SERVICII ADMINISTRATIVE

 
SERVICIUL CANCELARIE Şef serviciu:
Bogdan Ștefan CRISTEA
Tel:  021 212 86 33
E-mail: registratura@acad.ro
SERVICIUL JURIDIC Șef serviciu:
Carmen ȚÎNȚĂREANU
Tel:  021 212 86 57
Fax: 021 212 86 57
E-mail: juridic@acad.ro
  SERVICIUL RELAŢII EXTERNE Șef serviciu:
Alis-Maria ALEXĂ
Tel:  021 312 46 99
Fax: 021 312 52 24
E-mail: alis.alexa@acad.ro
BIROUL DE AUDIT PUBLIC INTERN Șef birou:
Glencora BENEC - MINCU
Tel:  021 212 97 64
Fax: 021 212 97 64
E-mail: glencora@acad.ro
BIROUL RESURSE UMANE Șef birou:
Simona VLĂȘCEANU
Tel:  021 212 86 34
Fax: 021 212 86 34
E-mail: simona@acad.ro
BIROUL IT@C Șef birou:
Firicel MONE
Tel: 021 650 30 20
E-mail: mone@acad.ro
COMPARTIMENTUL DE CONTROL INTERN / MANAGERIAL Responsabil:
Simona Ionela PETCUȚ

Tel: 021 212 86 40 # 196
E-mail: simona.becherescu@acad.ro
BIROUL DE COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE Șef birou:
Carmen DOBRE
Tel:  021 212 97 57
E-mail: presa@acad.ro
BIROUL DE PROIECTE ȘI GRANTURI Șef birou:
Aurelia MEGHEA
Georgeta PREDEANU
Tel:  021 212 97 55
Fax: 021 212 97 55
E-mail: bpg@acad.ro
COMPARTIMENTUL SCOSAAR SI STUDII POSTDOCTORALE Responsabil:
Luiza PREDA
Tel:  021 212 86 55
E-mail: luisa@acad.ro
BIROUL ACHIZITII PUBLICE Șef birou:
Andra MĂRCULESCU
Tel:  021 212 86 40 # 133
Fax: 021 212 86 49
E-mail: achizitii@acad.ro
DIRECŢIA ECONOMICĂ Director:
Dorina ADAMESCU

Director adjunct:
Dorina GRIGORE
 

Tel:  021 212 86 40 # 131

 

Tel:  021 212 86 40 # 180

 
SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL Șef serviciu:
Simona Ionela PETCUȚ
Tel:  021 212 86 32
E-mail: simona.becherescu@acad.ro
BIROUL CONTABILITATE Șef birou:
Cristina BUZDUGAN
Tel:  021 212 86 40
       # 119/201
Fax: 031 225 40 81
E-mail: contabar@acad.ro
SERVICIUL BUGET Șef serviciu:
Luana AMAN
Tel:  021 212 86 64
E-mail: luana@acad.ro
DIRECȚIA PATRIMONIU Director:
Dinu DUMITRU

Tel:  021 212 86 40  # 111
SERVICIUL RECUPERARE PATRIMONIU Șef serviciu:
Mihail CIOBANU
Tel:  021 212 86 40
Fax: # 102/209
E-mail: mihai@acad.ro
SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU Șef serviciu:
Cristina SECU

Tel:  021 212 86 59
Fax: 021 212 86 59
E-mail: cristina@acad.ro
SERVICIUL ADMINISTRATIV SI TRANSPORTURI Șef serviciu:
Gabriela POLOCOȘER
 

Tel:  021 212 86 40 # 135
Fax: 021 212 86 59
E-mail: gabriela@acad.ro 
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006