7 decembrie 2018

Trei mari proiecte editoriale ale Academiei Române
în cadrul Programului Centenar


Academia Română va prezenta marți, 11 decembrie 2018, trei mari proiecte editoriale realizate de-a lungul anului 2018 în cadrul Programului Centenar, concretizate în peste 20 de tratate, sinteze și monografii: colecțiile „Civilizația românească“, „Centenarium“ și „Basarabica“. Volumele elaborate în cadrul acestor colecții însumează istoria contribuțiilor românești la tezaurul cultural și științific al omenirii, fiind unul dintre cele mai ambițioase proiecte asumate de Academia Română în anul celebrării Centenarului Marii Uniri.

Evenimentul de lansare va avea loc în Aula Academiei Române, începând cu ora 12:30, cu participarea acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, acad. Victor Spinei, vicepreședinte al Academiei Române și coordonator al Programului Centenar, precum și a autorilor și coordonatorilor acestor volume.

În cadrul colecției „Civilizația românească“ vor fi prezentate sinteze pentru domeniile: lingvistica românească, etnologie românească, știința dreptului și cultura juridică în România, istoria socială a României, demografia României, istoria geoștiințelor în România, cu ramurile acestora geologia, geofizica și geografia, istoria chimiei românești, școala românească de micro- și nanoelectronică, economia României după Marea Unire. Lor li se adaugă lucrări fundamentale precum: „Documente privind istoria românilor, Colecția Eudoxiu Hurmuzaki“ – volumul 1: „Legația Română la Petrograd (1914-1918)“, „Unirea Bucovinei cu România“, „Studia romana et mediaevalia europaensia“,„Istorie și civilizație de-a lungul Dunării de Jos“, „O istorie a svabilor din Banat“, „Quaestianoes praehistoricae“.

Proiectul va continua pe parcursul anului 2019, când vor fi editate sinteze referitoare la contribuțiile românești în domeniile: agricultură, biologie, medicină, matematică, sistem monetar, științe tehnice, literatură, arte vizuale, muzică, filosofie, istorie și istoriografie, învățământ, diplomație.

Editată inițial în limba română, colecția „Civilizația românească/ Romanian Civilization“ va fi tradusă în limba engleză și în alte limbi de circulație internațională, având menirea de a face cunoscute dincolo de granițele țării operele fundamentale din sfera culturii și științelor românești, atât în mediile savante, cât și marelui public.

În cadrul colecției „Basarabica“, lansată anterior, Academia Română își propune să introducă în circuitul științific din România cele mai valoroase contribuții ale specialiștilor din Republica Moldova, fiind una dintre direcțiile prioritare în contextul Centenarului Marii Uniri. Astfel, alături de „Geneza poblemei basarabene – 1812“ și de „Constituția la răscruce de milenii“, ale autorilor basarabeni Vlad Mischevca, respectiv Ioan Guceac, deja publicate, vor fi prezentate recentele apariții editoriale: „Lumina cărții la români (secolele XIV-XIX). Studii surse și materiale“, „Estul spațiului românesc în perioada medievală și începutul celei moderne: studii și documente“, „Compounds and Materials for Drug Development and Bio Medical Applications“, avându-i ca autori pe Andrei Eșanu, Valentina Eșanu, Ion Chirtoagă, Gheorghe Duca și Fliur Macaev.

Editarea acestor tratate, sinteze și monografii se înscrie în respectarea misiunii naționale a Academiei Române, de edificare și promovare a culturii și științei românești, vizând a fi o oglindă a potențialului intelectual național. Centenarul Marii Unirii s-a constituit, astfel, într-un bun prilej de a scruta obiectiv palmaresul realizărilor românești din diverse domenii de activitate, cu reflectarea traseului lor evolutiv, cuantificând deopotrivă împlinirile și precaritățile și prefigurând inițiative menite să conducă la proiecte pe termen lung.

Cele trei proiecte editoriale au beneficiat de sprijinul Ministerului Culturii și Identității Naționale și al Primăriei Municipiului Iași, în cadrul parteneriatelor încheiate cu Academia Română, precum și de colaborarea Editurii Academiei Române, Editurii „Istros“ din Brăila și Editurii „Univers Enciclopedic“.

Elaborarea seriei bilingve de sinteze „Civilizația românească/ Romanian Civilization“, permanentizarea și îmbogățirea Colecției „Basarabica“, cărora li s-a adăugat colecția „Centenarium“, figurează, alături de organizarea unei serii de conferințe științifice internaționale, extinderea rețelei de institute de cercetări ale Academiei în străinătate, restaurarea și funcționalizarea unor case memoriale, elaborarea unui program național de artă monumentală, între obiectivele prioritare ale Programului de sărbătorire a Centenarului Marii Uniri, elaborat de Academia Română și dat publicității în iulie 2017.

Parteneri media: Agenția Națională AGERPRES, Societatea Română de Televiziune, Societatea Română de Radiodifuziune, Agenția de știri Basilica.

Biroul de presă al Academiei Române

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006