22.11.2014

Horia Scutaru-Ungureanu (1943-2014)

Comunitatea academică a aflat cu îndurerare vestea că, în ziua de 22 noiembrie 2014, s-a stins din viață fizicianul Horia Scutaru-Ungureanu, membru titular al Academiei Române.

Născut în ziua de 30 octombrie 1943 la Roman (județul Neamț), acad. Horia Scutaru a absolvit Liceul „Calistrat Hogaș”, după care a urmat cursurile Secției de fizică teoretică a Facultății de Fizică din Universitatea București.

 

 

Din 1966 a lucrat ca fizician, apoi ca cercetător științific în Secția de Fizică teoretică a Institutului de Fizică Atomică, actualul Institut Național de Cercetare –Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, unde a parcurs toate treptele ierarhiei științifice, ajungând cercetător științific principal. În anul 1980 și-a luat doctoratul cu teza „Structura și stabilitatea sistemelor cuantice deschise”.

De-a lungul anilor a desfășurat o rodnică și diversă activitate științifică în domenii importante ale fizicii teoretice pe care le-a îmbogățit cu o serie de contribuții de valoare recunoscută: fundamentele fizicii cuantice, teoria nucleelor atomice ușoare, teoria sistemelor cu simetrii dinamice, teoria nucleului atomic, teoria particulelor elementare, teoria cuantică a informației ș.a.

În literatura de specialitate s-au consacrat conceptele de „stări coerente în sensul lui Scutaru” și „sisteme covariante în sensul lui Scutaru”. De asemenea, acad. Horia Scutaru are prioritate absolută în introducerea conceptelor de entropie clasică a unei stări cuantic și în stabilirea dualității dintre simbolurile covariante și contravariante definite cu ajutorul „stărilor coerente Scutaru”.

Dintre numeroasele sale contribuții mai amintim doar descrierea ciocnirilor hadron-hadron cu ajutorul nucleelor reproducătoare și descrierea nucleelor ușoare. Întreagă această activitate științifică este cuprinsă în foarte numeroasele articole apărute în prestigioase reviste de specialitate din țară și din străinătate.

După ce în anul 1987, împreună cu Marius Iosifescu a fost distins cu premiul „Dragomir Hurmuzescu” al Academiei Române, Horia Scutaru - Ungureanu a fost ales, în 1993, membru corespondent și, în 1995 membru titular al Academiei Române și a fost președintele Secției de Științe Fizice al acestui templu al științei și culturii românești.

Cu stingerea din viață a acad. Horia Scutaru-Ungureanu, comunitatea academică a pierdut un om de știință de o recunoscută excelență, un intelectual cu un fascinant orizont de cultură, un om cu alese calități morale și spirituale.

"Dumnezeu să-l odihneasca in nemărginirea iubirii sale"

28.09.2014

 

Gleb Drăgan (1920-2014)

În ziua de 24 octombrie s-a stins din viață profesorul inginer Gleb Drăgan, membru titular al Academiei Române, președintele Secției de Științe Tehnice. Născut în anul 1920 la Tătar Copceac - Cahul, azi Republica Moldova.

După studiile liceale la Comrat și Tighina, Gleb Drăgan a urmat cursurile Facultății de Electromecanică - Școala Politehnică din Timișoara pe care le-a absolvit cu mențiunea magna cum laude.

 

Între anii 1941-43 s-a înscris la cursurile Secției de matematică a Facultății din Cluj, refugiată la Timișoara și, în 1958 și-a luat doctoratul în specialitatea tehnica tensiunilor înalte în care s-a consacrat cu excelență. După absolvire, a lucrat rând pe rând, la Societatea „Astra Română” din Câmpina, Societatea de gaz și Electricitate, Centrala Industrială a Energiei Electrice, Institutul de Studii și Proiectări Energetice și Ministerul Energiei Electrice.

Începând cu anul 1958 a intrat în învățământul tehnic superior, urmând toate treptele ierarhiei universitare până la decan al Facultății de Energetică.

Între 1951-1967 și-a desfășurat activitatea la Institutul de Energetică al Academiei Române. Armonizând performanța profesională cu talentul didactic a creat o adevărată școală a tensiunilor înalte în țara noastră, înființând la Institutul Politehnic un laborator de specialitate, unul dintre cele mai modern utilate din această parte a Europei.

Activitatea sa de cercetare s-a finalizat în contribuții notabile în domeniile electrostatică, descărcarea corona, trăsnet, supratensiuni atmosferice și de comutație. Toate sunt prezentate pe larg în paginile celor 12 cărți și peste 230 de lucrări publicate, dintre care 80 peste hotare. A îmbogățit cu contribuții originale dintre care sunt menționate publicate în lucrări dintre care menționăm „Montarea rețelelor electrice de distribuție”, „Tehnica tensiunilor înalte”, „Protecția instalaților chimice contra loviturilor de trăsnet”. A fost coautor la lucrarea „Tehnica tensiunilor înalte”, primul tratat de acest pe plan internațional.

Recunoscut pe plan mondial, acad. Gleb Drăgan a fost membru al unor societăți științifice, al prestigioase reviste de specialitate, a fost invitat să susțină cursuri de specialitate la Universități de peste hotare.

Cu un interes deosebit pentru istoria și filosofia științei și tehnicii, acad. Gleb Drăgan s-a implicat activ în activitatea Diviziei de Istoria Științei a Comitetului Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii al cărei președinte a fost.

Dintre numeroasele titluri promite menționăm doar pe cel de doctor honoris causa al Universității Tehnice din Moldova și al Universității din Oradea. În 1991 a fost decorat cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de cavaler. Este anul în care a publicat și cartea autobiografică „Deportații. Tragedii basarabene”. 1991 a fost anul în care a fost ales ca membru corespondent al Academiei Române iar în 2004 membru titular, funcționând ca președinte al Secției de Științe tehnice până când boala l-a răpus.

Cu stingerea din viață a acad. Gleb Drăgan, Academia Română pierde pe unul dintre cei mai distinși dintre membri săi, un cercetător remarcabil, un profesor de vocație, un om de o aleasă structură intelectuală și morală. Opera sa rămâne pentru totdeauna în istoria științei după cum va rămâne însoțit de respect și recunoștință în sufletele discipolilor și colaboratorilor săi.

Dumnezeu să-l odihnească în nesfârșita Sa pace iubitoare.

28.09.2014

 

Nicolae Corneanu (1923-2014)

Comunitatea academică a primit cu întristare vestea că, în ziua de 28 septembrie, s-a stins din viață ÎPS Nicolae Corneanu, Arhiepiscopul Timișoarei și Caransebeșului și Mitropolit al Banatului, membru de onoare al Academiei Române, un reper luminos în viața noastră spirituală.

Născut la 21 noiembrie 1923 la Caransebeș, ÎPS Nicolae Corneanu a absolvit Facultatea de Teologie în anul 1946 și trei ani mai târziu, și-a luat doctoratul cu teza „Viața și petrecerea Sf. Antonie. Începuturile monahismului creștin în valea Nilului”. În anii care au urmat a fost, rând pe rând, profesor la Academia Teologică din Caransebeș și diacon, referent principal, consilier la Arhiepiscopia Timișoarei, conferențiar la Institutul Teologic din Sibiu pentru ca, din 1960, să fie episcop al Aradului iar din 1962 Arhiepiscop al Timișoarei și Caransebeșului și Mitropolit al Banatului, funcție pe care a ocupat-o până la ceasul mutării sale la Domnul. Ca întâi stătător al Mitropoliei Banatului și slujitor devotat al altarului a desfășurat o activitate complexă – de restaurare a unor monumente bisericești, construirea de noi biserici și organizarea unor colecții muzeale; îndrumător al Ed. Mitropoliei Banatului și a revistelor „Învierea” și Altarul Banatului” ș.a.

ÎPS Nicolae Corneanu a participat la numeroase întâlniri panortodoxe, fiind și membru al numeroase comisii de dialog internațional ortodox-catolic și ortodox-luteran. De asemenea a fost membru al Consiliului Ecumenic al Bisericilor. Practicând principul benedictin „ora et labora” a scris numeroase cărți, cea mai mare parte în domeniul patristicii și dintre care amintim doar: „Simbolul scării și treptelor în religiile necreștine”; „Cu privire la semnificația originară a cuvântului «catolic»”; „Frumusețea ca atribut al dumnezeirii”; „Muntele Sinai și importanța sa în istoria Bisericii creștine”; „Biserica din nordul-vestul țării în perioada horthistă”; mirabila Pagini din literatura primelor veacuri creștine”; ”Pe firul vremii. Meditații ortodoxe”; „Popasuri duhovnicești. De la Paști la Crăciun”; „Farmecul scrierilor patristice”; „În pas cu vremea”. A tradus „Scara raiului”, binecunoscuta lucrare a lui Ioan Scolasticul, la care a semnat și un substanțial studiu introductiv. La toate, se adaugă o bogată activitate publicistică și editorială ca și o intensă activitate organizatorică, lăsându-ne moștenire o pildă de ierarh creștin, distingându-se prin erudiție, altitudine spirituală și asumare responsabilă a misiunii încredințate. A fost ales membru de onoare al Academiei Române în anul 1992.

Prin stingerea din viață a ÎPS Nicolae Corneanu, Academia Română pierde pe unul dintre cei mai distinși dintre membri săi a cărui amintirea va fi mereu asociată cu un deosebit respect și o cuvenită pioșenie.

Dumnezeu să-l odihnească în pacea iubirii sale nemărginite.

17.08.2014

Dan Hăulică (1932-2014)

Comunitatea academică a aflat cu profundă întristare că, în ziua de 17 august 2014, s-a stins din viață, după o grea suferință, criticul literar și de artă, omul de generoasă cultură Dan Hăulică, membru corespondent al Academiei Române.

Născut în ziua de 7 februarie 1932 la Iași, Dan Hăulică a făcut studiile liceale și apoi cele universitare mai întâi, la Iași, Facultatea de litere la Iași, după care a urmat Facultatea de Istoria Artei la București.

După absolvirea studiilor a fost conferențiar și apoi profesor la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București. Din anul 1963 a fost redactor al revistei „Secolul XX”, una dintre cele mai bune reviste de cultură din țara noastră înainte de 1989. După 1990 a fost membru în consiliul executiv UNESCO, ambasador al României pe lângă UNESCO până în anul 2001 și reprezentant al României pe lângă Uniunea Latină.

Spirit enciclopedic, cu o capacitate deosebită în detectarea și descrierea unor conexiuni și interferențe ideatice, Dan Hăulică este autor al mai multor monografi dedicate unor mari artiști ai lumii și români dintre care amintim: „Brâncuși, ou l’anonimat du génie”, „Picasso - Célébration du centenaire d’une naissance”; două volume „Peintres roumains”, ca și a unor lucrări privind mari probleme ale culturii cum sunt „Critică și cultură”, „Geografii spirituale”, „Nostalgia sintezei”, „Dimensiunea ale artei moderne” ș.a. Totodată, Dan Hăulică a semnat scenariile pentru filmele „Ștefan Luchian”, „Henri Catargi”, „Ziduri care visează”, „Curajul marilor spații”, „Grădini și himere”, „Viorel Mărginean”. De neuitat rămân emisiunile sale de radio în care a dezvoltat cu har teme de literatură și artă figurativă.

Prestigiul național și internațional de care s-a bucurat distinsul om de cultură este ilustrat și de funcțiile pe care le-a ocupat de-a lungul anilor cum au fost președinte de onoare a Asociației Internaționale a Criticilor de Artă, al Consiliului Audiovizualului Mondial pentru Editări și Cercetări de Artă, al Ligii Culturale România-Franța, membru al Academiei Europene de Științe, Litere și Arte, al Societății Europene pentru Cultură și a fost onorat cu mai multe premii.

A fost ales membru corespondent al Academiei Române la 31 mai 1993.

Prin stingerea din viață a lui Dan Hăulică, comunitatea academică pierde pe unul dintre cei mai distinși dintre membri săi, un reper în viața noastră intelectuală.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

27.02.2014

 

În ziua de 27 februarie 2014 s-a stins din viață, agronomul specialist în genetică - ameliorarea plantelor, Alexandru Viorel Vrânceanu, membru de onoare al Academiei Române.

Născut în ziua de 22 februarie 1927 la Băile în jud. Buzău, Alexandru Viorel Vrânceanu a urmat cursurile liceale la Liceul „Nicolae Bălcescu” din Brăila și pe cele
universitare la Facultățile de Agronomie și Horticultură din București.
 

Și-a continuat studiile de specializare la Institutul Unional de Plante oleaginoase din Krasnodar (URSS), Stațiunea de Cercetare Morden-Manitoba din Canada și Universitatea Davis din SUA. A desfășurat o bogată activitate științifică la Institutul de Cercetări Agronomice al României, apoi la Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Agricultură de la Fundulea toate treptele ierarhiei de cercetare până la director științific și director general iar din 1997 a fost profesor consultant și conducător de doctorat în specialitatea genetică și ameliorarea plantelor la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară. În perioada 1997-2001 a fost președinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”.

Personalitatea științifică marcantă în domeniul geneticii și ameliorării plantelor, Alexandru Viorel Vrânceanu este autorul unor creații prioritare mai ales în ameliorarea florii soarelui, realizând, în 1971, primul hibrid de floarea soarelui pe plan mondial. În cei peste 45 de ani de activitate neîntreruptă a contribuit la dezvoltarea domeniului geneticii și ameliorării plantelor, în special a celor oleaginoase, în care a adus contribuții originale teoretice și aplicative. În total, a creat 28 de hibrizi de floarea soarelui, 340 linii de floarea soarelui, 425 de linii restauratoare de fertilitate a polenului, 147 linii rezistente la boli și dăunători, 72 linii cu grad ridicat de autofertilitate. Este deținătorul a 21 de brevete de invenție și 11 hibrizi de floarea soarelui înregistrați în vederea brevetării. Contribuțiile sale științifice se regăsesc în 14 cărți, dintre care la
zece a fost prim autor și 198 de studii în care a fundamentat științific realizările din domeniul creierii soiurilor.

În semn de recunoaștere a valorii contribuțiilor sale științifice, în 1974, Academia Română i-a acordat premiul „Ion Ionescu de la Brad” iar în 1980 a primit premiul internațional „V. Pustovoit”. A fost ales membru al unor prestigioase societăți științifice între care al Institutului Biografic American; membru și apoi președinte al Asociației Internaționale a Florii-soarelui, coordonator al rețelei FAO la floarea soarelui. În anul 2011, Alexandru Viorel Vrânceanu a fost ales membru de onoare al Academiei Române.
 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006