27 noiembrie 2019

ANUNȚ

În ziua de 27 noiembrie 2019, la sediul Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” din Bucureşti, str. Demetru I. Dobrescu nr.9, sect. 1, va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat intitulată:

Familia și hrana în cultura tradițională românească


Doctorand: Laura Ioana Negulescu (căs. Toader)
Coordonator științific: prof. univ. dr. Silviu Angelescu

Susținerea va avea loc în Sala Expoziție, la ora 12.

Lucrarea poate fi consultată la Biblioteca Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”.
 

Laura Ioana Negulescu (căs. Toader)
Comisia de susținere a doctoratului

Președinte comisie: Acad. Cornelia Sabina Ispas (CV)
Coordonator științific: Prof. univ. dr. Silviu Angelescu (CV)

Referenți

  • Prof. univ. dr. Ion Ghinoiu (CV)
  • Prof. univ. dr. Petre Gheorghe Bârlea, Facultatea de Litere, Universitatea „Ovidius” Constanța (CV)
  • Prof. univ. dr. Nicu Penea, Prorectoe al Universității din Craiova (CV)
 
24–25 octombrie 2019


Colocviile "Brailoiu", Ediția a XI-a

 

 
24 septembrie 2019

ANUNȚ

În ziua de 24 septembrie 2019, la sediul Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” din Bucureşti, str. Demetru I. Dobrescu nr. 9, sector 1, va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat intitulată

Imaginea lui Iuda în folclorul românesc


Doctorand: Ionuț Petre Munteanu
Coordonator științific: Acad. Cornelia-Sabina Ispas

Susținerea va avea loc în Sala de expoziție, la ora 12.

Lucrarea poate fi consultată la Biblioteca Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”.
 

Ionuț Petre Munteanu
Comisia de susținere a doctoratului

Președinte comisie: Prof. univ. dr. Ion Ghinoiu (CV)
Coordonator științific: Acad. Sabina Ispas (CV)

Referenți

  • Prof. univ. dr. Petre Gheorghe Bârlea, Facultatea de Litere, Universitatea „Ovidius” Constanța (CV)
  • Prof. univ. dr. Antoaneta Olteanu, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București (CV)
  • Dr. CSI Nicolette Coatu, Institutul de Etnografie și Folclor "C. Brăiloiu" (CV)
 
11 iunie 2019

Amfiteatrul "Ion Heliade Rădulescu" al Bibliotecii Academiei Române, ora 11:00

70 ani de le înființarea
Institutului de Etnografie și Folclor "Constantin Brăiloiu"

 

20 februarie 2019

ANUNȚ

În ziua de 20 februarie 2019, la sediul Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” din Bucureşti, str. Demetru I. Dobrescu nr. 9, sector 1, va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat intitulată

Expresii ale oralității în tradiția culturală neoprotestantă din România. Adventiștii de Ziua a Șaptea.

Doctorand: Mariana Ciuciu
Coordonator științific: Acad. Cornelia-Sabina Ispas

Susținerea va avea loc în Sala de expoziție, la ora 12.
 

Mariana Ciuciu
Comisia de susținere a doctoratului

Președinte comisie: Prof. univ. dr. Ion Ghinoiu (CV)
Coordonator științific: Acad. Sabina Ispas (CV)

Referenți

  • Dr. CSI Nicolette Coatu, Institutul de Etnografie și Folclor "C. Brăiloiu" (CV)
  • Conf. univ. dr. Ioana Fruntelata, Facultatea de Litere, Universitatea din București (CV)
  • Prof. univ. dr. Antoaneta Olteanu, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București (CV)
 
   
INFORMAŢII PUBLICE
Declaraţii de avere şi interese (...)