recuperare Patrimoniu

Recuperează bunurile mobile și imobile care au făcut parte din patrimoniul Academiei Române până în anul 1948.

Ciobanu Mihai - Șef Serviciu recuperare Patrimoniu
Tel: 021 212 86 40 # 102/209
Fax:
E-mail: mihai@acad.ro

2. Serviciul administrare Patrimoniu

Administrează direct patrimoniul mobil și imobil al Academiei Române, precum și bunurile din domeniul public al statului date în administrarea Academiei Române.

Secu Cristina - Șef Serviciu administrare Patrimoniu
Tel:  021 212 86 59
Fax: 021 212 86 59
E-mail: cristina@acad.ro

3. Serviciul administrativ și transporturi

Asigură buna funcționare a imobilelor proprietatea Academiei Române și a bunurilor proprietatea statului aflate în administrarea Direcției Patrimoniu.

Polocoșer Gabriela - Șef Serviciu administrativ și transporturi
Tel:  021 212 86 40 # 135
Fax: 021 212 86 59
E-mail: gabriela@acad.ro

Sediul Direcției Patrimoniu, este în Calea Victoriei, Nr. 125, Clădirea administrativă Moxa, Sector 1, București.

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006