ACADEMIA ROMÂNĂ - MEMBRI ACTIVI ()

Nume desc Data Profesie Titlu An
Andrei Andreicuţ n. 1949 Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului membru de onoare 2021
Sorin Dăscălescu n. 1964 matematician membru corespondent 2021
Mihai Nicolae Ducea n. 1966 geolog, inginerie geologică membru corespondent 2021
Mircea Flonta n. 1932 filosof membru titular 2021
Ilie Pârvu n. 1941 filosof membru titular 2021
Vasile Puşcaş n. 1952 istoric membru corespondent 2021
Ladislau-Nicolae Vékás n. 1945 fizician membru titular 2021
Irinel Caprini-Gologan n. 1945 fizician membru corespondent 2019
Radu Ciuceanu n. 1928 istoric membru de onoare 2019
Valeriu V. Cotea n. 1960 enolog membru corespondent 2019
Ştefan I. Drăgulescu n. 1943 medic membru de onoare 2019
Gheorghe Maria n. 1955 inginer chimist membru corespondent 2019
Fior Dafin Mureşanu n. 1962 medic membru corespondent 2019
Nicolae Noica n. 1943 inginer constructor membru de onoare 2019
Radu Rey n. 1940 medic veterinar mo 2019
Nicolae Ţăpuş n. 1949 inginer membru de onoare 2019
Cătălin Zamfir n. 1941 sociolog membru titular 2019
Ilie Bădescu n. 1948 sociolog membru corespondent 2018
Ioan Bolovan n. 1962 istoric membru corespondent 2018
Costin-Eugen Cernescu n. 1940 medic membru titular 2018
Cornel Haţegan n. 1940 fizician membru titular 2018
Valeriu Ioan-Franc n. 1949 economist membru corespondent 2018
Niculae I. Ionescu n. 1933 chimist membru de onoare 2018
Voicu Lupei n. 1938 fizician membru titular 2018
Liviu Marşavina n. 1963 inginer 2018
Paul Helmut Niedermaier n. 1937 istoric, arhitect membru titular 2018
Constantin C. Petolescu n. 1943 istoric membru corespondent 2018
Radu-Emil Precup n. 1963 inginer membru corespondent 2018
Eugen-Victor-Cristian Rusu n. 1957 inginer membru corespondent 2018
Nicolae Saramandu n. 1941 filolog membru corespondent 2018
Cătălin Tănase n. 1962 biolog membru corespondent 2018
Mihail Viorel Bădescu n. 1953 inginer membru titular 2017
Ioan-Coriolan Balintoni n. 1939 geolog membru corespondent 2017
Corneliu Bîrsan n. 1943 jurist membru corespondent 2017
Dan Cogălniceanu n. 1960 biochimist membru corespondent 2017
Ioan Dumitrache n. 1940 inginer energetician membru titular 2017
Gabriela Marinoschi n. 1957 matematician membru corespondent 2017
Dorin Mircea Stelian Poenariu n. 1936 fizician membru de onoare 2017
Ioan A. Rus n. 1936 matematician membru de onoare 2017
Cristian Sorin Silvestru n. 1955 chimist membru titular 2017
Horia-Nicolai L. Teodorescu n. 1951 inginer membru titular 2017
Dragoş Vinereanu n. 1966 medic membru corespondent 2017
Constantin Zălinescu n. 1952 matematician membru corespondent 2017
Monica Voichiţa Acalovschi n. 1946 medic membru corespondent 2016
Nicolae A. Anastasiu n. 1940 geolog membru titular 2016
Vladimir Beliş n. 1930 medic membru de onoare 2016
Ion-Tudor Berza n. 1944 geolog membru corespondent 2016
Ana Blandiana n. 1942 poetă membru corespondent 2016
Ion-Gheorghe Boldea n. 1945 inginer membru titular 2016
Ioan I. Bucur n. 1951 geolog membru titular 2016
Dorel Bucurescu n. 1944 fizician membru corespondent 2016
Ionel Cândea n. 1949 istoric membru corespondent 2016
Lazăr-Octavian Cosma n. 1933 muzicolog membru titular 2016
Nicolae Ghilezan n. 1938 medic membru titular 2016
Cristoph Klein n. 1937 episcop (Biserica Evanghelică din România) membru de onoare 2016
Constantin Năstăsescu n. 1943 matematician membru titular 2016
Sergiu Nedevschi n. 1951 inginer membru corespondent 2016
Liviu Pop n. 1943 specialist în domeniul dreptului privat membru corespondent 2016
Georgeta Stoica n. 1932 muzeolog membru de onoare 2016
Ştefan Afloroaei n. 1952 filosof membru corespondent 2015
Dorel Banabic n. 1956 inginer mecanic membru titular 2015
Gheorghe Benga n. 1944 medic membru titular 2015
Gheorghe Coldea n. 1939 biolog, specialist în botanică membru corespondent 2015
Dan Cristea n. 1951 inginer de calculatoare, matematician membru corespondent 2015
Dan Dubină n. 1950 inginer membru titular 2015
Niculae Florea n. 1921 inginer chimist membru de onoare 2015
Constantin Ionescu-Târgovişte n. 1937 medic membru titular 2015
Ileana Mânduţeanu n. 1953 biolog membru corespondent 2015
Vasile Marinca n. 1951 matematician membru corespondent 2015
Gheorghe Nenciu n. 1944 fizician membru corespondent 2015
Doru C. Pamfil n. 1953 inginer agronom membru titular 2015
Nicolae Panin n. 1938 inginer geolog membru titular 2015
Ion V. Pop n. 1941 critic şi istoric literar membru corespondent 2015
Dorina-Elena N. Rusu n. 1951 istoric membru corespondent 2015
Volumnia Anca Sima n. 1952 biofizician membru titular 2015
Victor Spinei n. 1943 istoric, arheolog membru titular 2015
Laurenţiu Streza n. 1947 mitropolit ortodox membru de onoare 2015
Maria Magdalena Zaharescu n. 1938 chimist membru titular 2015
Nicolae-Victor Zamfir n. 1952 fizician membru titular 2015
Nicolae Ovidiu I. Badea n. 1963 inginer silvic membru corespondent 2014
Mircea Dumitru n. 1960 filosof, logician membru corespondent 2014
Valentin Gheorghiu n. 1928 pianist, compozitor membru corespondent 2014
Ion Grosu n. 1955 chimist membru corespondent 2014
Mihaela Maria Hillebrand n. 1941 chimist membru corespondent 2014
Mircea Aurelian Martin n. 1940 filolog, critic literar membru corespondent 2014
Dumitru Mihalache n. 1948 fizician membru corespondent 2014
Lucian Liviu Albu n. 1951 economist membru titular 2013
Daniel Dăianu n. 1952 economist membru titular 2013
Wilhelm Dancă n. 1959 filozof şi teolog membru corespondent 2013
Mircia Dumitrescu n. 1941 artist plastic, grafician membru corespondent 2013
Ileana Mălăncioiu n. 1940 poetă membru corespondent 2013
Nicolae Manolescu n. 1939 critic, istoric literar, eseist şi prozator membru titular 2013
Irinel Popescu n. 1953 medic membru corespondent 2013
Mihail M. Cernea n. 1931 sociolog membru titular 2012
Alexandru Morega n. 1955 inginer membru corespondent 2012
Lucian Mureşan n. 1931 Cardinal, Arhiepiscop Major de Făgăraş - Alba-Iulia membru de onoare 2012
Gheorghe Păun n. 1950 matematician membru titular 2012
Andrei-Nicolae Pippidi n. 1948 istoric membru corespondent 2012
Tudor Sireteanu n. 1943 matematician membru corespondent 2012
Mihai Şora n. 1916 filosof şi eseist membru de onoare 2012
Cornel Ţăranu n. 1934 compozitor membru titular 2012
Victor Axinciuc n. 1928 economist membru de onoare 2011
Grigore Brâncuş n. 1929 lingvist membru titular 2011
Dan Eugen Demco n. 1942 fizician membru corespondent 2011
Florica Dimitrescu-Niculescu n. 1928 lingvist membru de onoare 2011
Maria-Luisa Flonta n. 1944 biolog (fiziologie moleculara ) membru corespondent 2011
Zeno Gârban n. 1939 biochimist membru corespondent 2011
Nicolae Dragoş Hâncu n. 1940 medic membru de onoare 2011
Lucia-Doina Popov n. 1943 biochimist membru titular 2011
Dumitru-Dorin Prunariu n. 1952 inginer membru de onoare 2011
Ioanel Sinescu n. 1951 medic membru titular 2011
Gheorghe Ştefan n. 1948 inginer electronist membru corespondent 2011
Dan Tufiş n. 1954 inginer membru titular 2011
Mihai Bărbulescu n. 1947 istoric, arheolog membru corespondent 2010
Romeo Ştefan Belea n. 1932 arhitect membru corespondent 2010
Gheorghe Chivu n. 1947 filolog membru corespondent 2010
Ioan-Aurel Pop n. 1955 istoric membru titular 2010
Irineu Popa n. 1957 mitropolit ortodox membru de onoare 2010
Octavian Popescu n. 1951 biolog membru titular 2010
Şerban Sturdza n. 1947 arhitect membru corespondent 2010
Marius Andruh n. 1954 chimist membru titular 2009
Dan Bălteanu n. 1943 geograf membru titular 2009
Nicolae Breban n. 1934 scriitor membru titular 2009
Emil Burzo n. 1935 fizician membru titular 2009
Cornelia-Sabina Ispas n. 1941 etnolog membru titular 2009
Marius Porumb n. 1943 istoric de arta membru titular 2009
Nicolae N. Săulescu n. 1939 inginer agronom membru titular 2009
Bogdan C. Simionescu n. 1948 chimist membru titular 2009
Tudor Zamfirescu n. 1944 matematician membru de onoare 2009
Daniel Ciobotea n. 1951 patriarh membru de onoare 2007
Crişan Demetrescu n. 1940 fizician membru corespondent 2006
Sorin Dumitrescu n. 1946 pictor membru corespondent 2006
Valeria Guţu-Romalo n. 1928 lingvist membru de onoare 2006
Mugurel Constantin Isărescu n. 1949 economist membru titular 2006
Viorel Mărginean n. 1933 pictor membru de onoare 2006
Dumitru T. Murariu n. 1940 biolog membru corespondent 2006
Dumitru Radu Popescu n. 1935 scriitor membru titular 2006
Mihail Voicu n. 1943 inginer membru corespondent 2006
Leon Dănăilă n. 1933 medic membru titular 2004
Cristian Ioan D. Hera n. 1933 inginer agronom membru titular 2004
Gabriela Pană Dindelegan n. 1942 lingvist membru corespondent 2004
Carol Stanciu n. 1937 medic, gastroenterolog membru de onoare 2004
Alexandru Zub n. 1934 istoric membru titular 2004
Leontin Ştefan Eugen Péterfi n. 1937 biolog-botanist membru corespondent 2003
Constantin Popa n. 1938 medic membru titular 2003
Dumitru Protase n. 1926 istoric membru de onoare 2003
Vasile Tonoiu n. 1941 filosof membru titular 2003
Ioan Cuculescu n. 1936 matematician membru corespondent 2001
Leonida Gherasim n. 1929 medic membru de onoare 2001
Aurel Gh. Iancu n. 1928 economist membru titular 2001
Dorin Ieşan n. 1941 matematician membru corespondent 2001
Ioan Robu n. 1944 arhiepiscop mitropolit al Bisericii Romano-Catolice membru de onoare 2001
Victor A. Voicu n. 1939 general medic, farmacolog membru titular 2001
Răzvan Theodorescu n. 1939 istoric al culturii, istoric de arta membru titular 2000
Ioan Tomescu n. 1942 matematician membru corespondent 2000
Florin Gheorghe Filip n. 1947 inginer membru titular 1999
Mihai N. Mihăilă n. 1948 inginer membru corespondent 1999
Păun Ion Otiman n. 1942 inginer agronom, economist membru titular 1999
Gheorghe Vlăduţescu n. 1937 filosof membru titular 1999
Alexandru Ungureanu n. 1941 geograf membru corespondent 1995
Viorel P. Barbu n. 1941 matematician membru titular 1993
Eugen Mihăescu n. 1937 pictor, grafician membru de onoare 1993
Radu Miron n. 1927 matematician membru titular 1993
Mariana Nicolesco n. 1948 artist liric membru de onoare 1993
Marius Sabin Peculea n. 1926 inginer membru titular 1993
Dan P. Rădulescu n. 1928 geolog membru titular 1993
Gheorghe Tecuci n. 1954 inginer membru titular 1993
Constantin Bălăceanu-Stolnici n. 1923 medic membru de onoare 1992
Dan Berindei n. 1923 istoric membru titular 1992
Sorin Comoroşan n. 1927 biochimist, fizician membru de onoare 1992
Ioan Eugen Simion n. 1933 critic, istoric literar membru titular 1992
Ionel Haiduc n. 1937 chimist membru titular 1991
Maya Simionescu n. 1937 biolog membru titular 1991
Alexandru T. Balaban n. 1931 inginer chimist membru titular 1990
Emilian Dobrescu n. 1933 economist membru titular 1990
Ioan-Iovitz Popescu n. 1932 fizician membru titular 1990
Mihai Gavrilă n. 1929 fizician membru corespondent 1974
Vasile-Mihai Popov n. 1928 inginer membru corespondent 1963