4 noiembrie 2016

Titularizări și alegeri de noi membri în Academia Română


Vineri, 4 noiembrie 2016, membrii Academiei Române s-au reunit în Adunare generală pentru titularizarea unor membri corespondenți, alegerea de noi membri corespondenți, membri de onoare din țară și membri de onoare din străinătate.

Prin vot secret au fost titularizați 7 membri corespondenți și aleși 14 noi membri, după cum urmează: 5 membri corespondenți, 2 membri de onoare din țară, 7 membri de onoare din străinătate:

MEMBRI TITULARI

- Prof. univ. dr. Nicolae ANASTASIU (Secția de Științe Geonomice)
- Prof. dr. ing. Ion-Gheorghe BOLDEA (Secția de Știinte Tehnice)
- Prof. univ. dr. Ioan BUCUR (Secția de Științe Geonomice)
- Prof. univ. dr. Octavian Lazăr COSMA (Secția de Arte, Arhitectură și Audiovizual)
- Prof. univ. dr. Nicolae GHILEZAN (Secția de Științe Medicale)
- Prof. univ. dr. Constantin NĂSTĂSESCU (Secția de Științe Matematice)
- Prof. univ. dr. Șerban PAPACOSTEA (Secția de Științe Istorice și Arheologie)

MEMBRI CORESPONDENȚI

- Prof. univ. dr. Monica Voichița ACALOVSCHI (Secția de Științe Medicale)
- ANA BLANDIANA (Otilia Valeria Rusan) (Secția de Filologie și Literatură)
- Dr. Dorel BUCURESCU (Secția de Științe Fizice)
- Prof. univ. dr. Liviu POP (Secția de Științe Economice, Juridice și Sociologie)
- Prof. univ. dr. Ștefan STAICU (Secția de Științe Tehnice)

MEMBRI DE ONOARE DIN ȚARĂ

- Dr. dr.h.c. Cristoph KLEIN (Secția de Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie)
- Dr. Georgeta STOICA (Secția de Arte, Arhitectură și Audiovizual)

MEMBRI DE ONOARE DIN STRĂINĂTATE

- Prof. dr. Jean ASKENASY - Israel (Secția de Științe Medicale)
- Prof. dr. Frederic BARLAT - Korea (Secția de Științe Tehnice)
- Prof. dr. Catherine BRECHIGNAC - Franța (Secția de Științe Fizice)
- Dr. Paulian DUMITRICĂ - Elveția (Secția de Științe Geonomice)
- Prof. univ. dr. Carol IANCU - Franța (Secția de Științe Istorice și Arheologie)
- Prof. dr. h. Ion TODERAȘ - Republica Moldova (Secția de Științe Biologice)
- Prof. univ. dr. Anton ZEILINGER - Austria (Secția de Științe Fizice)

În prezent Academia Română are 88 de membri titulari, 80 de membri corespondenți, 38 de membri de onoare din țară și 97 de membri de onoare din străinătate.

Prin lege și statut Academia Română poate avea un număr maxim de 181 de membri titulari și corespondenți și 135 de membri de onoare, din care cel mult 40 din țară.

Biroul de presă al Academiei Române

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006