Home

Contact us

SOCIETATEA INFORMATIONALA - SOCIETATEA CUNOASTERII
Proiectul prioritar al Academiei Romane 

 Prezentare proiect

Studii tematice

DELPHI

 
Raport  de sinteza

Scrisoare

Chestionar

Mediere chestionar

Prezentul chestionar, format din 12 întrebari, împreuna cu explicatiile aferente, va este supus spre completare în calitatea Dvs. de participant la Proiectul Prioritar al Academiei Române privind Societatea Informationala - Societatea Cunoasterii în România (SI-SC).

Raspunsurile urmeaza a fi si prelucrate potrivit metodei Delphi de sondare a opiniei expertilor;  ele presupun o abordare de tip generalist a temei chestionarului, complementara viziunii specializate a studiilor tematice pe care le asteptam de la Dvs. în cadrul proiectului nostru prioritar.

Va rugam ca raspunsurile, sa ne fie expediate,  în forma electronica, la adresa iancu@acad.ro, completate direct în formularul anexat.  

Va stam la dispozitie cu orice informatii suplimentare, preferabil prin posta electronica. 

 C H E S T I O N A R


DEFINIREA CONCEPTULUI SI-SC

Întrebarea 1: Va rugam sa enumerati, sub forma de cuvinte-cheie (maximum 7), principalele elemente necesare pentru a formula definitia SI-SC printr-o enumerare de atribute. 
Explicatie: Scopul acestei întrebari este de a preciza acceptiunea conceptului SI-SC avuta în vedere în elaborarea raspunsurilor la prezentul chestionar. Exemple: informatia ca principal factor de productie, Internet ca infrastructura-cheie etc.   

MODUL DE ABORDARE A SI-SC ÎN ROMÂNIA 

Întrebarea 2: Considerati ca avansul SI-SC în România ar trebui sa decurga, în principal, din: 

a) optiuni nationale proprii de natura sa conduca la un model românesc, specific atât sub aspectul tintei urmarite, cât si al cailor de actiune; 
b) optiuni nationale specifice numai sub aspectul cailor de actiune;
c) încadrarea în demersurile pentru SI-SC ale structurilor europene si euro-atlantice în care România candideaza pentru integrare; 
d) alte variante - se vor specifica.

Explicatie: Prin aceasta întrebare se urmareste a se obtine indicarea de referinte privind ratiunile si sensul demersului românesc de construire a SI-SC: orientarea strategica, situarea în raport cu contextul extern, termeni de comparatie internationala; raspunsul poate fi de natura selectarii unei singure variante sau a ierarhizarii/gruparii lor. 

Întrebarea 3: Ce aspecte ale dezvoltarii SI-SC în România ar trebui pilotate si, respectiv, ce alte aspecte ar trebui sa evolueze emergent (nedirijate explicit) ? 
Explicatie: Raspunsurile asteptate la aceasta întrebare sunt de natura indicarii, în mod generic, a aspectelor ce ar trebui incluse în cele doua categorii; de exemplu, pentru evolutiile pilotate – alocarea de fonduri, dezvoltarile de infrastuctura, solutiile de proiectare, iar pentru evolutiile emergente – cultura informatiei, comunitatile de utilizatori, optiunile personale etc.

Întrebarea 4. Ce roluri specifice ar trebui sa revina, în evolutia societatii informationale în România: 

a) Statului român  
b) Organizatiilor din sectorul afacerilor 
c) Organizatiilor societatii civile  
d) Mediilor universitare si de cercetare 
e) Presei si audio-vizualului 
f) Partenerilor strategici din categoria companiilor de informatica si telecomunicatii 
g) Factorilor externi (state, organizatii si institutii internationale). 

Explicatie: Scopul acestei întrebari este de a permite identificarea contributiilor asteptate din partea factorilor care ar trebui implicati în aplicarea strategiei, inclusiv sensibilizati prin furnizarea rezultatelor prezentei lucrari. Exemple: statul - sa asigure cadrul legislativ ; partenerii strategici – sa asigure linii de credit etc. 

Întrebarea 5: Considerati ca dezvoltarea în România a SI-SC ar trebui sa se realizeze: 

a) Pe baza unui cadru de convergenta minim necesara, asigurata printr-un proiect-director, pentru demersurile specifice desfasurate la nivel sectorial, departamental, regional etc.;
b) Limitat la oferirea de catre stat a unui suport integrat de infrastructura si servicii publice, general disponibil pentru cetateni si organizatii;
c) Ca un proiect promovat de stat, care sa integreze informational ansamblul activitatilor de interes public la nivel national. 

Explicatie: Raspunsul la aceasta întrebare ar trebui sa conduca la stabilirea naturii si amplorii angajamentului strategic ce ar urma sa fie asumat de stat în directia dezvoltarii SI-SC în raport cu celelalte categorii de actori implicati si cu societatea (tinând seama si de întrebarea 3 pct.a de mai sus). 

STAREA ACTUALA   

Întrebarea 6: Care sunt, în situatia actuala a României, atuurile pe care se poate întemeia favorabil angajamentul de a dezvolta SI-SC si cum poate fi ele valorificate ? 
Explicatie: Scopul acestei întrebari este de a identifica, drept atuuri, acele aspecte favorizante pe care se poate conta în mod efectiv si care ar trebui cultivate si fructifcate Va rugam sa enumerati maximum 7 asemenea aspecte, ca de exemplu: lipsa unor ancorari în moduri perimate de folosire a tehnologiei informatiei si comunicatiilor; calitatea învatamântului universitar de informatica; disponibilitatea românilor din diaspora a contribui la dezvoltarea SI-SC; lipsa inhibitiei publicului larg fata de noile tehnologii etc. 

Întrebarea 7: Va rugam sa evaluati punctele slabe si decalajele de natura sa limiteze avansul SI-SC în România, comparativ cu situatia tarilor cu rezultate reprezentative în aceasta privinta. 
Explicatie: Scopul acestei întrebari este de a identifica aspectele cele mai deficitare, limitative sau perturbatoare în evolutia României catre SI-SC si care necesita a fi corectate. Indicati principalele asemenea aspecte (maximum 7), de exemplu: nivelul redus de predare a informaticii în scoli; neutilizarea în administratia publica a tehnologiei informatiei si comunicatiilor; cheltuirea fondurilor pe achizitii de echipamente fara a avea o conceptie de sistem; aspecte extra-tehnologice (cultura incipienta a informatiei, etica neadaptata conform valorilor SI-SC) etc. 

ACTIUNILE IMEDIATE

Întrebarea 8: Va rugam sa specificati prioritatile de actiune imediata pentru dezvoltarea SI-SC în România. 
Explicatie: Va rugam sa enumerati câteva actiuni (maximum 7), necesare urgent, de exemplu: acordarea de facilitati fiscale pentru sectorul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, integrarea într-un repertoar unic a adreselor siturilor Internet despre România, crearea unui portal al Guvernului României, extinderea ghiseului unic pentru noi servicii etc. Rezultanta raspunsurilor la aceasta întrebare urmeaza sa fie transmisa Administratiei Prezidentiale, Guvernului si comisiilor de specialitate ale Parlamentului României, în vederea actiunii immediate. 

Întrebarea 9: Considerând ca evolutia României catre SI-SC trebuie sa înceapa acum, va rugam sa enumerati, în ordinea descescânda a importantei lor, principalii factori declansatori (maximum 7) ai acestei evolutii 
Explicatie: Scopul acestei întrebari este de de a permite identificarea acelor factori semnificativi pentru demararea unui demers consistent, coerent si efectiv în vederea evolutiei câtre SI-SC în România. Raspunsurile pot fi multiple, de exemplu: trecerea la aplicarea strategiei MCTI, Grupul de lucru de pe lânga Administratia Prezidentiala, initiativele asociatiilor profesionale din domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, factori externi (de exemplu, recomandarile Comisiei Europene, NATO ONU), presiunea furnizorilor de tehnologie a informatiei si comunicatiilor, factorii liberi ai pietei, eliminare unor constrângeri existente (de exemplu, demonoploizarea sectorului telecomunicatiilor), lansarea de licitatii de proiecte etc. 

Întrebarea 10: În care dintre actiunile programului "e-Europe+" considerati necesar si posibil ca România sa se angajeze imediat si în ce modalitati concrete ? 
Explicatie: Programul "e-Europe+" este disponibil la adresa Internet www.mcti.ro/……. 

Întrebarea 11: Presupunând ca se adopta calea actiunii, când estimati ca în România se va putea vorbi despre societatea informationala ca despre o realitate prezenta, în sensul rezultat din raspunsul la întrebarea 1 de mai sus ? 
Explicatie: Raspunsul asteptat este de natura indicarii unui moment sau interval de timp calendaristic, de ex 2010 sau 2008-2012

COSTURILE INACTIUNII SAU ÎNTÂRZIERII

Întrebarea 12: Va rugam sa evaluati (inclusiv prin eventuale estimari de ordine de marime) costurile inactiunii sau actiunii întârziate a României pentru construirea SI-SC 
Explicatie: se are în vedere notiunea de costuri în acceptiunea calitativa cea mai generala, atât sub aspectul costurilor directe (cheltuieli, pierderi, efecte penalizatoare) ce ar decurge din inactiune /întârziere, cât si sub aspectul de cost al sansei sacrificate (ratari de posibilitati etc.). Exemple: exodul creierelor, marirea decalajelor tehnologice în domeniul informaticii si comunicatiilor, perimarea calificarii specialistilor etc. 

Chestionar 1

Scrisoare

 

Mediere chestionar 1