COMISII ALE ACADEMIEI ROMÂNE

 
Comisia de Epidemiologie a Academiei Române Coordonată de Secția de Științe Medicale 
     
Comisia de Oncologie a Academiei Române Coordonată de Secția de Științe Medicale 
     
Comisia de Istorie a Medicinei a Academiei Române Coordonată de Secția de Științe Medicale 
     
Comisia de Știința și Tehnologia Microsistemelor (STMS)

Pagina Web:                

Președinte - Acad. Dan Dascălu
E-mail: dan.dascălu@link2nano.ro

Vicepreședinte - Acad. Maria Zaharescu
Vicepreședinte - Prof. Gheorghe Ștefan, m. c.
al Academiei Române

Lista membrilor Comisiei este accesibilă aici

 

Comisia STMS (care funcționează din anul 1998 sub coordonarea Secției de Știința și Tehnologia Informației) are un caracter multidisciplinar.

  Evenimetul internațional legat de tehnologiile avansate, organizat cu sprijinul Comisie la data de 18 noiembrie 2020 are programul afisat aici.
 

Opiniile grupului de lucru pentru analiza propunerii POCIDIF (Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare), august 2020, pot fi consultate aici

   
Forumul pentru Societatea Cunoaşterii Acad. Florin Gheorghe Filip, preşedinte 
     
Comisia Națională pentru Cercetări Antarctice și Medii Extreme (CNCAME)

Comisia Națională pentru Cercetări Antarctice și Medii Extreme (CNCAME) funcționează sub directa îndrumare a Biroului Prezidiului Academiei Române fiind coordonată de Vicepreședintele Academiei Române, acad. Victor Voicu

  Președinte - Acad. Dumitru T. Murariu, membru titular al Academiei Române
Tel: 0722 267432; Tel: 021 3167239; 021 3128886
  Secretar CNCA - Dr. Cristina Purcărea
Institutul de Biologie București
E-mail: cristina.purcarea@ibiol.ro
 
Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii (CMN) Comisia funcționează sub conducerea directă a Prezidiului Academiei Române, în coordonarea Secției de Științe Biologice
  Președinte - Prof. univ. emerit Dan Grigorescu
  Secretar științific - Dr. Simona Mihăilescu 
  Adresă de contact în Academia Română
Fax: 021 6504010
E-mail: cmn@acad.ro
  Biolog - Dr. Eliana Sevianu 
Fax: 0264 599523
 

COMITETE ALE ACADEMIEI ROMÂNE

 
Comitetul Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) Președinte - Acad. Bogdan C. Simionescu

Secretar științific - Dr. Valentin Marin
Email: valentinmarin2005@yahoo.com
Tel: 0749 338 793

     
 

CONSILII ALE ACADEMIEI ROMÂNE

 
Consiliul de Onoare al Academiei Romane Constituit: 21.11.2018, în Adunarea Generală
    Președinte - Acad. Maria Zaharescu, Secția de științe chimice
 
Consiliul de Coordonare a Cercetării Științifice Organism consultativ subordonat Prezidiului Academiei Române
    Președinte - Acad. Bogdan Simionescu
 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006