06.10.2014
Amfiteatrul "Ion Heliade Rădulescu" al Bibliotecii Academiei Române

Cea de a doua ediție a colocviului "Mihai Drăgănescu" organizat de Secția de Știința și Tehnologia Informației.

Din program:  

- Acad. Florin Filip, președintele Secției de Știința și Tehnologia Informației - Cuvânt de deschidere

-  Prof. Traian Ionescu - Securitatea informației în sisteme complexe

- Prof. Ioana Vasiu - Frauda electronică și proprietatea intelectuală în sisteme complexe

 
06.10.2014 
Aula Academiei Române

Biblioteca Academiei Romane, Sala "Th. Pallady"
 

Sesiunea științifică dedicată REGELUI CAROL I cu titlul "Regele Carol I: 175 de ani de la naștere - 100 de ani de la moarte", urmată de Vernisajul expozitiei "Regele Carol I: 175 de ani de la naștere - 100 de ani de la moarte"

 
03.10.2014 - 04.10.2014
Aula Academiei Române
Sala de consiliu

Seminarul internațional „Penser l’Europe” cu tema «Y a-t-il deux Europes?»

 
18.09.2014
Amfiteatrul "Ion Heliade Rădulescu" al Bibliotecii Academiei Române

Simpozionul "100 de ani de la nașterea pictorului Alexandru Țipoia (1914-1993)", eveniment organizat de Secția de Arte, Arhitectură și Audiovizual

 
11.09.2014 - 12.09.2014
Aula Academiei Române

Conferința Europeană COST "Structure Guided Investigation of Effector Function", organizată de Institutul de Biochimie

 
10.09.2014
Aula Academiei Române

Conferința internațională cu tema "Global Economics and Governance - GEC 2014". Eveniment organizat de Instirutul de Prognoză Economică

 
08.09.2014
Aula Academiei Române

Simpozionul internațional "Astronomul Nicolae Donici - 140 de ani de la naștere"

 
05.09.2014
Aula Academiei Române

Conferința "50 de ani de la cel de al VIII-lea Congres Mondial de Știința Solului - București 1964"

 
18.07.2014
Aula Academiei Române

Simpozionul omagial “Prof. dr. Dan Setlacec” prilejuit de comemorarea a 5 ani de la dispariția acestei ilustre personalități a chirurgiei românești

 
11.07.2014
Sala de prezidiu a Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” (ASAS)

Simpozionul cu tema „Evaluarea funcțiilor și serviciilor asigurate de ecosistemele forestiere”, dedicat profesorului Constantin Costea, membru de onoare CSAS la împlinirea vârstei de 90 de ani

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006