Numere anterioare

ACADEMICA 2020

SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE

     
Nr. 9-10  

Septembrie-Octombrie 2020, Anul XXX, 359-360

     
7-8

CUPRINS

 
     
  Pag.
ZIUA LIMBII ROMÂNE - 31 AUGUST  
 

Bogdan C. Simionescu, La mulți ani limbii române!
 

6
 

Gabriela Pană Dindelegan, Caracteristici ale românei actuale
 

8
 

Ion Hadârcă, Zilele (și nopțile) limbii române
 

11
ACADEMICIAN VICTOR GIURGIU - 90  
 

Cristian Hera, Academicianul Victor Giurgiu - nonagenar
 

14
 

Ovidiu Badea, Din viața și activitatea academicianului Victor Giurgiu
 

17
 

Ioan Seceleanu, Contribuțiile academicianului Victor Giurgiu la dezvoltarea științelor silvice
 

24
 

Ion Roșca, Dumitru Galupa, Aliona Miron, Contribuția academicianului Victor Giurgiu la dezvoltarea silviculturii din Republica Moldova
 

30
ACADEMICIAN IOAN DUMITRACHE - 80  
 

Dan Dascălu, Tinerețe fără bătrânețe. Omagiu adus academicianului Ioan Dumitrache la împlinirea a 80 de ani
 

33
 

Florin G. Filip, Un lider recunoscut și confirmat al comunității automatiștilor
 

36
 

Radu Munteanu, Academicianul Ioan Dumitrache la 80 de ani!
 

37
 

Napoleon Pop, Academicianul Ioan Dumitrache la 80 de ani. Strălucirea discretă a unei cariere prodigioase
 

41
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI  
 

Dan Dascălu, Sub egida Academiei Române: colaborarea europeană în tehnologiile avansate
 

44 
 

Theodor Borangiu, Sistemele ciber-fizice și transformarea digitală. Rolul cercetării și învățământului din România
 

52
TEHNOLOGIA ELECTRONICĂ ÎN NOUA ERĂ DIGITALĂ  
 

Dan Dascălu, Preambul
 

61
 

Alexandru Müller, Alexandra Nicoloiu, De la electronica cu semiconductori la quantum computing
 

62
MĂRTURII ISTORICE  
 

Alexandru Porțeanu, Mărturii istorice asupra unor drame ale anului 1940
 

69
PERSONALITĂȚI ACADEMICE  
 

Nicoleta Stan-Țurcanu, Portretul unui academician - V.A. Urechia

72
REFLECȚII  
 

Elena Solunca Moise, Civilizația imaginii
 

78
EVOCARE  
 

Răzvan Givulescu, membru de onoare al Academiei Române - 100 de ani de la naștere
 

82
INGINERI ROMÂNI  
 

Nicolae Bud, Constructorul român
 

88
OPINII  
 

Ramiro Sofronie, Punctul de trifurcație
 

90
IN MEMORIAM  
 

Nicolae Anastasiu, Dan Constantin Jipa (1935-2020)
 

93
 

Constantin Toma (1935-2020)
 

95
 

Ovidiu Alexandru Băjenaru (1957-2020)
 

97
 

Ivan Singer (1929-2020)
 

99
 

Emilian Popescu (1928-2020)
 

101
CRONICA VIEȚII ACADEMICE 102
     
APARIȚII LA EDITURA ACADEMIEI 104
     
GHID PENTRU AUTORI 107
     
copyright © Academia Românanunturi2005ă 2006

copyright © Academia Română 2006