Consiliul de Coordonare a Cercetării Științifice (CCCȘ) este un organism consultativ subordonat Prezidiului Academiei Române

 
Președinte - Acad. Bogdan Simionescu
 
 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006