Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 
Proiect ROINTERA

În ziua de 1 iunie, la sediul Fundației Naționale pentru Știință și Artă, a avut loc lansarea a cărții „Demonul teoriei a obosit” de acad. Eugen Simion, președintele Academiei Române, o traducere în limba sârbă semnată de Radomir Andric, Adam Puslojic, Srba Igjatovic și Răzvan Voncu.

A fost un eveniment cultural și o reuniune de prieteni întru eternele valori ale culturii și, adresându-se participanților, acad. Maya Simionescu, vicepreședinte al Academiei Române, președintele Fundației, și-a exprimat bucuria pentru această apariție editorială, apreciind, ca cititor, în mod deosebit, „sinceritatea cu care Profesorul Eugen Simion își exprimă gândul”. Poetul și traducătorul Adam Puslojic mărturisește că  „este un volum luminos despre gândirea românească acum și aici sârbizată de mine.”

Fănuș Neagu a mulțumit Adam Puslojic pentru ceea ce a făcut, pentru că reprezentă un popor care a „fost totdeauna în inima modernității mai bine decât noi și cu o deschidere perfect modernă asupra malului românesc.” ... „Eu îl simt pe Adam, în primul rând, ca un scriitor sârb, dar cu o mare  aplecare, cu o mare dragoste pentru tot ceea ce este românesc.”

Pentru Adam Puslojic, membru de onoare al Academiei Române, cartea Profesorului Eugen Simion este „o enciclopedie despre spiritul românesc”. Amintind de Nichita Stănescu a caracterizat lucrarea ca o Poartă  a sărutului între cele două popoare, având menirea de a face mai cunoscută literatura română în Serbia. În paginile ei sunt prezenți  Eminescu, Preda, Caragiale, Tudor Vianu, Arghezi, Blaga, Bacovia, Mircea Eliade, Emil Cioran, Petre Țuțea,  D.R. Popescu, Marin Sorescu, Mircea Dinescu ș.a. „După această carte, vor urma mai multe traduceri făcute de studenți, coordonați de Mariana Dan, care semnează postfața la actualul volum, din Eliade, C. Noica, Sadoveanu, „Trilogia culturii” a lui Lucian Blaga ș.a. „Este o șansă a literaturii române să fie prezentă în Serbia și cu un număr cât mai mare de autori...pentru că, la noi, poezia română este cea mai apreciată poezie în lumea sârbă...la fel teatru și proza...Avem un viitor fără vize pentru literatură.” Revistele de cultură au publicat multe dintre studiile lui Eugen Simion. „Este a doua apariție în colecția Dar.” De altfel, întreaga activitate a acad. Eugen Simion este cunoscută și apreciată în Serbia și „prin tot ceea ce a făcut, în numele Academiei și al Dumnealui...a fost alături de noi și tot ce a spus a fost ca un medicament pentru rana care, pentru noi, este Kosovo.” Cu acest prilej, poetul Adam Puslojic a anunțat că, după Marin Sorescu, acad. Eugen Simion va fi al doilea român distins cu „Felx romaniana”.

Răzvan Voncu, redactorul cărții, a relatat cum s-a născut și s-a împlinit acest proiect care s-a dorit o imagine a creației literare a prof. Eugen Simion și un fel de „ghid pentru literatura română”. Este  prima carte de critică apărută în limba sârbă și este structurată pe patru coordonate: teoria criticii, scriitorii români clasici, scriitorii români contemporani și scriitorii sârbi. „Cartea a fost concepută ca o introducere, este dublată de o iconografie fabuloasă...La sfârșit a fost adăugat un capitol despre felul în care a fost receptat Eugen Simion de către câteva conștiințe românești, atât din generația sa cât și din tineri...Cartea se prezintă ca un proiect echilibrat...suscită deja un mare interes  și cred că al doilea pas ar trebui să fie Timpul trăirii, timpul mărturisirii.”

Mulțumind pentru această apariție, acad. Eugen Simion a vorbit despre identitatea fiecărei culturi într-o viitoare Europă a națiunilor, în care fiecare cultură să-și aibă locul său, „un loc care nu este dinainte dat, ci trebuie cucerit și apărat ... și va trebui dusă o bătălie, pe care trebuie s-o ducem în mod inteligent și schimbând ceva din discursul nostru...” Pentru aceasta ar trebui să eliminăm idei de felul „iată occidentul nu ne cunoaște, ne ignoră” sau „noi suntem sarea pământului” , după cum e necesar să eliminăm și discursul de tip globalist. O mulțumire și pentru munca lui Adam Puslojic, membru de onoare al Academiei Române, care a tradus opera multor poeți români și a făcut cunoscută cultura română în limba sârbă.

Domnul Paul Tudor, directorul Fundației  Decebal, care editează și revista „Caligraf”, om de afaceri și mare iubitor de cultură, venit din Canada, a mărturisit bucuria de a fi împreună la această sărbătoare și a promis că va ajuta la apariția versiunii sârbe a poeziilor lui Eminescu.

În încheiere, Eugen Uricaru, președintele Uniunii Scriitorilor din România, aținut să-și exprime bucuria pentru apariția acestei traduceri în limba sârbă. Pentru că, spunea Domnia sa, mai mult decât traducerile în alte limbi, acest fel de traduceri în țările vecine apariția presupune o judecată de valoare foarte strictă și a sugerat că ar trebui urmată și de traduceri românești din literatura sârbă.

Atmosfera de cordială prietenie a ilustrat, încă odată, că acolo unde oamenii politici mai caută căi de înțelegere, cultura le află în însăși esența ei ca mereu reînnoit  act de comunicare întru comuniune.