În vedera atingerii obiectivelor propuse, Academia Română are în sistemul său 60 de institute şi centre de cercetare care contribuie la dezvoltarea ştiinţei, literelor şi artelor în ţară, prin realizarea programelor de interes naţional, a programelor fundamentale şi prioritare. În anul 2001, două dintre institutele Academiei Române au fost recunoscute de Comunitatea Europeană ca institute de excelenţă.

Institute (a - g) Institute (i - v) Centre

Fundaţii

  INSTITUT PERSOANĂ DE CONTACT

Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca
Str. Republicii nr. 9, 400015,
Cluj-Napoca
Dr. Mihai Bărbulescu (director)
  Tel:  0264 - 591864
Fax: 0264 - 591864
Email: etnoarhivacj@yahoo.com
Web:
http://www.academiaromana.ro/
instituteAR/inst_ArhivaFolclor.htm

Institutul Astronomic
Str. Cutitul de Argint nr. 5, sector 4, 040557, București
Dr. Mirel Birlan (director)
  Tel:  021 335 68 92
Fax: 021 337 33 89
Email: director@astro.ro
Web: http://www.astro.ro

Institutul de Antropologie “Francisc I. Rainer”
Calea 13 Septembrie nr. 13, Sector 5, Bucuresti (Cod 050711, C.P. 24)
Dr. Marin Constantin, CS I  (director)
  Tel:  021 317 50 72
 
Email: franciscrainer@yahoo.com
Web: http://www.antropologia.ro

Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan”
Str. Henri Coandă nr. 11, sector 1, 010667, București
Dr. Nicolae Eugen Nicolae  (director)

Dr. Radu Băjenaru (director adjunct științific)
  Tel:  021 212 88 62; 021 212 88 70
Fax: 021 212 88 62
Email: iab_vparvan@yahoo.com
Web: http://www.instarhparvan.ro

Institutul de Arheologie din Iasi
Str. Lascăr Catargi nr. 18, 700107, Iași
Dr. Alexander Rubel (director)

Director onorific
Acad. Mircea Petrescu Dîmbovița
  Tel:  0332 - 106173
Fax: 0232 - 211910
Email: vspin@uaic.ro
Email: greencom2@yahoo.com 
Web: http://www.arheo.ro

Institutul de Arheologie si Istoria Artei din Cluj-Napoca
str. M. Kogălniceanu nr. 12–14 Cluj-Napoca cod 400084

Acad. Marius Porumb (director)
  Tel:  0264 - 591125
Fax: 0264 - 594470
Email: marpoacd@yahoo.com
Email: iaiacluj@yahoo.com
Web: http://www.institutarheologie-istoriaarteicj.ro/

Institutul de Biochimie
Splaiul Independenței nr. 296,
sector 6, 060031, București
Dr. Ștefana Petrescu (director)
  Tel:  021 223 90 69
Fax: 021 223 90 68
Email: stefana@biochim.ro
Web: http://www.biochim.ro

Institutul de Biologie
Splaiul Independenței nr. 296,
sector 6, 060031, București
Dr. Dumitru T. Murariu (director)
Membru corespondent al Academiei Române 
  Tel:  021 223 90 72; 021 221 92 02
Fax: 021 221 90 71
Email: biologie@ibiol.ro
Web: http://www.ibiol.ro

Institutul de Biologie si Patologie Celulara “Nicolae Simionescu”
Str. Bogdan Petriceicu Hasdeu nr. 8, sector 5, 050568, București
Acad. Maya Simionescu (director)
  Tel:   021 319 45 18; 021 319 27 37
Fax:  021 319 45 19
Email: maya.simionescu@icbp.ro
Web: http://www.icbp.ro

Institutul de Calcul “Tiberiu Popoviciu” - Cluj-Napoca
Str. Fântânele nr. 57, bl. B7, sc. II, etaj V, ap.67-68, 400320 Cluj-Napoca
Dr. Emil Cătinaș (director)
  Tel:  0264 - 582207 0364 101327
Fax: 0264 - 582207
Email: ecatinas@ictp.acad.ro
Web: http://www.ictp.acad.ro

Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, București
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, 050711, București
Acad. Cătălin Basarab Zamfir (director)

Dr. Sorin Cace (director adjunct)
  Tel:  021 318 24 61; 021 318 81 06
(int. 3204)
Fax: 021 318 24 62
Email: secretariat.iccv@gmail.com
Web: http://www.iccv.ro

Institutul de Cercetari Economice si Sociale “Gheorghe Zane” - Iași
Str. Teodor Codrescu nr. 2, 700481, Iași
Dr. Eugen Huzum (director)
  Tel:  0232 - 315984
Fax: 0232 - 315984
Email: magdalena_lazar15@yahoo.com
Web: http://ices.ro/

Institutul de Cercetari Juridice
"Acad. Andrei Rădulescu"
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, 050711, București
Prof. univ. dr. Mircea Duțu-Buzura (director)
  Tel:  021 318 81 30
Fax: 021 318 24 53
Email: juridic_institut@yahoo.com
Web: http://www.icj.ro

Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, 050711, București
Acad. Dan Tufiş (director)
  Tel:  021 318 81 03; 021 318 81 42
Fax: 021 318 81 42
 
Email: tufis@racai.ro
Web: http://www.racai.ro

Institutul de Cercetări Socio Umane “C.S. Nicolaescu Plopsor” din Craiova
Str. Unirii nr. 68, 200345, Craiova
Dr. Sevastian Cercel (director)
  Tel:  0251 - 523330
Fax: 0251 - 525702
Email: icsuplopsor_2005@yahoo.com
Web: http://cis01.central.ucv.ro/academiaromana

Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu
Bdul. Victoriei nr. 40, 550024, Sibiu
Prof. univ. Rudolf Gräf (director)
 
  Tel:  0269 - 212604
Fax: 0269 - 216605
Email: secretariat@icsusib.ro
Web: http://www.icsusib.ro

Institutul de Cercetări Socio-Umane “Gheorghe Șincai” - Târgu Mureș
Str. Al. Papiu Ilarian nr. 10A,
540074, Târgu Mureș
Dr. Cornel Sigmirean (director)
  Tel:  0265 - 260238
Fax: 0265 - 260238
Email: icsu.acad.ms@gmail.com
Web: http://www.icsumures.ro

Institutul de Chimie Fizică "Ilie Murgulescu" - București
Splaiul Independenței nr. 202,
sector 6, 060021, București
Dr. Ioan Balint (director)
  Tel:  021 316 79 12
Fax: 021 312 11 47
Email: ibalint@icf.ro
Web: http://www.icf.ro

Institutul de Chimie Macromoleculara “Petru Poni” - Iasi
Str. Aleea Ghica Voda nr. 41 A,
700487, Iasi
Dr. Valeria Harabagiu (director)
  Tel:  0232 - 217454
Fax: 0232 - 211299
Email: hvaleria@icmpp.ro
Web:  http://www.icmpp.ro

Institutul de Chimie "Coriolan Drăgulescu" - Timișoara
Bdul. Mihai Viteazul, nr. 24, 300223 Timișoara
Dr. Otilia Costișor (director) 

 
  Tel:  0256 - 491818; 021 410 30 99
Fax: 0256 - 491824
Email: ocostisor@acad-icht.tm.edu.ro
Web: http://acad-icht.tm.edu.ro

Institutul de Economie Agrară
Calea 13 Septembrie nr.13, sector 5,  050711, București
Dr. Cecilia Alexandri (director)

Dr. Lucian Luca (director adjunct)
  Tel:  021 318 24 11; 021 318 81 06
(int. 3591)
Fax: 021 318 24 11
Email: iea@ines.ro
Web: http://www.eadr.ro

Institutul de Economie Mondială “Costin Murgescu”
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, 050711, C.P. 42-13, București
Dr. Simona Moagăr Poladian (director) 
  Tel:  021 410 55 96; 021 410 55 70
Fax: 021 410 50 20
Email: office@iem.ro
Web: http://www.iem.ro

Institutul de Economie Naţională
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, 050711, București
-

Prof. univ. dr. Valentina Vasile (director științific)
  Tel: 021 318 24 67; 021 318 81 06
(int. 3106)
Fax: 021 318 24 67
Email: inst.ec.nat@gmail.com
Web: http://www.ien.ro

Institutul de Etnografie şi Folclor “C. Brăiloiu”
Str. Dobrescu I. Demetru nr. 9, sector 1, 010025, București
Acad. Cornelia-Sabina Ispas (director)
  Tel:  021 318 39 00
Fax: 021 318 39 01
Email: contact@ief.ro
Web: http://www.academiaromana.ro/ief 

Institutul de Filologie Română “A. Philippide” - Iaşi
Str. Th. Codrescu nr. 2, 700481, Iași
Prof. univ. dr. Bogdan Crețu (director)
  Tel:  0332 106 508
Fax: 0332 106 508
Email:  secretariat_philippide@yahoo.com
Web: http://www.philippide.ro

Institutul de Filosofie şi Psihologie “Constantin Rădulescu Motru”
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, 050711, POB 1-137, București
Prof. univ. dr. Mircea Dumitru (director)
  Departament filosofie
Tel:  021 410 59 59; 021 318 24 49, 
021 318 8106 (int. 3221)
Fax:
Email: secretariat@institutuldefilosofie.ro
Web: http://www.institutuldefilosofie.ro
 
  Departament psihologie
Tel:  021 318 24 42; 021 318 8106 (int. 2327)
Fax: 021 318 24 42
Email: secretariat@ipsihologie.ro
Web: http://www.ipsihologie.ro

Institutul de Geodinamică “Sabba S. Ştefănescu”
Str. Jean-Louis Calderon nr. 19-21, sector 2, 020032, București
Dr. Crișan Demetrescu (director)
Membru corespondent al Academiei Române 
 
 
  Tel:  021 317 21 26
Fax: 021 317 21 20
Email: inst_geodin@geodin.ro
Web: http://www.geodin.ro

Institutul de Geografie
Str. Dimitrie Racoviță nr. 12,
sector 2, 023993, București
Acad. Dan Bălteanu (director)
  Tel:  021 313 59 90; 021 314 37 48
Fax: 021 311 12 42
Email: igar@geoinst.ro
Web: http://www.geoinst.ro
Institute (a - g) Institute (i - v) Centre

Fundaţii

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006