PROIECTE

     

ID 156040
Cercetare doctorală de top cu finanțare europeană TOP-DOC 
 
     

ID 156069
RESEARCH 62 - Doctorat în context european
 
     
ID 136077
Burse doctorale și postdoctorale prin proiectul "Cultura română și modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate" finanțat din FSE prin POSDRU
 
     
ID 137926
Rute de excelență academică în cercetarea doctorală și post-doctorală - READ
 
     

ID 1899 / SMIS CSNR 48685 - ResBioClim
Investiții europene în infrastructura de cercetare din cadrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”. Proiect cu finanțare europeană în cadrul Institutului de Biologie al Academiei Române

 
     

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006