Numere anterioare

ACADEMICA 2019

IANUARIE - FEBRUARIE

Nr. 1-2  

Ianuarie-Februarie 2019, Anul XXIX, 339-340

     
10-11

CUPRINS

3

     
  Pag.
ZIUA CULTURII NAȚIONALE  
 

Ioan-Aurel Pop, Conservarea și protejarea culturii naționale
 

6
 

Klaus Werner Iohannis, președintele României, Cultura și modernizarea României
 

10
 

Preafericitul Părinte Daniel, Biserica a plămădit și a promovat cultura poporului român
 

12
 

Eugen Simion, Cultura: a câta putere în stat ?
 

15
 

Răzvan Theodorescu, Statalitatea românească și vechile sale lăcașuri
 

22
24 IANUARIE 1859 - 24 IANUARIE 2019  
 

Klaus Werner Iohannis, președintele României, Procesul istoric de constituire și afirmare a statalității române moderne
 

26
 

Preafericitul Părinte Daniel, 24 ianuarie 1859 - „Ziua cea mare a veacului”
 

28
 

Ioan-Aurel Pop, Unirea politică sau de când sunt românii români
 

30
 

Dan Berindei, 24 ianuarie - moment fondator al României Mari
 

34
 

Răzvan Theodorescu, Trăsături comune în vechea artă eclezială a românilor
 

36
CRISTIAN HERA - 85  
 

Ioan-Aurel Pop, Viața și activitatea academicianului Cristian Hera
 

40
 

Nicolae Florea, Academicianul Cristian Hera, personalitate dedicată solului și agriculturii, suport al vieții și bunăstării oamenilor
 

43
 

Păun Ion Otiman, Liderul științei agricole românești - academicianul Cristian Hera
 

48
 

Gheorghe Sin, Academicianul Cristian Hera - personalitate a științei agricole românești
 

52
 

Dumitru-Dorin Prunariu, Domnului academician Cristian Hera la aniversarea a 85 de ani
 

57
 

Ion C. Popescu, O jumătate de secol dedicat cercetării în agronomie
 

59
 

Cristian Hera, Cuvânt de mulțumire la sesiunea omagială dedicată împlinirii vârstei de 85 de ani
 

63
CONVORBIRI  
 

Ioan-Aurel Pop, Istoria - magistra vitae
 

59
 

Mariana Nicolesco, Mariana Nicolesco în Anul Centenarului
 

75
INSTITUTE ALE ACADEMIEI  
 

Octavian Roske, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului: 25 de ani de activitate științifică și editorială
 

77
EVOCARE  
 

Ion Cuceu, Statuia lui Iuliu Maniu la Cluj-Napoca
 

82
IN MEMORIAM  
 

Tudorel Dima (1939-2019)
 

84
 

Aurel Iancu, Academician Iulian Văcărel - personalitate științifică a domeniului financiar
 

86
CRONICA VIEȚII ACADEMICE 88
     
APARIȚII LA EDITURA ACADEMIEI 90
     
GHID PENTRU AUTORI 91
     
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006