HOME | Istoric | Patrimoniu | Organizare | Programe, proiecte | Publicaţii | Manifestări științifice | Studii doctorale | Anunţuri | Contact |                                     Academia Română
spacer
 
spcaer

Manifestări științifice

2014
 

Atelierele „Brăiloiu”, cu participare internațională - Patrimoniul intangibil românesc (tradiții, folclor), în contexrul globalizării - 10 octombrie 2014 . Comitet de organizare: Rodica Raliade, Ionuț Semuc - foto

2015
 

Colocviile „Brăiloiu” - Ediţia a IX-a: Patrimoniul tradiţional - Dezbatere etnologică, 22-23 octombrie 2015. Comitet de organizare: Laura Iliescu, Iulia Wisoşenschi, Emil Ţîrcomnicu - foto

2016
  Manifestare științifică. Aula Academiei Române - foto
 

Workshop: Unconventional multimedia archives. Modern conservation procedures applying to the physical carrier for safeguarding intangible heritage, București, 20 octombrie 2016. Comitet de organizare: Sabina Ispas, Monica Bercovici - foto

2017 Colocviile „Brăiloiu”
 

Colocviile „Brăiloiu”, Ediția a X-a, Cultura tradițională -expresie a românității, 19-20 octombrie, 2017- Comitet de organizare: Iulia Wisoșenschi, Constantin Secară, Lucian David - foto

 

The reason why we have contemporary ”myth” and why they are increasingly popular in pop culture - workshop româno-danez, 15 mai 2017. Organizator: acad. Sabina Ispas - foto

2018 Atelierele „Brăiloiu”
  Atelierele „Brăiloiu”, ediția 2018, cu tema România și românii, în sunet și imagine. Comitet de organizare: Monica Bercovici-Ratoiu, Lucian David, Claudiu Roșiu, Ion Șerban, Cătălin Alexa - foto
 
  IEF - partener, alături de Institutul de Sociologie al Academiei Române, Institutul de Studii Sud-Est Europene al AR și Muzeul Țăranului Român la organizarea Celei de a 13-a Conferințe a Grupului de Lucru al Societății Internaționale de Etnografie și Folclor (SIEF), The Ritual Year. Tema reuniunii: City Rituals. Din Institutul de Etnografie și Folclor au lucrat: dr. Mihaela Nubert Chețan, dr. Lucian David, tehn. Ion Șerban - foto
  Masa rotundă cu tema O urmașă a vlahilor de la Muntele Sinai la București, 25 iunie 2018: vizita dnei Selema Gabaly din tribul Jabalyia (Sinai) la Institutul de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu” și întâlnirea cu specialiștii. Au participat ambasadorul Egiptului în România, dna Mihaela Năstase, care a lucrat cu vizitatoarea în Sinai și alte personalități din București. Inițiatori și organizatori: dr. Iulia Wisoșenschi, acad. Sabina Ispas - foto
 
  Expoziția Academia Română și cartea de folclor și etnografie, în parteneriat cu Biblioteca Academiei Române și Comisia de Folclor a Academiei Române, 17 - 27 septembrie, Sala „Theodor Pallady” a Bibliotecii Academiei Române (expoziție de carte și masă rotunda). Din IEF au organizat: dr. Iulia Wisoșenschi, dr. Const. Secară, drd. Cristina Neamu, drd. Laura Toader, drd. Mariana Ciuciu, Ion Șerban, Claudiu Roșiu. Coord. acad. Sabina Ispas - foto
 
2019 Colocviile „Brăiloiu”
  Colocviile „Brăiloiu”.Ediția a XI-a: Mutații funcționale ale modelelor culturale în satul contemporan, 24-25 octombrie 2019, București. Comitet de organizare: Anca-Maria Vrăjitoriu, Cristian Mușa, Cezar Buterez, Frâncu Lavinia - foto
  Expoziție fotografică dedicate împlinirii a 70 de ani de la înființarea Institutului de etnografie și folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române - foto
 
2020 Atelierele „Brăiloiu”
  Atelierele „Brăiloiu”: Cultura populară contemporană. Dinamici, procese și tehnici de abordare, 23-24 octombrie 2020, București
Comitet de organizare: acad. Sabina Ispas, dr. L. David, dr. C. Secară, dr. Laura Toader.
Paneluri tematice: Epidemie și tradiție populară, Păstoritul carpatic. Tradiție și continuitate, Hibridizarea transmiterii culturii populare prin mass-media
   
2020-2021
  Manifestări științifice: conferințe, work-shop, expoziții, simpozioane
   
2022 Colocviile „Brăiloiu”
  În perioada 21-22 octombrie 2022, la sediul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, str. Dem. I. Dobrescu nr. 9, vor avea loc Colocviile „Brăiloiu”, cu tema Cercetarea etnologică actuală. Probleme de etică.
   
  Dezbaterile vor fi organizate în cadrul următoarelor paneluri:

1. Informatorii: identitatea și consimțământul lor, coordonat de CS III Florența Popescu-Simion

2. Etica etnologului: între „oceanul” de informații, comunitatea profesională și cultura vie, coordonat de CS II Ioana-Ruxandra Fruntelată

3. Exigența documentului de cultură orală și cercetarea în arhive (sau Despre etnolog între arhive și document), coordonat de CS I Laura Jiga Iliescu
   
  Masa rotundă cu tema: Strategii naționale pentru conservarea arealelor și sistemelor protejate din punctul de vedere al patrimoniului folcloric, coordonată de acad. Sabina Ispas
   
 
 

 

spacer
Copyright © 2022 Academia Română