02.08.2016

Academia Română anunță cu îndurerare că, în ziua de 2 august 2016, s-a stins din viață Dr. Ioan Baltog, membru corespondent al Academiei Române.

Ioan Baltog
Membru corespondent al Academiei Române

(12 decembrie 1939 - 2 august 2016)

   

20.07.2016

 

Academia Română anunță cu îndurerare că, în ziua de 20 iulie 2016, s-a stins din viață, la vârsta de 97 de ani, actorul Radu Beligan, membru de onoare al Academiei Române.

Radu Beligan
Membru de onoare al Academiei Române

(14 decembrie 1918 - 20 iulie 2016)

   

02.07.2016

 

Academia Română anunță cu profund regret plecarea dintre noi, la vârsta de 87 de ani, a profesorului Elie Wiesel, membru de onoare al Academiei Române, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, cel mai reputat și activ luptător pentru păstrarea memoriei Holocaustului și unul dintre apărătorii drepturilor omului, indiferent de origine, naționalitate, rasă sau confesiune.

Elie Wiesel, membru de onoare
al Academiei Române

(30 septembrie 1928 - 2 iulie 2016)

   

01.07.2016

 

Profesorul Ion Ianoși, membru de onoare al Academiei Române, personalitate exemplară a culturii românești, s-a stins din viață în data de 1 iulie 2016, la vârsta de 88 de ani.

Ion Ianoși, membru de onoare
al Academiei Române

(1 mai 1928, Brașov - 1 iulie 2016, București)

   

02.06.2016

 

Distins profesor de fizică teoretică la Imperial College, Fellow of the Royal Society, Commander of the Order of the British Empire, membru de onoare din străinătate al Academiei Române, Sir Thomas Walter Kibble, s-a stins din viață, în ziua de 2 iunie 2016, la Londra.

Sir Thomas Walter Bannerman Kibble
(23 December 1932 - 2 June 2016)

   

15.05.2016

 

Comunitatea academica este îndoliată la plecarea, în ziua de 15 mai 2016, spre veșnicie a lingvistului, filologului și istoricului de artă Neculai Alexandru Ursu, membru corespondent al Academiei Române.

Născut în anul 1926 în comuna Boresești, jud. Iași, Neculai Alexandru Ursu a urmat studiile liceale și universitare la Iași, unde, în 1967, și-a susținut teza de doctorat cu tema "Formarea terminologiei științifice românești". Și-a început cariera științifică la Facultatea de Filologie a Universității "Al. Ioan Cuza", după care a fost cercetător la Institutul de Lingvistică, Istorie Literară și Folclor din Iași, unde, până în anul 1970, a deținut funcție de director.

A desfășurat o bogată activitate de cercetare științifică ale cărei rezultate sunt însumate în numeroase lucrări de specialitate în domeniile lexicografiei și filologiei. Menționăm dintre acestea "Formarea terminologiei științifice românești", "Contribuții la istoria literaturii române. Studii și note filologice"; "Contribuții la istoria culturii românești în sec. XVII-lea. Studii filologice"; "Instrumentul lexical în procesul modernizării limbii române"; "Paternitatea Istoriei Țării Românești, atribuită Stolnicului Constantin Cantacuzino. Studiul filologic".

Paralel, s-a consacrat și editării lucrărilor unor înaintași ai culturii române cum sunt: Vasile Alecsandri, Dimitrie Eustatievici Brașoveanul, Gheorghe Asachi, Dosoftei ș.a. Înzestrat cu un spirit analitic pătrunzător și o mare capacitate de surprindere diferențiată a nuanțelor, a reușit să stabilească sursele unor lucrări cum a fost, între altele, modelul francez pentru "Gramatica" lui Ion Heliade Rădulescu, cel latin pentru "Gramatica" lui Dimitrie Eustatievici sau al gramaticii lui Samuel Micul Klein și Gh. Șincai ș.a.

În semn de recunoaștere a meritelor sale științifice Neculai Alexandru Ursu a fost distins cu Premiul "B.P. Hasdeu" al Academiei Române și cu Ordinul "Meritul Cultural" în grad de Cavaler.

† Dumnezeu să-l odihnească în pace †

21.04.2016

 

Academia Română anunță cu profund regret stingerea din viață, în noaptea de 20-21 aprilie 2016, a academicianului Valeriu Cotea, Președinte de onoare al Secției de Științe Agricole și Silvice, oenolog cu o impresionantă carieră științifică națională și internațională, dezvoltată de-a lungul a 60 de ani de activitate.

Acad. VALERIU COTEA
personalitate marcantă a oenologie românești
11 mai 1926 - 21 aprilie 2016

† Dumnezeu să-l odihnească în pace †

   

28.03.2016

 

Academia Română anunță cu îndurerare că, în ziua de 28 martie 2016, s-a stins din viață matematicianul Petru T. Mocanu, membru titular al Academiei Române.


Născut la Brăila în anul 1931, Petru T. Mocanu a urmat cursurile liceale lîn orațul natal și apoi cele ale Facultății de Matematică-Fizică ale Universității din Cluj Napoca, luându-și doctoratul în anul 1958. După absolvire a rămas în cadrul Universității urcând toate treptele ierarhiei universitare în cadrul Catedrei de teoria funcțiilor.

Dedicat învământului, Petru T. Mocanu a fost preocupat mereu de ridicarea procesului de învățământ la nivelul exigențelor contemporane. De-a lungul anilor, a armonizat preocupările didactice și cele de cercetător, fiind și „visiting Profesor” la Institutul Politehnic din Conakry și la Universitatea din Bowling Green, Ohio-SUA. Începută în anul 1957, activitatea sa științifică însumează peste 180 de lucrări în domeniul teoriei geometrice a funcțiilor de o variabilă complexă apărute în literatura de specialitate din țară și de peste hotare. Această activitate a făcut să fie considerat șef de școală în domeniul teoriei geometrice a funcțiilor univalente, clase de funcții univalente caracterizate prin proprietăți geometrice, operatorii integrali pe clase de funcții analitice, subordonările diferențiale și superordonările diferențiale, extinderea unor condiții geometrice de injectivitate la funcții neanalitice ș.a.

Prestigiul științific de care s-a bucurat este atestat și de alegerea sa ca președinte al Societății de Științe Matematice din România, membru al Societății de Matematică din SUA, Doctor Honoris Causa al universităților din Sibiu și Oradea și a fost distins cu numeroase diplome ale unor Societăți științifice de profil. Orașul natal, Brăila, l-a ales cetățean de onoare și i s-a acordat titlul de „Senior al cetății Cluj”.

Plecarea la cele veșnice a acad. Petru T. Mocanu este resimțită cu întristare de comunitatea academică.

† Dumnezeu să-l odihnească în pace †
 

25.03.2016

 

Îndoliată, comunitatea academică anunță stingerea din viață a prof. univ. dr. Mihail Coculescu, membru corespondent al Academiei Române, personalitate de prestigiu a școlii medicale românești.

Prof. univ. dr. Mihail Coculescu
membru corespondent al Academiei Române
(1943 - 2016)

Mesaje In memoriam Mihail Coculescu


 

 

17.03.2016

 

Academia Română anunță cu profund regret singerea din viață a academicianului Solomon Marcus, reputat om de știință, cu o solidă carieră internațională, dezvoltată de-a lungul a peste 65 de ani.

Academician Solomon Marcus
(1 martie 1925 – 17 martie 2016)

Mesajul Federației Comunităților Evreiești

Mesaje In memoriam Solomon Marcus


 

 

09.02.2016

 

Comunitatea academică trăiește momente îndurerate la aflarea veștii că, în ziua de 9 februarie 2016, a plecat spre veșnicie istoricul și arheologul Alexandru Vulpe, membru titular al Academiei Române, președintele Secției de Științe Istorice și Arheologie.

Alexandru Vulpe s-a născut în ziua de 16 iunie 1931 la București, unde a făcut cursurile liceale după care a urmat cursurile Facultății de Istorie a Universității. În anul 1968 și-a luat doctoratul cu teza „Necropola hallstattiană de la Ferigile. Monografie, având coordonator pe Ion Nistor.

Din 1965 începe cariera științifică la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române iar, în 1999 devine director al acestui prestigios Institut. Din anul 1990 a fost profesor asociat și apoi titular la Facultatea de Istorie a Universității bucureștene, devenind, din 2012, profesor emerit și unde a susținut cursuri și seminarii de specialitate în domeniile pre și protoistoriei. A fost invitat să țină prelegeri de specialitate la Berlin, Frankfurt, Giessen, Heidelberg, Kiel, Marburg, Saarbrücken ș.a.

În calitate de conducător al șantierelor arheologice de la Ferigile, Costișa, Brad, Tigveni, Susani, Rotbav, Cepari, Popești, Năeni și Rudeni a făcut cercetări ale căror rezultate se regăsesc ca tematică și volum în numeroase studii, articole, rapoarte publicate în țară și peste hotare. Semnate ca autor sau împreună cu alți colaboratori, aceste lucrări sunt consacrate unei tematici ample ce ține de începutul și dezvoltarea metalurgiei aramei și bronzului, a orfevrăriei antice din țara noastră și din țările învecinate. La acestea se adaugă cele care abordează cultura epocii bronzului în România, istoria și civilizația primei epoci a fierului, mai ales a culturilor Basarabi și Ferigile în relație cu ilirii, sciții și tracii din sud; istoria și celei de a doua epoci a fierului cu accent special pe cetatea dacică de la Popești ș. a. Dintre ele amintim „Cu privire la periodizarea epocii bronzului în Moldova”, „Tracii și ilirii la sfârșitul primei epoci a fierului în Oltenia”, „Ptolemy and the Ancient Geography of Moldavia”, „Äxte und Beile in Rumänien”, „Spațiu egeo-anatolian și Europa”, „Herodotus and the Scythian Problem in Romania” și încă multe altele.

Recunoașterea valorii științifice a operelor lui Alexandru Vulpe a fost atestată de alegerea ca membru corespondent al Academiei Române în anul 1996 și titular în 2009, an din care a fost și președinte al Secției de Științe Istorice și Arheologie. Dintre funcțiile îndeplinite de-a lungul anilor amintim că a fost membru corespondent al Institutului Arheologic German și membru în Comitetul Executiv al Uniunii Internaționale de Științe Pre și Protoistorice din cadrul UNESCO iar în anul 2000 a fost distins cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Comandor.

† Dumnezeu să-l odihnească în pace †
 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006