HOME | Istoric | Patrimoniu | Organizare | Programe, proiecte | Publicaţii | Manifestări științifice | Studii doctorale | Anunţuri | Contact |                                     Academia Română
spacer
 
spcaer

Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” este o structură de cercetare multidisciplinară, de orientare socio-umană. Sarcina sa principală este să elaboreze studii fundamentale și avansate asupra fenomenului culturii populare tradiționale și contemporane, rurale și urbane, în domeniile folcloristicii (folclor literar), etnomuzicologiei, etnografiei, etnocoreologiei și arhivelor multimedia, neconvenționale, de folclor.

În titulatura instituției sunt alăturate, pe de o parte, denumirea obiectului de studiu și a fenomenelor ce urmează a fi analizate, iar pe de altă parte, a disciplinelor cu veche tradiție în cercetarea de profil din România.

Instituția poartă numele lui Constantin Brăiloiu, membru corespondent al Academiei Române, personalitate culturală care, prin activitatea sa, a contribuit la dezvoltarea și modernizarea metodei de cercetare în etnomuzicologia românească și internațională și la fixarea principiilor care stau la baza alcătuirii arhivelor multimedia, neconvenționale, de folclor.

Constantin Brailoiu

 

spacer
Copyright © 2022 Academia Română