HOME | Istoric | Patrimoniu | Organizare | Programe, proiecte | Publicaţii | Manifestări științifice | Studii doctorale | Anunţuri | Contact |                                     Academia Română
spacer
 
spcaer

Studii doctorale

DOCUMENTE

ANUNȚURI

Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu“ anunță susținerea în ședință publică a tezei de doctorat Personalitatea cercetătorului Al. I. Amzulescu și procesele de inovare metodologică în studierea cântecului epic. Aplicare asupra patrimoniului din Arhiva Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu“.

Student-doctorand: Carmen Elena M. Bulete (căs. Șerban)
Coordonator științific: acad. cs1 Cornelia-Sabina Ispas

Anunț susținete publică
 
Comisia de susținere a doctoratului
Președinte comisie: cs1 dr. Emil Țîrcomnicu (CV)
Coordonator științific: acad. cs1 Cornelia Sabina Ispas (CV)
Referenți
  1. prof. univ. dr. Petru Gheorghe Bârlea (CV)
  2. prof. univ. dr. Carmen Banța (CV)
  3. conf. univ. cs2 dr. Ioana Ruxandra Fruntelată (CV)
   
Rezumat teză doctorat - Limba română
 
Susținerea va avea loc în ziua de 9 octombrie 2023, orele 13:00, la sediul Institutului din str. Dem. I Dobresc nr. 9, Sala de Consiliu.
Textul integral al tezei poate fi consultat, în format tipărit, la Biblioteca Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu“
 
 

 

spacer
Copyright © 2022 Academia Română