Numere anterioare

ACADEMICA 2020

IUNIE

     
Nr. 6  

Iunie 2020, Anul XXX, 356

     
4-5

CUPRINS

 
     
  Pag.
CENTENAR TRIANON  
 

Ioan-Aurel Pop, Importanța Tratatului de la Trianon
 

6
Mircea Duțu, Moștenirea seculară a hotărârilor Conferinței și tratatelor de pace de la Paris din 1919–1920 pentru drept și istorie
10
Alexandru Porțeanu, Solemnitatea semnării Tratatului de la Trianon
26
CONFERINȚĂ-DEZBATERE LA ACADEMIA ROMÂNĂ  
 

Nicolae N. Săulescu, Ovidiu Badea, Gheorghe Lăzăroiu, Mircea Oprean, Cercetarea științifică internațională și românească urmărind soluții de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea
 

29
EDUCAȚIA ÎN ERA TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI  
 

Ioan Dumitrache, Educația pentru societatea viitorului
 

37
PAGINI DE FILOSOFIE  
 

Alexandru Boboc, Muzică și poezie în unitatea formelor artei
 

39
 

Marin Aiftincă, Gândirea meditativă în contextul crizei culturii
 

46
MĂRTURII FOLCLORICE  
 

Marian Lupașcu, Profesorul Grigore Crețu. Documente inedite
 

50
CIVILIZAȚIE MEDIEVALĂ  
 

Răzvan Theodorescu, Despre „internaționalismul” cultural al Europei răsăritene la 1400
 

63
NEL MEZZO DEL CAMMIN...  
 

Theodor Rogin, Introducere în opera literară a juristului Valentin Al. Georgescu

65
RELAȚII INTERACADEMICE  
 

Maria Carmen Nadia Petre, Experiențe israeliene: stagiu de cercetare la Biblioteca Centrală Sourasky din cadrul Universității din Tel Aviv, Israel 
 

71
IN MEMORIAM  
 

Narcis Dorin Ion, Un aristocrat al spiritului, Mihai Dim. Sturdza 
(17 septembrie 1934–25 aprilie 2020)

 

77
CRONICA VIEȚII ACADEMICE 80
 

 

APARIȚII LA EDITURA ACADEMIEI 81
 
GHID PENTRU AUTORI 83
     
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006