10.10.2010

În ziua de 10 octombrie s-a stins din viață sociologul și politologul francez de origine română Mattei Dogan, membru de onoare al Academiei Române.

Născut la 16 octombrie 1920, Mattei Dogan a urmat studii de filozofie și istorie în Franța și, încă de la începutul carierei sale, s-a preocupat de analiza sociologică a sistemului politic , publicând lucrarea „Analiză statistică a democrației parlamentare în România”.

Stabilit în Franța în anul 1953 și-a luat doctoratul în sociologie la Sorbona, desfășurându-și activitatea de cercetare (1953-1990) la Centrul Național de Cercetări Științifice (CNRS), concentrându-și cercetarea pe societatea și politica franceză. În paralel, a avut și o bogată activitate universitară, fiind profesor emerit de științe politice la Universitatea din Los Angeles și profesor vizitator la mai multe institute de învățământ superior - la Yale University, Columbia University, la universitățile din Florența și Trento, Institutul de Statistică Matematică din Tokyo, Wilson Center, Simthhonian Institut și la Academia de Științe din Moscova.

În lunga și prodigioasa sa carieră științifică, Mattei Dogan a studiat fenomenul politic în toată complexitatea sa dintr-o perspectivă interdisciplinară, metodologia analizei, îmbibând subtil metode de analiză interdisciplinară, cantitativă și calitativă - de la analiza comparativă a sistemelor politice la reflecția epistemologică asupra proceselor de inovație în științele sociale. Totodată s-a preocupat de domenii ca acel al elitelor comparate, al comportamentului electoral, al legitimării ș.a.

Este autorul circa 200 de cărți, studii și articole dintre care amintim: „Les Françaises face à la politique”, „Pathways to Power, Comparing Pluralist Democracies”, “Elite Configurations at the Apex Power”, “Political Mistrust and Discrediting of Politicians”, “ The Mandarins of Western Europe”, “The Metropolis Era, Creative Marginality: Innovation at the Intersection of Social Science” (colab.cu R. Pahre), “Haw to Compare Nation” (colab. Cu D. Pelassy), multe traduse în mai multe țări ale lumii. În limba română au apărut lucrările „Comparații și explicații în știința politică și în sociologie”, „Cum să comparăm națiunile” (colab. cu D. Pelassy).

A participat și organizat congrese internaționale de sociologie și științe politice. Recunoașterea contribuțiilor sale a fost atestată și de alegerea ca membru fondator al Centrului de Studii Sociologice din Franța, Consiliul Asociației Franceze de Științe Politice, președinte al Comitetului de Cercetare asupra Elitelor Politice (Asociația Internațională de Științe Politice), al Comitetului de Cercetări asupra Sociologiei Comparate (Asociația Internațională de Sociologie) ș.a. În anul 2001 a înființat fundația care îi poartă numele, recunoscută de guvernul francez ca instituție publică, destinată științelor sociale.

În adunarea generală din 10 noiembrie 1992, Mattei Dogan a fost ales membru de onoare al Academiei Române. În mai 1994, când i s-au înmânat însemnele academice, Mattei Dogan a susținut o conferință în care, după un elogiu adus mentorilor săi Dimitrie Gusti și Henri H. Stahl, a făcut o prezentare privind intervenția statului în democrațiile complexe, post-industriale.
 

29.07.2010

 

În ziua de 29 iulie s-a stins din viață matematicianul Nicolae Popescu, membru corespondent al Academiei Române.

Născut în 22 septembrie 1937, Nicolae Popescu a făcut studiile liceale la Craiova și cele universitare la Facultatea de matematică din București, la sfârșitul cărora, în 1964, a fost repartizat la Institutul de Matematică al Academiei Române.

În anul 1967 și-a luat doctoratul cu teza „Teoria generală a descompunerii” și, în 1972, a devenit doctor docent. Încă din anii studenției s-a dedicat cercetării științifice în domeniile topologiei algebrice, algebrei, algebrei omologice și teoriei categoriilor. Și-a continuat activitatea științifică și, între 1962-1973, a publicat numeroase lucrări îndeosebi despre localizarea categoriilor abeliene.

Între 1973-1980, s-a dedicat teoriei inelelor, după care preocupările sale s-au concentrat asupra teoriei algebrice a numerelor și teoriei evaluării. Rezultatele prodigioasei sale activități științifice au fost prezentate în mai mult de o sută de tratate, monografii studii de specialitate, publicate, singur sau în colaborare cu renumiți matematicieni români sau străini, în reviste de matematică și edituri din țară și din străinătate.

Valoarea științifică a activității sale este atestată de faptul că multe din contribuțiile sale științifice sunt citate în numeroase lucrări de matematică din întreaga lume.

După 1990, Nicolae Popescu a fost invitat să susțină conferințe la mai multe universități din Belgia, Elveția, Franța, Germania, Italia, SUA, Japonia, Kuwait, Rusia, Spania ș. a. A fost ales membru corespondent al Academiei Române în adunarea generală din 24 octombrie 1997.
 

16.07.2010

 

Comunitatea academică a aflat cu durere că eminentul biochimist francez Jean Montreuil, membru de onoare al Academiei Române, a încetat din viață, în ziua de 16 iulie la Arad, unde conducea Școala de Vară "Abordarea clinică și terapeutică a pacientului vârstnic cu durere cronică", organizată de Universitatea de Vest "Vasile Goldiș".

Născut la 11 octombrie 1920 la Lille, Franța, Jean Montreuil a urmat studii de farmacie, chimie, agricultură, botanică generală, chimie biologică și zoologie generală la Universitatea din Lille.

În 1952 a devenit doctor în științe și a început cariera universitară la Facultatea de Medicină și Farmacie și apoi la Facultatea de Științe, unde a organizat un modern Laborator de Chimie Biologică.

Opera sa științifică, însumează aproximativ 750 de lucrări, memorii științifice, capitole din monografii, sintetizând o prodigioasă activitate științifică, multe dintre realizările sale fiind priorități pe plan internațional.

Pentru contribuția sa științifică și calitățile sale intelectuale și morale, Jean Montreuil a fost ales membru al Academiei de Medicină din Franța, membru al Academiei Regale de Medicină din Belgia, membru al Academiei de Științe din Paris.

În anul 1993 a fost ales membru de onoare al Academiei Române. A fost distins cu titlul „Doctor Honoris Causa” al Universităților „Al. I. Cuza” din Iași și „Vasile Goldiș” din Arad. În 2006, președintele României, Traian Băsescu i-a înmânat decorația „Meritul Cultural” în grad de Comandor pentru dezvoltarea relațiilor științifice dintre România și Franța.
 

05.07.2010

 

În ziua de 5 iulie a încetat din viață fizicianul Geavit Musa, membru corespondent al Academiei Române.

Născut în anul 1931, Geavit Musa a urmat cursurile Facultății de Fizică-Matematică a Universității din București, unde l-a avut profesor pe acad. Eugen Bădărău.

După absolvirea studiilor a fost repartizat la Institutul de Fizică Atomică (IFA) din București, ajungând director general între 1997-1998 și continuându-și activitatea până în anul 2000.

În paralel, a susținut cursuri de fizică a plasmei la Facultățile de Fizică din București și Constanța. După anul 2000, a desfășurat o bogată activitatea didactică și de cercetare la Universitatea „Ovidius” din Constanța unde a contribuit la înființarea unor noi laboratoare de cercetare.

De-a lungul anilor, a desfășurat o prestigioasă activitate de cercetare științifică în domeniile fizicii plasmei și aplicațiilor ei în tehnică, în tehnica vidului ultra-înalt, în conversia energiei termice în energie electrică și în studiul proprietăților optice a unei game extinse de sisteme.

Multe dintre rezultatele sale, cu aplicații în tehnică, au fost priorități recunoscute ca atare pe plan internațional.

Este autorul a 27 de brevete omologate OSIM, 18 produse omologate și 20 de tehnologii. Rezultatele cercetărilor sale au fost publicate în 331 articole publicate în reviste de fizică din țară și din străinătate, multe cotate ISI și citate în peste 800 de lucrări de specialitate. Între ele, amintim pompa de vid ultra-înalt, cunoscută sub numele „Comșa-Musa” și descoperirea unui nou efect în optică, denumit „efectul M”.

Pentru valoarea activității sale științifice a fost invitat să lucreze în mari laboratoare din mai multe centre de cercetare din SUA și Europa, a colaborat cu instituții de învățământ și cercetare din Franța, Germania, Japonia și SUA, a fost invitat să prezinte lecții la numeroase conferințe naționale internaționale și a făcut parte din comitetele de organizare a unor importante manifestări internaționale.

A fost ales membru corespondent al Academiei Române în aprilie 2009.
 

29.05.2010

 

Academia Română anunță cu profundă întristare că, în ziua de 29 mai 2010, s-a stins din viață, acad. Mihai Drăgănescu, președintele Secției de Știința și Tehnologia Informației a Academiei Române.

Născut în anul 1929, acad. Mihai Drăgănescu a absolvit Institutul Politehnic din București în anul 1957 iar, în 1974, și-a luat doctoratul, an în care a fost ales membru corespondent al Academiei Române.

A urmat toate treptele ierarhiei universitare, de la asistent la profesor și profesor consultant, fiind, între 1962-1966, prodecan și decan al Facultății de Electronică și Telecomunicații a Universității „Politehnica” din București.

Prin întreaga sa activitate didactică și științifică este considerat ca întemeietor al școlii românești de dispozitive și microelectronică. Dintre contribuțiile sale originale, menționăm pe cele din domeniul tuburilor electronice, al teoriei oscilațiilor nelineare din circuitele electronice, al teoriei dispozitivelor semiconductoare ale tranzistorilor și a creat electronica funcțională. Toate aceste rezultate, înscrise în istoria științei românești, au fost publicate în mai multe volume, studii și articole și împreună cu activitatea managerială au contribuit la dezvoltarea cercetării și industriei microelectronice în România.

De-a lungul anilor, acad. Mihai Drăgănescu a îndeplinit mai multe funcții importante între care amintim vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, director general al Institutului Central pentru Conducere și Informatică, vice-prim-ministru în Guvernul instalat după decembrie 1989, președinte al Academiei Române, ambasadorul României în Belgia.

Recunoașterea valorii contribuțiilor sale științifice este atestată și de faptul că a fost distins cu mai multe premii, distincții și ordine și a fost ales ca membru al unor prestigioase societăți științifice din țară și de peste hotare.

Numele academicianului Mihai Drăgănescu este asociat și cu procesul de renaștere a Academiei Române, odată cu elaborarea, în timpul când a fost vice-prim-ministru al Guvernului, a Decretului nr. 4 din 5 ianuarie 1990, privind organizarea și funcționarea celui mai înalt for de știință și cultură din țara noastră pe care a condus-o până în anul 1994. Între numeroasele inițiative adoptate pentru a reda Academiei Române statutul național de odinioară se înscrie reabilitarea membrilor Academiei Române excluși în 1948, readucerea institutelor de cercetarea la Academia Română și înființarea unor noi secții, inițiativa editării revistei „Academica”, la care va rămâne pentru totdeauna director fondator ș.a.

Preocupările științifice s-au completat armonios și au fost încununate cu acelea de filozofie a științei concretizându-se în elaborarea unui sistem original, structural-fenomenologic, prezentat în „Ortofizica” și în alte numeroase lucrări și articole bine primite în diferite reviste de specialitate și de cultură din țară și din străinătate.
 

13.05.2010

 

Academia Română anunță cu durere că, în ziua de 13 mai 2010, a încetat din viață prof. univ. dr. Ion Haulică, membru titular al Academiei Române, personalitate de seamă a medicinii și învățământului superior medical din țara noastră.

Născut în anul 1924, acad. Ion Haulică a absolvit Facultatea de Medicină din Iași, după care și-a continuat specializarea în Austria, Franța, Germania, Polonia, SUA și URSS, devenind doctor în științe medicale în anul 1963 și doctor docent în anul 1968.

Discipol al lui Daniel Danielopolu, acad. Ion Haulică și-a început cariera universitară în anul 1949 ca asistent la Catedra de Farmacologie a Institutului de Medicină din Iași, după care, între 1953-1964 a fost cercetător la Institutul „D. Danielopolu”. În 1964, a fost numit conferențiar la Catedra de Fiziologie a Institutului de Medicină și Farmacie din Iași, unde, din 1968 a fost profesor iar, între 1980-1989 prorector al Institutului. În ultimii ani a fost professor consultant la Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași.

În peste 50 de ani de prodigioasă activitate științifică, acad. Ion Haulică a adus o seamă de contribuții originale în fiziologia și farmacologia sistemului nervos vegetativ, studiul sistemului renină-angiotensină de origine extrarenală, identificarea și rolul fibrei nervoase purinergice din măduvă, trunchiul cerebral și hipotalamus ș.a. Rezultatele cercetărilor sale au fost prezentate în aproape 300 sinteze monografice, tratate și studii. Acum avea sub tipar lucrarea „Sistemul nervos vegetativ”.

Recunoașterea valorii cercetărilor întreprinse de acad. Ion Haulică este atestată și de alegerea sa în mai multe societăți științifice de specialitate din țară și din străinătate, dintre care amintim: vicepreședinte al Academiei de Științe Medicale, președinte al Societății Române de Științe Fiziologice, membru al Societății Internaționale de studiu al creierului, al Societății Europene de Chirurgie Experimentală, al Societății Europene de Studiu a Pinealei, al Federației Mondiale a Oamenilor de Știință, al Societății Internaționale de Științe Fiziologice ș.a.

În 1991, Ion Haulică a fost ales membru corespondent și, în 1994 membru titular al Academiei Române.
 

11.05.2010

 

Academia Română anunță cu tristețe că, în ziua de 11 mai, s-a stins din viață prof. univ. dr. ing. Radu P. Voinea, membru titular al Academiei Române.

Născut în anul 1923, acad. Radu P. Voinea a absolvit Liceul „Frații Buzești” din Craiova, a urmat cursurile Institutului Politehnic din București, obținând, în 1946 diploma de inginer în specialitatea construcții civile și industriale, iar în 1949 a susținut doctoratul cu teza „Contribuții la studiul stabilității elastice a sistemelor static nedeterminate”.  

Începând cu 1947 a urcat toate treptele ierarhiei universitare, ajungând profesor, prorector și, între 1972 - 1981, rector al Institutului Politehnic din București.

Ca profesor, acad. Radu P. Voinea a predat cursuri de mecanică, rezistența materialelor, vibrații mecanice, elasticitate și plasticitate, sisteme dinamice, iar între 1990-1995 cursuri de mecanică și teoria plasticității în limba engleză și cursuri de mecanică tehnică în limba germană la Departamentul de Limbi străine la Universitatea „Politehnica” din București. A mai predat cursuri și la Facultatea de Construcții și Academia Tehnică Militară din București.

În ultimii ani, acad. Radu P. Voinea preda la Universitatea Navală „Mircea cel Bătrân” și la Universitatea „Ovidius” din Constanța. Din 1963 a fost conducător de doctorat în specialitatea mecanică tehnică și vibrații mecanice.

În paralel cu activitatea didactică, acad. Radu P. Voinea a desfășurat o bogată activitate științifică prodigioasă, concretizată în peste o sută de lucrări publicate în țară și din străinătate și în numeroase participări la congrese științifice naționale și internaționale.

În semn de apreciere a deosebitelor sale calități didactice și științifice, acad. Radu. P. Voinea a fost ales Doctor Honoris Causa al unui număr de 13 universități din țară.

Din anul 1984 a îndeplinit funcția de rector al Universității Populare „Ioan I. Dalles” și din 1990 a fost membru în Comitetul Director la Fundației „Familia M. H. Elias”.

Radu P. Voinea a fost ales membru corespondent al Academiei Române în anul 1963 și titular în 1974. Între 1967 și 1974 a fost secretar general și, între 1984-1990, președinte al acestui prestigios for de știință și cultură. Între anii 1983-1984, 1991-1993 și din 1998 a fost președintele Secției de Științe Tehnice a Academiei Române.

În anul 2008 acad. Radu P. Voinea și-a susținut discursul de recepție cu tema „Frumusețea adevărului științific”.
 

29.04.2010

 

Academia Română anunță cu adâncă durere că, în ziua de 29 aprilie, s-a stins din viață marele istoric Cornelia Bodea, membru titular al Academiei Române.
Acad. Cornelia Bodea s-a născut în anul 1916, a urmat cursurile Facultății de Filozofie și Litere, specialitatea istoria României, istorie universală și bizantologie la București și, între 1935-1937, Școala Superioară de Arhivistică și Paleografie de pe lângă Arhivele Statului. În anul 1941 și-a luat doctoratul în filosofie și litere cu teza „Moise Nicoară și rolul său în lupta pentru emanciparea național-religioasă a românilor din Banat și Crișana”, devenind, în 1969, doctor docent.  

Între 1937-1942 a fost bibliotecar la Biblioteca Catedrei de Istorie Universală a Facultății de Filozofie și Litere, între 1943-1949 asistent la catedra de Istorie Universală a Universității din București și, până în 1975, cercetător științific la Institutul „N. Iorga”. După 1989 a fost profesor asociat la Facultatea de Istorie a Universității din București. Ca „visiting professor”, acad. Cornelia Bodea a desfășurat o bogată activitate didactică în SUA, susținând cursuri și seminarii în universități americane din Ohio State University, Boston College.

Ca specialistă în istoria modernă a României și istorie modernă universală și-a consacrat activitatea elaborării unor valoroase instrumente de lucru: „Documente privind Unirea Principatelor” (vol. III), Bibliografia istorică a României sec. XIX” (Vol. I,V). În cercetările sale a acordat o atenție specială studierii unor mari momente din istoria noastră națională, activității unor personalități ale culturii noastre, personalităților străine care au avut legături cu trecutul românesc, relațiilor româno-americane, româno-franceze și româno-engleze, rolului femeii în istoria națională ș.a.

Rezultatele acestor laborioase cercetări s-au concretizat în foarte numeroase lucrări de referință apărute în țară și în străinătate dintre care menționăm: „Cetatea Densei”; Les rèflexions d’un Roumain sur l’époque du Tanzimat en Turquie”; „Corespondență inedită privind activitatea lui N. Bălcescu în anii 1851-1852”; „Figuri puțin cunoscute din Revoluția din 1848”; „Lupta pentru unitatea națională 1834-1848” (distinsă cu premiul „N. Bălcescu” al Academiei Române); „Românii din Transilvania în istoria mișcărilor europene pașoptiste”; The Grand Old Man of Roumania”; „Confederația dunăreană - un deziderat masonic”; „L’idée de continunuitè dans la conscience du peuple roumain”; „Vasile Alecsandri, ctitor de seamă al României moderne”; „De la conștiința de neam la conștiința națională”; „La presse et le sentiment national chez les Roumains”. A colaborat la elaborarea lucrărilor „Istoria Transilvaniei” (vol. I-II); Istoria României” (vol. IV), „Karl Marx. Însemnări despre români”; „Brève histoire de la Transylvanie” „Österreichisches Lexikon”; România. Atlas istorico- gegrafic”.

În semn de recunoaștere a valorii operei sale științifice, acad. Cornelia Bodea a fost aleasă ca membru a mai multor societăți științifice din țară și de peste hotare cum sunt: membru de onoare al Institutului de Istorie „N. Iorga”, președinte de onoare al Societății Române de Vexilografie, membru de onoare al „Society for Romanian Studies” (SUA), membru fondator al Asociației „Fulbright Alumni Association Romania”, membru în Comitetul de conducere al Asociației „Amicii SUA”.

A fost distinsă cu Diploma de excelență a Fundației „Moise Nicoară” din Arad, cu diploma de onoare acordată de orașul Boston (SUA) și cu Ordinul național „Pentru merit”, în grad de mare ofițer ș.a.

În anul 1990, Cornelia Bodea a fost aleasă membru corespondent al Academiei Române și, în 1992, membru titular.
 

10.03.2010

 

Academia Română anunță cu întristare că, în ziua de 10 martie, s-a stins din viață Părintele Profesor Dumitru Popescu, membru de onoare al Academiei Române.

Născut în anul 1929, Părintele Profesor Dumitru Popescu a absolvit Seminarul „Nifon” din București și apoi a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar și cele de doctorat. 

Și-a continuat studiile la Facultatea de Teologie Protestantă din Lausanne, Institutul Ecumenic din Bossey și Universitatea Gregoriană din Roma iar, în 1972, și-a susținut teza de doctorat în dogmatică și simbolică, la Institutul Teologic din București, cu tema „Eclesiologia romano-catolică după documentele celui de al doilea Conciliu de la Vatican și ecourile ei în teologia contemporană”.

Părintele Profesor Dumitru Popescu a avut o bogată activitate didactică, începând ca asistent și urcând toate treptele ierarhiei universitare, ajungând prorector și rector al Institutului Teologic Universitar, decan al Facultății de Teologie a Universității din București. Între 1980-1988 a fost director de studii la Conferința Bisericilor Europene de la Geneva.

Rezultatele numeroaselor sale studii, dedicate în principal teologiei dogmatice și simbolice, au fost publicate în mai multe reviste de specialitate din țară și peste hotare și într-o suită de lucrări dintre care amintim: „Ortodoxie și contemporaneitate”, „Hristos - Biserică - Societate”, Ortodoxie și Catolicism”, „Omul fără rădăcini”. În 2003 a publicat tratatul de teologie dogmatică „Iisus Hristos Pantocrator”.

În anul 2001, a fost ales membru de onoare al Academiei Române și a fost distins cu Ordinul Național „Steaua României”.
 

15.02.2010

 

Academia Română anunță cu tristețe că, în ziua de 15 februarie, s-a stins din viață prof. univ. dr. Constantin Bărbulescu, membru corespondent al Academiei Române la Secția de Științe Economice, Juridice și Sociologie.

Născut în anul 1927, Constantin Bărbulescu și-a făcut studiile liceale la Turnu Severin după care a urmat cursurile Facultății de Economie Generală a Institutului de Științe Economice și Planificare și ale Facultății de Mecanică (Secția de mașini termice) din cadrul Institutului Politehnic din București.

A urmat cursuri de specializare în Franța, Marea Britanie și SUA, luându-și doctoratul, în 1969, cu teza „Probleme economice ale optimizării conducerii proceselor tehnologice continue cu ajutorul calculatoarelor economice”.

După terminarea studiilor universitare, a fost asistent la Catedra de Economie Industrială și a urmat toate gradele ierarhiei universitare ajungând, în 1971, profesor universitar și șef de catedră, prodecan al Facultății de Economia Producției, prorector și rector al Academiei de Științe Economice din București între 1989 și 1996. În această din urmă calitate a asigurat reorganizarea învățământului superior economic românesc în conformitate cu noile condiții ale economiei de piață. Și tot după 1989 a făcut parte din comisia numită de Guvernul României pentru elaborarea strategiei privind trecerea României la economia de piață și din comisia pentru întocmirea studiului privind integrarea României în structurile euroatlantice.

Dintre funcțiile îndeplinite după 1989 mai amintim: senator în legislatura 1990-1992, vicepreședinte al Secției de Știință din cadrul UNESCO-România, vicepreședinte al Asociației Generale a Economiștilor din România, membru al consiliului Academic Internațional cu sediul la Stockholm. Dintre numeroasele studii și lucrări publicate amintim ”Sisteme strategice ale întreprinderii”, „pilotajul performant al întreprinderii”, „Diagnosticarea întreprinderilor în dificultate economică. Strategii și politici de redresare și dinamizare a activității”, „Pentru creșterea competitivității întreprinderilor românești pe piața Uniunii Europene”.

În anul 1993 a fost ales membru corespondent al Academiei Române și, i s-a acordat titlul „Doctor Honoris Causa” al Universității din Craiova.

 

19.01.2010

 

Academia Română anunță cu întristare că, în ziua de 19 ianuarie 2010, s-a stins din viață prof. univ. dr. ing. Sergiu Chiriacescu, membru corespondent al Academiei Române.

Născut în anul 1940, prof. univ. dr. ing. Sergiu Chiriacescu a absolvit, în 1965, Facultatea de Tehnologie a Construcțiilor de Mașini a Institutului Politehnic din Brașov și, în 1971, a obținut titlul de doctor în mecanica teoretică.

A urcat toate treptele ierarhiei universitare, de la preparator la profesor la Catedra de Rezistența Materialelor și rector al Universității „Transilvania” din Brașov. În paralel cu activitatea didactică, a desfășurat și o bogată activitate științifică, aducând numeroase contribuții în domenii cum sunt: dinamica mașinilor (în special a mașinilor-unelte), analiza sistemelor dinamice, comportarea materialelor și a elementelor de mașini la sarcini statice și dinamice.

Rezultatele cercetărilor sale s-au concretizat în 12 cărți și studii de specialitate, publicate în țară și peste hotare și amintim doar: „Automatizarea proceselor tehnologice”, „Vibrații în construcția de mașini”, „Sability in Dinamics of the Metal Cutting”; Angrenaje” (în colab.) „Tehnologia construcțiilor de mașini. Îndrumar de laborator” (în colab.) și este autor a 10 brevete de invenții.

A ținut prelegeri în Franța și Olanda și a participat la mai multe manifestări științifice internaționale. Dintre funcțiile pe care le-a onorat de-a lungul anilor menționăm pe cel de expert european pentru Învățământul Superior și Inginerie Mecanică, membru în Consiliul Național de Evaluare și Acreditare Academică, în Comisia Superioară de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, al Biroului Permanent al Asociației Europene a Universităților, președinte al Consiliului Național al Rectorilor. Totodată, prof. univ. dr. ing. Sergiu Chiriacescu a fost membru titular al Academiei de Științe Tehnice și al Societății Naționale de Mecanică Teoretică și Aplicată, membru fondator al Fundației Europene „Nicolae Titulescu”.

A fost distins cu Premiul „Aurel Vlaicu” al Academiei Române și cu Ordinul „Serviciul Credincios” în grad de Comandor. I s-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice din Chișinău, al Universității Tehnice din Cluj Napoca, al Universității din Petroșani ș.a.

Între anii 1996-2000 a fost senator. În anul 1999 a fost ales membru corespondent al Academiei Române.

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006