Numere anterioare

ACADEMICA 2019

OCTOMBRIE-NOIEMBRIE

Nr. 10-11  

Octombrie-Noiembrie 2019, Anul XXIX, 348-349

     
10-11

CUPRINS

5-6

     
  Pag.
NICOLAE BĂLCESCU - 200 DE ANI DE LA NAȘTERE  
 

Ioan-Aurel Pop, Nicolae Bălcescu - patriotul european
 

6
 

Dan Berindei, Nicolae Bălcescu, demn de nemurirea istorică
 

8
 

Victor Spinei, Nicolae Bălcescu - editor de izvoare istorice
 

10
 

Alexandru Mamina, Realismul vizionar: Nicolae Bălcescu, tactician politic
 

18
 

Eugen Simion, Despre iubire și prieteșug
 

21
DISCURSURI DE RECEPȚIE  
 

Nicolae Panin, Cuvânt de deschidere
 

25
 

Nicolae Anastasiu, Memoria pietrelor
 

26
 

Dan Rădulescu, Cuvânt de răspuns
 

41
 

Dan Dubină, Școala de cercetare și ingineria construcțiilor metalice de la Timișoara
 

45
 

Dorel Banabic, Cuvânt de răspuns
 

59
OMAGIU ACADEMICIANULUI NICOLAE CAJAL  
 

Victor Voicu, Academicianul Nicolae Cajal, reper moral și profesional
 

64
 

Răzvan Theodorescu, Nevoia de Cajal
 

66
 

Costin Cernescu, 100 de ani de la nașterea academicianului Nicolae Cajal (1919-2004)
 

67
 

Irina Cajal-Marin, Cuvânt de mulțumire
 

75
APĂRAREA FRONTIERELOR MARII UNIRI  
 

Cătălin Zisu, Armata - instituție fundamentală a statului român
 

78
 

Răzvan Theodorescu, Apărarea românității în discursurile de recepție în Academia Română (1916-1923)
 

82
 

Mihail E. Ionescu, De la apărarea frontierelor Marii Uniri la sistemul de alianțe românesc interbelic
 

84
MANIFEST AL ACADEMIEI ROMÂNE  
 

Impactul revoluției digitale asupra omului și societății. Măsuri necesare pentru România. Un manifest pentru adaptarea la Era digitală
 

89
ROMÂNIA ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ  
 

Valeriu Ioan-Franc, Napoleon Pop, Euro după 20 de ani: între teorie și pragmatism (I)
 

94
PERSONALITĂȚI ACADEMICE  
 

Nicoleta Stan-Țurcanu, Rolul lui Dimitrie A. Sturdza la dezvoltarea Academiei Române (II)
 

98
VEȘNICIA S-A NĂSCUT LA SAT  
 

Spațiul mioritic, satul și sufletul românesc
 

105
CRONICA VIEȚII ACADEMICE 108
     
APARIȚII LA EDITURA ACADEMIEI 111
     
GHID PENTRU AUTORI 113
     
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006