PREZENTARE

Obiective

 

Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” este o structură de cercetare multidisciplinară, de orientare socio-umană. Sarcina sa principală este să elaboreze studii fundamentale și avansate asupra fenomenului culturii populare tradiționale și contemporane, rurale și urbane, în domeniile folcloristicii (folclor literar), etnomuzicologiei, etnografiei, etnocoreologiei și arhivelor multimedia, neconvenționale, de folclor.

În titulatura instituției sunt alăturate, pe de o parte, denumirea obiectului de studiu și a fenomenelor ce urmează a fi analizate, iar pe de altă parte, a disciplinelor cu veche tradiție în cercetarea de profil din România.

Instituția poartă numele lui Constantin Brăiloiu, membru corespondent al Academiei Române, personalitate culturală care, prin activitatea sa, a contribuit la dezvoltarea și modernizarea metodei de cercetare în etnomuzicologia românească și internațională și la fixarea principiilor care stau la baza alcătuirii arhivelor multimedia, neconvenționale, de folclor.

   

Stimați colegi,

 

În perioada 22-24 octombrie 2021, la sediul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, din București, urma să se desfășoare lucrările celei de a XII-a sesiuni a Colocviilor „Brăiloiu”, cu tema Problematici referitoare la etica cercetării în domeniile etnologice, în cadrul a patru secvențe tematice: - Strategii naționale pentru conservarea arealelor culturale protejate din punct de vedere al patrimoniului folcloric; - Informatorii: identitatea și consimțământul lor; - Etica etnologului: între „oceanul” de informații, comunitatea profesională și cultura vie; - Prezența cercetătorului în arhiva de folclor.

Dată fiind situația sanitară marcată de pandemia cunoscută, manifestarea științifică se va desfășura la o dată ce va fi anunțată ulterior, aproape de încheierea anului 2021.

Mulțumim pentru înțelegere.
Comitetul de organizare