Home

Contact us

SOCIETATEA INFORMATIONALA - SOCIETATEA CUNOASTERII

Detalii ...

Proiect prioritar al Academiei Romane 

Detalii ...
 Prezentare proiect

Studii tematice

DELPHI  

     

Avansul catre societatea informationala, bazata pe cunoastere (SI - SC) este considerat, pe plan mondial, ca o evolutie necesara pentru asigurarea dezvoltarii durabile în contextul “noii economii”, bazata, în principal, pe produse si activitati intelectual-intensive, precum si pentru realizarea unei civilizatii socio-umane avansate. Societatea informationala bazata pe cunoastere înseamna mai mult decât progresul tehnologiei si aplicatiilor informaticii si comunicatiilor, ea integrând si dimensiunile sociala (cu impact asupra îngrijirii sanatatii, solidaritatii si protectiei sociale, muncii si pietei muncii, educatiei si formarii continue etc.), ambientala (cu impact asupra utilizarii resurselor si protectiei mediului), culturala (cu impact asupra conservarii si dezvoltarii patrimoniului cultural national si international, promovarii pluralismului cultural, necesitatii protectiei minorilor, dezvoltarii industriei multimedia si productiei de continut informational) si economica (cu dezvoltarea unor noi paradigme ale economiei digitale si ale noii economii bazate pe cunoastere, inovare, cultura antreprenoriala si manageriala, educatie a cetateanului si a consumatorului).

Un rol important în acest proces îl au guvernele si institutiile guvernamentale si sectorul public, care, prin politicile adoptate, trebuie sa asigure cadrul de reglementari specific noului tip de societate, dezvoltarea infrastructurii nationale informationale si de comunicatii , accesul nediscriminatoriu la informatia publica, si, totodata, sa ofere un model de utilizare eficienta a tehnologiei informatiei si comunicatiilor în propriile institutii si în serviciile publice (sanatate, educatie, cultura, transporturi, etc.).

Academia Româna - cel mai important centru al cercetarii fundamentale din Romania - îsi asuma misiunea de a contribui la elaborarea unei viziuni de ansamblu privind SI - SC în România si la stabilirea obiectivelor si cailor pentru accelerarea evolutiei în aceasta directie.

1. PREMISE
1.1. SI - SC contine o importanta dimensiune culturala, care îi confera o orientare umana mai pregnanta decât cea caracteristica societatii bazate exclusiv pe capital.
1.2. Adoptarea unei atitudini proactive, bazate pe o abordare de tip “salt”, este de natura sa favorizeze atenuarea decalajelor actuale ale Romaniei fata de tarile dezvoltate si evitarea unor probleme conexe (experiente negative) înregistrate de acestea.
1.3. Indeplinirea de catre România a criteriilor stabilite pentru integrarea sa euro-atlantica presupune atingerea, în timp util, a unor niveluri adecvate de potential si performanta în domeniile esentiale ale SI-SC.
1.4. Înca din anul 1995 a fost lansat (in strategia nationala cunoscuta sub numele de “Snagov I”) conceptul de “Societate informationala, cultural-intensiva”. Acum, acest concept necesita a fi, în continuare, analizat si actualizat în lumina noilor evolutii si tendinte înregistrate pe plan mondial. În ultimii 5 ani, în România, s-au elaborat câteva variante de strategii guvernamentale referitoare la unele aspecte ale SI-SC, dar ele nu au fost puse în aplicare decât partial.
2. SCOPUL PROIECTULUI
2.1. Dezvoltarea unei viziuni care defineste un model românesc pentru SI - SC si formularea solutiilor, prioritatilor si a cailor de actiune recomandate pentru stimularea dezvoltarii de tip “salt” a economiei, educatiei, stiintei, precum si pentru pregatirea populatiei în vederea facilitarii evolutiei catre SI - SC în România în perioada 2001-2010.
3. OBIECTIVE URMARITE
3.1. Aprofundarea întelegerii conceptului de SI - SC, a contextului international al evolutiei catre SI - SC si identificarea cerintelor ce decurg, în acest sens, pentru România.
3.2. Evaluarea starii actuale si a tendintelor constatate în acest domeniu în România.
3.3. Proiectarea unor scenarii de evolutie catre SI - SC recomandate pentru:
a) managementul cunostintelor
b) dezvoltarea infrastructurii informatice si de comunicatii
c) învatamânt
d) cercetare si stiinta
e) economia si afacerile
f) administratia publica în relatia cu cetateanul
g) folosirea resurselor naturale si protejarea mediului
h) ocrotirea sanatatii
i) populatia si structurile societatii civile (asociatii neguvernamentale, sindicate, organizatii patronale, organizatii de tineret etc.)
3.4. Propunerea unui Program special pentru democratizarea accesului populatiei la cultura si pentru valorificarea si difuzarea valorilor culturale românesti în lume cu mijloacele tehnologiei informatiilor si comunicatiilor.
3.5. Determinarea costurilor si consecintelor “inactiunii” si ale situarii României în afara tendintelor mondiale.
4. GRAFIC DE ELABORARE
4.1. Prezentarea proiectului în cadrul sedintei comune a Sectiei pentru Stiinta si Tehnologia Informatiei si a Biroului Forumului pentru Societatea Informationala ale Academiei Române, în prezenta presedintelui Academiei Române Acad. Eugen Simion.

  ( 08.02.2001)

4.2. Lansarea oficiala a proiectului în cadrul unei reuniuni in prezenta reprezentantilor autoritatilor statului, Academiei Române (inclusiv Forumul pentru Societatea Informationala), societatii civile, mass media.

Termen: sfârsitul lunii martie 2001

4.3. Elaborarea unor caiete de lucru continand studii tematice.

Termen: iunie 2001

4.4. Organizarea uneu dezbateri publice.

Termen: iunie-iulie, 2001

4.5. Realizarea unui Studiu prospectiv folosind metoda Delphi în varianta electronica pentru definirea: a) impactului încrucisat; b) oportunitatilor si pericolelor, c) actiunilor necesare imediat; d) costurilor inactiunii sau actiunii cu întârziere.

Termen: iulie 2001

4.6. Definirea a 3-5 scenarii de planuri de actiune vizând orizonturile 2004, 2007 si 2010 folosind metoda grupului nominal (2 - 3 sedinte).

Termen: octombrie 2001

4.7. Elaborarea raportului final.

Termen: noiembrie 2001

5. PARTICIPANTI LA LUCRARE
5.1. Membrii Sectiilor si institutelor Academiei Romane desemnati de Sectii.
5.2. Colaboratori
Reprezentanti ai Forumului pentru “Societatea informationala din România” al Academiei Române.
Reprezentanti ai Academiei de stiinte tehnice, desemnati de Sectia de “Tehnologia Informatiei, Calculatoare si Comunicatii”.
Reprezentanti ai asociatiilor profesionale din domeniul tehnologiilor informatiei si comunicatiilor.
Cadre didactice din învatamântul universitar de profil.
Specialisti din ICI si din alte institute de cercetare de profil.
6. RESURSE NECESARE ESTIMATE
   
Se estimeaza ca, pentru realizarea lucrarii, este necesar , în anul 2001, un efort de cca.10-15 oameni-an din sistemul Academiei Române si un numar aproximativ egal de colaboratori pe baza de contract. Cost estimat al manoperei: 800 mil. lei
Secretariatul proiectului va fi asigurat de Secretariatul Forumului pentru Societatea Informationala. O dotare minimala cu o statie de lucru si un aparat de fotocopiere este necesara pentru activitati de secretariat. Cost estimat pentru investitie: cca. 90 mil. lei
Institutul National pentru Cercetare-Dezvoltare în Informatica - ICI, care a realizat activitati similare in ultimii 10 ani, va putea asigura sprijin logistic pe baza unei conventii de colaborare.
Costurile estimate pentru materiale consumabile (inclusiv pentru multiplicare materiale, publicare si comunicatii) : 30 mil. lei
Costurile estimate pentru organizarea unor manifestari publice : 15 mil. lei

 

08.03.2001

Întocmit:

Acad. Florin Gh. Filip