27.10.2005

Academia Română anunță cu profundă întristare că în noaptea de 27-28 octombrie, a plecat spre cele veșnice Maestrul Ion Irimescu, membru de onoare al Academiei Române.

Născut în anul 1903, Ion Irimescu a urmat cursurile Institutului de Arte Plastice din București și, în 1924 a plecat ca bursier la Academia „Le grande Chaumière” din Paris. În 1928 a debutat la Salonul Oficial din București și, doi ani mai târziu, a expus la saloanele de primăvară și de toamnă din Paris. În timp, arta sa a cucerit lumea și a fost admirat în numerose expoziții internaționale din Ankara, Berna, Budapesta, Cairo, Madrid, Moscova, Oslo, Paris, Roma, St. Petersburg, Tel Aviv, Veneția, Zürich ș.a. fiind invitat la Muzeul „Midelhaim” din Anvers și la Muzeul „Rodin” din Paris. Despre recunoașterea valorii operei sale vorbesc și numeroasele distincții pe care le-a primit cum sunt Diploma de onoare a Salonului Oficial din Paris (1924), Premiul „Simu”, Marele premiu „Hamangiu” al Academiei Române, Ordinul „Steaua României”. A fost ales membru de onoare al Academiei Române în anul 1992.

Plecat din spațiul imediat al sufletelor noastre, Maestrul Ion Irimescu rămâne de-a pururi cu noi prin moștenirea artistică de o nobilă sensibilitate și dăinuitoare frumusețe; un univers miraculos în care ne regăsim cu ceea ce avem mai autentic în spiritualitatea noastră. La sesiunea omagială ce i-a fost consacrată la împlinirea a o sută de ani, acad. Eugen Simion, președintele Academiei Române, afirma: „opera lui Ion Irimescu sugerează liniște și ordine...o bună rânduială a lucrurilor, o frumoasă diversitate...și, în primul rând, o bună așezare a omului în acest univers”

A impus un model artistic inconfundabil pe care îl vom regăsi mereu în arta sa portretistică (N. Iorga, Eminescu, Caragilae, Enescu, Lipatti, Brâncuși), în compoziții (Odihna, În fața soarelui, Fata cu chitara, Elegie, Cântec înaripat) sau în monumente impresionante (Mircea cel Bătrân, Cantemir, V. Pârvan). 

A creat un limbaj plastic propriu de forme și simboluri într-o reală stare de grație a spiritului românesc, cu a cărui dăinuire se identifică. La Fălticeni, muzeul permanent ce-i poartă numele cuprinde o parte din creația sa (400 sculpturi în bronz, marmură, numeroase desene).

Prin plecarea marelui Ion Irimescu, comunitatea academică pierde pe unul dintre cei mai de seamă dintre membrii săi, a cărui memorie va fi mereu binecuvântată.

Dumnezeu să-l odihnească!
 

   

29.08.2005

 

Academia Română anunță cu profundă îndurerare trecerea la cele veșnice, în ziua de 29 august, a Înalt Prea Sfințitului Antonie Plămădeală, arhiepiscop al Sibiului și Mitropolit al Ardealului, Crișanei și Maramureșului, membru de onoare al Academiei Române.

Născut în anul 1926, Î.P.S. Antonie Plămădeală a urmat cursurile Facultății de Teologie din București și ale Institutului Teologic Universitar din Cluj. A intrat în monahism și, între 1949-1956 a fost deținut politic, fiind apoi scos din monahism și nevoit să fie muncitor în diferite întreprinderi. Începând cu anul 1968 și-a reluat activitatea de cler, la început ca secretar al Institutului Teologic din București. În anul 1970 a plecat în Marea Britanie unde, un an mai târziu, și-a luat doctoratul în teologie la Heythrop College din Oxford. În 1979 a fost episcop al Buzăului și din 1982 arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului. Ca mitropolit al Ardealului s-a distins printr-o intensă activitate de refacere a locașurilor de cult, întemeieri de muzee, restaurări ale unor seminarii și de ocrotire a monumentelor religioase, istorice și de artă. Cu totul remarcabilă a fost și activitatea de afirmare a ortodoxiei peste hotare, prin susținerea unor cursuri și participarea la numeroase seminarii și colocvii internaționale. 

Dăruit cu toată ființa Bisericii noastre naționale, cu vocație de ctitor, ÎPS Antonie Plămădeală s-a impus în cultura românească prin numerose lucrări de istorie a culturii, cu deosebire de istorie a Bisericii Ortodoxe Române cum de-ar fi să amintim doar: „Biserica slujitoare în Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiție”, „Tradiție și libertate în spiritualitatea românească”, „Tâlcuri noi la texte vechi”, „Moarte și Înviere la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus”, „Rugul aprins”, „De la cazania lui Varlaam la Ion Creangă”. La acestea se adaugă peste patru sute de articole publicate în reviste din țară și peste hotare, romanul „Trei ceasuri în iad” și volumul de „Amintiri”.

A fost ales membru de onoare al Academiei Române în anul 1992. 

Cu plecarea la cele veșnice a ÎPS Antonie Plămădeală, comunitatea academică pierde pe unul dintre cei mai distinși membrii ai săi, o personalitate emblematică a spiritualității ortodoxe românești contemporane, cu gândul, cuvântul și fapta, amintirea sa fiind de-a pururi binecuvântată.

Dumnezeu să-l odihnească!

   

01.08.2005

 

Robert Ficheux (1898-2005)

S-a stins din viață, în ziua de 1 august, la vârsta de 107 ani, profesorul francez Robert Ficheux, membru de onoare din 1948 și decanul de vârstă al membrilor Academiei Române.

Licențiat în istorie și geografie al Universității Sorbona, Robert Ficheux a venit prima oară în România, însoțit de geograful Emmanuel de Martonne, în anul 1921. Între 1924-1927 a fost încadrat la Institutul Francez de Înalte Studii din București, unde și-a pregătit teza de doctorat cu un subiect referitor la studiul geomorfologic al întregului masiv al Munților Apuseni. După cinci ani petrecuți în Franța ca profesor la Liceul „H. Walon” din Valenciennes, a revenit în România ocupând, mai întâi, postul de secretar general al Institutului Francez din București și apoi al Misiunii Universitare Franceze în România. Recomandat de Emil Racoviță, Robert  Ficheux a fost numit profesor la Universitatea din Cluj, succesor al lui G. Vâlsan, până în anul 1938, când s-a întors în Franța, revenind în România, fie cu prilejul unor manifestări științifice, fie pentru cercetări, ultimele vizite fiind în 1991 și 1992. Mare parte dintre cercetările sale s-au desfășurat în Munții Apuseni, unde localnicii îl numeau „moțul francez”. 

Este autor al unor valoroase lucrări științifice, multe consacrate României, pe care nu a încetat să o numească a doua s-a patrie. Teza sa de doctorat „Les Monts Apuseni (Bihor), Vallées et aplanissements (avec une genèse des Portes de Fer et un essai de parallèle géomorphologique entre les Monts Apuseni et les Carpates)” a fost publicată, în anul 1996, la Editura Academiei Române, cu concursul Ambasadei Franței în țara noastră. 

Pentru activitatea sa științifică, Robert Ficheux a primit numeroase distincții franceze și române. A fost ales membru corespondent străin al Academiei Române în anul 1948 și membru de onoare din străinătate în anul 199. În 1998, la împlinirea vârstei de o sută de ani, Societatea de Geografie din Paris, cea mai veche societate din lume, și Ambasada României în Franța au organizat o manifestare omagială și i-a fost dedicat un număr special al revistei „Acta Geographica”.

Prin dispariția profesorului Robert Ficheux, comunitatea academică și geografia românească pierd un distins om de știință și un devotate prieten.

   

29.04.2005

 

Academia Română anunță cu profundă durere trecerea la cele veșnice, în ziua de 29 aprilie, a academicianului Mircea Dezideriu Banciu, președintele Secției de Științe Chimice.
 

Născut în anul 1941, acad. Mircea Dezideriu Banciu a absolvit Facultatea de Chimie Industrială din bucurești, susținându-și teza de doctorat, în 1969, cu tema „Reacții solvolitice ale derivaților dibenzocicloalcanilor, specializându-se în tehnologia medicamentelor și produselor farmaceutice. Și-a continuat specializarea la Institutul de Chimie Organică din Köln. În timp, a parcurs toate treptele ierarhiei universitare, ajungând profesor la Catedra de Chimie Organică a Facultății de Chimie Industrială din Universitatea „Politehnica” din București, fiind invitat să susțină cursuri și în străinătate, îndeosebi în Franța și Germania.

Totodată, acad. Mircea Banciu a desfășurat o bogată și rodnică activitate de cercetare științifică, ale cărei rezultate sunt publicate în peste 150 de articole originale, numeroase lucrări și tratate, scrise singur sau în colaborare. Între numeroasele domenii abordate amintim pirolize de tip „fulger”, reacții prin ioni de carboniu, izomerie de valență, chimia ciclofanilor, compuși biologic activi.

Recunoașterea meritelor sale științifice este atestată de alegerea sa ca membru al mai multor societăți științifice naționale și dintre care menționăm: Consiliul Național al Societății Române de Chimie, al Societății Europene de chimie, al Societății Americane de Chimie și i-au fost atribuite mai multe ordine și medalii. A fost ales membru corespondent al Academiei Române în anul 1991 și titular în anul 2000. Ca președinte al Secției de Științe Chimice, din anul 2002, a contribuit la buna organizare a activității de cercetare a institutelor subordonate, creând o atmosferă stimulativă de cordială colaborare.

Din lucrarea sa dedicată vieții și operei savantului C.D. Nenițecu, reținem modelul de personalitate căruia i-a rămas fidel toată viața, definit prin înalt profesionalism, pasiune pentru cercetare, corectitudine, exigență, spirit organizatoric, un larg orizont de cultură și o caldă dragoste pentru semeni. Poate de aceea și-a intitulat discursul de recepție „Chimia organică rivală și/sau imitatoare a naturii?” De aceea a fost respectat și iubit de studenți și colaboratori.

Cu plecarea spre înveșnicire a acad. Mircea Banciu, comunitatea științifică pierde un distins savant, profesor și om, a cărui operă rămâne în istoria chimie și al cărui model de personalitate va fi mereu viu în amintirea celor care l-au cunoscut.

Dumnezeu să-l primească în lumina Sa binecuvântată.

   

19.04.2005

 

Comunitatea academică profund îndurerată anunță trecerea la cele veșnice, în ziua de 19 aprilie,a acad. Maria Brezeanu, președinte de onoare al Secției de Științe Chimice a Academiei Române.

Născută în 1924, acad. Maria Brezeanu a absolvit Facultatea de Chimie a Universității din București devenind doctor în 1956 și doctor docent în 1970. A urmat toate treptele ierarhiei universitare la Catedra de Chimie Anorganică a Facultății de Chimie a universității bucureștene, fiind, din 1992 profesor consultant. 

Cu o excepțională vocație de cercetător, acad. Maria Brezeanu și-a consacrat întreaga putere de muncă îndeosebi studierii chimiei combinațiilor complexe în general și, în special asupra chimiei combinațiilor complexe polinucleare, domeniu abordat pentru prima oară în țara noastră. 

Ultimii ani de viață și i-a consacrat cercetărilor din chimia clusterilor metal-sulf, precursori ai materialelor avansate, abordând deopotrivă aspecte teoretice și aplicative. Cu o aceiași vocație de Profesor, acad. Maria Brezeanu a modelat, cu grijă și răspundere, generații de specialiști, unii personalități în domeniu, care o consideră un adevărat model de Savant, Profesor și Om. Rezultatele cercetărilor sale au fost publicate în peste 200 de lucrări științifice apărute în țară și străinătate, 13 cărți, un tratat de specialitate și a obținut 20 de brevete de invenție. Considerând că „ o școală științifică se formează în jurul unei mari personalități, care pe lângă pregătire profesională deosebită și o ținută morală ireproșabilă, calități pe care să le impună și colaboratorilor, trebuie să dea dovadă de clarviziune și să intuiască tendințele de dezvoltare”, acad. Maria Brezeanu a creat o adevărată școală de chimie a combinațiilor complexe polinucleare. Ca președinte al Secției de Științe Chimice a contribuit la buna organizare a activității secției și institutelor subordonate.

Plecată dintre noi, Doamna acad. Maria Brezeanu rămâne în spațiul de minte și suflet al celor care au cunoscut-o ca o prezență ce se distingea prin competență și înțelepciune, ce a îmbogățit tradiția marilor personalități și a lăsat moștenire, împreună cu realizările științifice notabile, un model de a fi, conjugând generos pe a ști, a munci și a dărui semenilor ce ai mai bun.

Dumnezeu s-o primească în lumina Sa binecuvântată.

   

05.03.2005

 

Academia Română anunță cu durere că, că în ziua de 5 martie 2005, s-a stins din viață Prof. dr. doc. ing. Teodor Oroveanu, membru corespondent al Academiei Române.

Născut în 1920, la Râmnicul Sărat, Teodor Oroveanu a urmat cursurile Facultății de Mecanică și Electricitate din București, obținând titlul de doctor în 1967 și docența în 1970. Din anul 1949 până în 1968 a lucrat la Institutul de Mecanică a Fluidelor și, până în 1969 conferențiar și profesor la Facultatea de Petrol și Gaze din București. După transferarea Institutului la Ploiești a fost, între 1971-1984, șeful Catedrei de Hidraulică la Ploiești. În acest timp a susținut cursuri de specialitate la Baku, Freiburg, Moscova, Paris, Rennes și Toulouse. 

Activitatea științifică a lui Teodor Oroveanu s-a orientat, în principal, spre mecanica fluidelor, cu deosebire spre domeniile curgerii fluidelor prin medii poroase, difuziei conective în fluide, mișcării fluidelor vâscoase, extracției și transportului petrolului și gazelor. S-a preocupat, totodată, de utilizarea rezultatelor obținute în tehnică, multe dintre acestea fiind folosite în elaborarea unor metode de calcul și proiectare în domeniul industriei petrolului. A fost cel care a introdus metode moderne de calcul pentru petrol, produse petroliere și gaze, utilizând calculatorul pentru optimizarea acestor procese calculatorul. 

Rezultatele cercetărilor sale au fost expuse în numeroase lucrări de specialitate, între care tratatele „Mecanica fluidelor”, „Mecanica fluidelor vâscoase”; monografiile „”Scurgerea fluidelor prin medii poroase neomogene”, „transportul petrolului”, „Transportul de impuls și aplicații”; manualele „Colectarea, transportul, depozitarea și distribuția produselor petroliere și gazelor” ș.a.

Prestigiul științific de care s-a bucurat Teodor Oroveanu este ilustrat și de alegerea sa ca membru al mai multor instituții științifice de peste hotare, iar în 1965 a fost distins cu premiul „Aurel Vlaicu” al Academiei Române. A fost ales membru corespondent al Academiei Române în 1991.

Prin moartea profesorului Teodor Oroveanu, comunitatea academică a pierdut pe unul dintre cei mai distinși specialiști, un om cu alese calități intelectuale și morale.

Dumnezeu să-l odihnească în pace. 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006