Numere anterioare

ACADEMICA 2020

IULIE-AUGUST

     
Nr. 7-8  

Iulie-August 2020, Anul XXX, 357-358

     
6

CUPRINS

 
     
  Pag.
AGRICULTURA ȘI SCHIMBĂRILE CLIMATICE  
 

Cristian Hera, Agricultura în contextul secetei și deșertificării
 

6
 

Nicolae N. Săulescu, Unele probleme ale dezvoltării viitoare a agriculturii României
 

12
 

Păun Ion Otiman, Agricultura și dezvoltarea rurală din România postpandemie și la început de nou ciclu bugetar european (2021-2027)
 

15
 

Victor Giurgiu, Ioan Seceleanu, Ovidiu Badea, Probleme actuale ale silviculturii românești. Pădurea viitorului și formarea conștiinței forestiere
 

23
PANDEMIILE ÎN CONTEXT ISTORIC  
 

Victor Spinei, Reflecții privind ipostaze ale pandemiei
 

30
ȘTIINȚA DREPTULUI  
 

Mircea Duțu, Drept natural sau organicism juridic? Legatul Școlii Juridice Ardelene în gândirea juridică românească
 

36
CONVORBIRI  
 

Victor Spinei, Arheologie și realități contemporane
 

45
ROMÂNIA ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ  
 

Napoleon Pop, Valeriu-Ioan Franc, Provocări ale zonei euro
 

52
STRATEGIE ECONOMICĂ  
 

Sarmiza Pencea, Noul Drum al Mătăsii, punct terminus Europa
 

66
FILE DE ISTORIE  
 

Vasile Muntean, Cu privire la Origen (184-253)

84
 

Alexandru Porțeanu, 80 de ani de la sfâșierea teritorială a României (1940) și de la marele refugiu românesc

90
OPINII  
 

Alexandru Ioan Herlea, Câteva considerații cu privire la realizarea unei istorii a tehnicii românești
 

93
 

Nicole Bud, Alexandru Nicolici, Munții noștri aur poartă (III)
 

101
EVENIMENT CULTURAL  
 

Bogdan Jugănaru, Expoziție de presă românească la Biblioteca Academiei Române
 

106
EVOCARE  
 

Elena Liliana Popescu, Alexandru Zaharescu, Marele matematician român Nicolae Popescu și impactul puternic al operei sale
 

109
 

Lucian Beznea, Remember - Profesorul Nicolae Popescu, creatorul Școlii românești de Algebră modernă și Teoria numerelor
 

114
 

Dan Cristian Popescu, In memoriam - Mentorul Nicolae Popescu, membru corespondent al Academiei Române
 

115
CRONICA VIEȚII ACADEMICE 118
     
APARIȚII LA EDITURA ACADEMIEI 119
     
GHID PENTRU AUTORI 121
     
copyright © Academia Românanunturi2005ă 2006

copyright © Academia Română 2006