Titlul de Doctor "Honoris Causa” acordat unor membri ai Academiei Române

 

Dr. ing. cosmonaut Dumitru Dorin PRUNARIU
membru de onoare al Academiei Române

DOCTOR HONORIS CAUSA
al Universității "Petru Maior" din Târgu-Mureș

13 martie 2017


Dr. ing. cosmonaut Dumitru Dorin Prunariu, membru de onoare al Academiei Române a primit luni, 13 martie 2017, titlul de Doctor Honoris Causa al Universității "Petru Maior" din Târgu-Mureș, în semn de recunoaștere a excelenței științifice și profesionale în domeniul ingineriei aerospațiale, a contribuțiilor aduse la dezvoltarea științei și tehnologiei românești și internaționale.

La festivitate au participat președintele Senatului, prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, rectorul U.P.M., prof. univ. dr. Călin Enăchescu , membri ai Senatului și membri ai comunității academice ai Universității "Petru Maior" din Târgu-Mureș.

Laudatio fost susținut de conf. univ. dr. Mircea Dulău, decanul Facultății de Inginerie din cadrul Universității "Petru Maior" din Târgu-Mureș:

„Universitatea «Petru Maior» din Târgu-Mureș, instituție de prestigiu a spațiului cultural românesc, în virtutea drepturilor conferite de Carta universității, ca expresie a recunoașterii excelenței, acordă înalta distincție de Doctor Honoris Causa personalităților remarcabile ale științei și culturii naționale și universale. Astăzi avem șansa ca prestigioasa galerie a personalităților distinse de Universitatea «Petru Maior» cu titlul de Doctor Honoris Causa să se întregească cu un savant și diplomat de excepție, cosmonautul Dumitru Dorin Prunariu.

Performanțele în domeniul științei și cercetării spațiului cosmic, calitatea de reprezentant al României în cele mai înalte forumuri științifice internaționale și recunoașterea internațională, profesor și om al cetății sunt meritele de excepție care-l recomandă pe dl dr. inginer Dumitru Dorin Prunariu pentru cea mai înaltă distincție acordată de lumea academică universitară de la noi, aceea de Doctor Honoris Causa al Universității «Petru Maior» din Târgu-Mureș“

În răspunsul pentru Laudatio, dl. dr. ing. cosmonaut Dumitru Dorin PRUNARIU, a expus tema „Explorarea umană a spațiului interplanetar - o aventură științifică necesară“.

„În demersul ei filosofic nu o dată omenirea s-a întrebat care este originea ei? Sămânța vieții s-a născut pe Pământ sau a venit din spațiul galactic… Mai multe minți luminate de-a lungul vremii au investigat cerul înstelat și au conceput mijloace să ajungă în cosmos. Acesta reprezintă fără îndoială o nouă frontieră geografică și tehnologică. Pomenind doar de cunoscutul Coligat de la Sibiu, în care în secolul 16 Conrad Haas descria construcția rachetelor cu mai multe trepte și cu aripioare delta de stabilizare, ajungem pe aceleași meleaguri în secolul 20 la Hermann Oberth. În 1922, la Cluj, acesta își susținea teza de numire ca profesor de matematică și fizică cu lucrarea Racheta spre spațiile interplanetare, iar lucrarea sa Căile navigației spațiale publicată în 1929 este considerată și azi Biblia astronauticii moderne…

Deci, următorul pas al oamenilor în spațiu va fi pe planeta Marte.

Marte a fost întotdeauna o sursă de inspirație pentru exploratori și oamenii de știință. Misiunile robotice au găsit dovezi de existență a apei pe această planetă, dar, existența vieții dincolo de Pământ rămâne încă un mister. Misiunile științifice robotizate au arătat că Marte are caracteristici și o istorie similară cu cea a Pământului, dar știm în același timp că există diferențe radicale pe care vom începe abia de acum să le înțelegem. Oamenii pot utiliza aceste cunoștințe alături de căutarea de semne de viață și analizarea evoluției geologice a lui Marte, pentru a dezvolta cercetări și metode care ar putea fi aplicate aici, pe Pământ.

O misiune spre cea mai apropiată planetă vecină ar putea demonstra că oamenii pot trăi pentru perioade extinse, chiar permanent, dincolo de orbita joasă a Pământului. Tehnologiile și sistemele spațiale necesare pentru a transporta și susține exploratorii în drumul lor interplanetar stimulează inovarea și încurajează moduri creative de a aborda provocările care apar. Așa cum au demonstrat eforturile anterioare de explorare a spațiului, ingeniozitatea și tehnologiile rezultate din acestea vor conduce la beneficii și aplicații pe termene lungi de timp.

Provocarea de a călători spre Marte și a învăța cum se poate trăi acolo încurajează națiunile din întreaga lume să coopereze pentru a realiza o astfel de întreprindere ambițioasă. Stația Spațială Internațională a demonstrat că oportunitățile de colaborare pun în evidență interesele noastre comune și oferă un sentiment de comunitate globală. Marte va trebui să o facă cu atât mai mult.

Drept concluzii privind explorarea umană a spațiului interplanetar, raportate la utilități și beneficii, putem afirma că:

– În procesul de instalare în spațiu, vom învăța, printre altele, să gestionăm și să susținem ecosisteme închise. Această cunoaștere ar putea transforma în cele din urmă Pământul și a-l menține ca pe un habitat natural pentru toate speciile, cu o economie sustenabilă la infinit, bazată pe reciclarea completă a deșeurilor și pe resurse regenerabile de energie.

– Atunci când trimitem oameni în spațiul cosmic, spectrul de probleme derivate din acest efort este foarte divers față de atunci când trimitem roboți. Următoarea generație de exploratori ai spațiului, atunci când oamenii vor relua explorarea Lunii, vor ajunge pe Marte și asteroizi, chiar noua generație de turiști cosmici va avea nevoie de o abordare mai profundă și mai cuprinzătoare și de înțelegerea tuturor aspectelor legate de zborul cosmic, fie că acesta este realizat individual sau multinațional, efectuat cu indivizi având diferite culturi și chiar diferite credințe. Această înțelegere implică pe lângă medicina spațială și însușirea unor discipline diverse, precum psihologia și sociologia, istoria, filosofia, antropologia, studii culturale, științe politice și desigur juridice.

– Oamenii ajunși în cosmos nu mai sunt numai cetățeni ai unei anumite țări, ci devin cetățeni ai întregii planete Pământ, fiind preocupați de întreaga ei durabilitate globală. Explorarea spațială pilotată constituie o sursă majoră de inovare, ducând indiscutabil la progres. De acesta pot beneficia societăți întregi de pe glob, posibilitățile de aplicații în domenii conexe a tehnologiilor rezultate din cercetări pentru cosmos fiind nelimitate.

– În cele din urmă așezările din afara Pământului vor oferi, de asemenea, un rezervor de civilizație și viață terestră, inclusiv dezvoltarea de specii de soiuri și plante alimentare vitale, pe care nici o catastrofă la scară planetară să nu le poată distruge, indiferent dacă acea catastrofă ar fi de origine naturală, ca de exemplu impactul cu asteroizi, erupții vulcanice sau pandemiile, sau simple erori de calcul uman, cum ar fi războiul nuclear sau biologic, sau alte experimente globale periculoase.

Factorul uman este esențial în această nouă eră de dezvoltare. Descoperirile, cultura, noi parteneriate și cooperări cu drepturile aferente, sistemul de credință uman religios sau secular care reprezintă o dimensiune importantă a omenirii, idea migrării de pe Pământ, posibilitatea întâlnirii cu alte forme de viață în spațiul cosmic cu dezvoltarea unei noi identități colective a umanității, toate acestea vor căpăta noi dimensiuni și valențe și vor afecta major gândirea umană.

Ceea ce este inimaginabil astăzi poate deveni o necesitate în viitor.“

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006