HOME | Istoric | Patrimoniu | Organizare | Programe, proiecte | Publicaţii | Manifestări științifice | Studii doctorale | Anunţuri | Contact |                                     Academia Română
spacer
 
spcaer

Studii doctorale

DOCUMENTE

ANUNȚURI

ȘCOALA DOCTORALĂ / DOCTORAL SCHOOL
  Programa cursurilor / Courses syllabus
   
  Programa cursului / Course syllabus
  Etică și integritate academică / Academic Ethics and Integrity
  Programa cursului / Course syllabus
  Utilizarea informațiilor obținute în urma culegerilor de teren și a celor obținute din surse /
  Use of information obtained from field collections and from bibliographic sources
   
Coordonatori științifici (IEF)
   
Doctoranzi (IEF)
   
Anexa Ordin MENCS nr. 3482 din 24 martie 2016 - Regulament de organizare și funcționare al CNATDCU
   
Ordin MEN nr. 3131 din 30 ianuarie 2018 - Includerea cursurilor de etică și integritate academică
   
Ghid de redactare a tezei de doctorat
   
Metodologia organizării și susținerii tezei de doctorat
   
Bibliografie colocviu admitere doctorat 2023-2024 (IEF)
   
   
Bibliografie colocviu admitere doctorat 2021 (IEF)
   
Susțineri publice și confirmări, Doctoranzi (2020-2021)
   
 
 

 

spacer
Copyright © 2022 Academia Română