13 iulie 2018

Protocol de colaborare
între Academia Română și Societatea Română de Televiziune


Academia Română și Societatea Română de Televiziune au definitivat joi, 12 iulie 2018, semnarea Protocolului de colaborare culturală și mediatică. Documentul a fost semnat de Doina Gradea, președinte director general al Societății Române de Televiziune, și de acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române.

Protocolul de colaborarea a fost inițiat din dorința de a valorifica potențial ul Academiei Române și al Societății Române de Televiziune pentru derularea unor proiecte comune cu caracter cultural, științific și educațional, care să contribuie la promovarea culturii și identității naționale, a valorilor limbii și literaturii române, a istoriei naționale, științei și artelor românești.

Cadrul general și condițiile colaborării dintre cele două instituții au fost stabilite cu prilejul întâlnirii din data de 11 iunie 2018 a comisiilor de lucru conduse de acad. Răzvan Theodorescu, vicepreședinte al Academiei Române, și Carla Tompea, coordonator cu atribuții de director de programe din Televiziunea Română.

Principalele obiective ale protocului de colaborare sunt:

  1. promovarea dezvoltării cercetării în domeniul istoriei și filosofiei, științei și al istoriei tehnicii;

  2. promovarea de manifestări științifice și culturale naționale și internaționale: congrese, sesiuni, simpozioane, sesiuni anuale de comunicări, conferințe, colocvii, mese rotunde;

  3. încurajarea desfășurării de activități culturale, precum și încurajarea cooperării dintre instituțiile de profil în scopuri culturale, educaționale și științifice;

  4. promovarea principiilor democratice și etice;

  5. sprijinirea liberei circulații a ideilor în științele, artele, literele românești;

  6. difuzarea datelor științifice de interes public legate de cercetările Academiei;

  7. prezentarea publicului din România și străinătate a marilor personalități științifice și culturale ale Academiei.

Protocolul are în vedere realizarea sau derularea în comun de proiecte, cu scopul de a realiza emisiune culturale și de informare științifică și de a prezenta pentru telespectatorii din România și din străinătate a marilor personalități științifice și culturale ale Academiei Române și ale sistemului academic de cercetare. De asemenea, se are în vedere susținerea reciprocă a acțiunilor, programelor, evenimentelor, emisiunilor, realizate de către fiecare instituție semnatară în parte sau create împreună, prin mijloacele specifice.

Protocolul are o durată de un an, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional.

Biroul de presă al Academiei Române

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006