GRAFIA LIMBII ROMÂNE

   
   
 

Hotărârea  Adunării generale a Academiei Române din 17 februarie a 1993, 
privind revenirea la "â" și "sunt" în grafia limbii române 
(apărută în Monitorul Oficial Nr. 51 din 8 martie 1993)

Hotarârea este luată în conformitate cu art.4 din Statutul Academiei Române:

  1. Se va reveni în grafia limbii române la utilizarea lui â în interiorul cuvintelor și a formei sunt (suntem, sunteți), în conformitate cu hotărârile adoptate de Academia Română înainte de 1948, consecință a unui îndelungat proces istoric.

  2. Modul de aplicare a hotărârii de la punctul 1 va fi stabilit de Prezidiul Academiei Române.

În Monitorul Oficial Nr. 59, din 22 martie 1993 sunt publicate, în anexă, Regulile "Sextil Pușcariu" pentru scrierea literelor "â" și "î".

Literele â și î corespund aceluiași sunet, întrebuințându-se după urmatoarele reguli:

  1. î se scrie întotdeauna la începutul și la sfârșitul nemijlocit al cuvântului: îl îmbrățișez, împărat, înger, își, îți, amărî, coborî, hotărî, târî, urî...;

  2. tot cu î scriem și în corpul cuvintelor, când, prin compunere, î de la mijlocul cuvintelor ajunge medial: neîmpăcat, neîndurat, neînsemnat, preaînălțat, preaîntâmpinat.
    Vom scrie într-însul, dar dânsul;

  3. în toate celelalte cazuri se scrie, în corpul cuvintelor, â: bând, când, făcând, gât, mormânt, râu, român, sfânt, vânt...

 
   

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006