14 mai 2021

Lansare de carte
„Pandemia COVID-19 în România“, vol. I-II


Academia Română lansează marți, 18 mai 2021, lucrarea în două volume „Pandemia COVID-19 în România“, coordonatori acad. Victor Voicu, acad. Costin Cernescu și prof.univ. Irinel Popescu, membru corespondent al Academiei Române. Lansarea va avea loc în Aula Academiei Române, începând cu ora 12.

Vor lua cuvântul acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, prof.univ. Dragoș Vinereanu, membru corespondent al Academiei Române, și prof.univ. Dan Dungaciu, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române. Sesiunea va fi condusă de acad. Victor Voicu, vicepreședinte al Academiei Române și președinte al Secției de științe medicale.

Cele două volume, care însumează peste 800 de pagini, au apărut la Editura Academiei Române și reprezintă rezultatul eforturilor depuse de Comisia de Epidemiologie înființată de conducerea Secției de științe medicale din Academia Română, imediat după declanșarea pandemiei COVID-19, cu scopul de a oferi o analiză corectă a situației epidemiologice și de a contribui la identificarea soluțiilor de stopare a fenomenului pandemic.

Primul volum, prezentat public în august 2020, analizează aspecte epidemiologice, fiziopatologice, diagnostice, terapeutice și necropsice ale infecției cu virusul SARS-CoV-2, pe baza experienței dobândite în cele 5 luni de la debutul pandemiei. Cel de-al II-lea volum, ieșit recent de sub tipar și intitulat „Aspecte patogenice, clinice și farmacoterapeutice“ este complementar informațiilor prezentate în volumul I, oferind date la zi și abordând domenii noi. Spații ample (11 capitole) sunt acordate acțiunii virusului asupra organismului uman, mecanismelor fiziopatologice pe care le declanșează și posibilităților de control farmacologic al acestor mecanisme. Capitole importante sunt dedicate prezentării mijloacelor terapeutice actuale și evaluării eficienței lor, precum și descrierii tipurilor de vaccin. Volumul al II-lea prezintă și un prim studiu preliminar asupra gradului de imunizare post vaccin. În secțiuni distincte sunt descrise protocoalele de practică clinică în timpul pandemiei și activitatea desfășurată în secțiile de chirurgie și cele de radioterapie. Finalul volumului tratează două teme medicale cu implicații majore asupra vieții sociale: manifestările neurologice ale infecției cu virusul SARS-CoV-2 și tulburările mentale înregistrate în timpul pandemiei.

Cele două volume ale lucrării „Pandemia COVID-19 în România“ se înscriu în seria numeroaselor cercetări realizate în cadrul sau sub egida Academiei Române asupra crizei provocate de situația sanitară.

„Academia Română a rămas constant preocupată de evoluția pandemiei în țara noastră și a continuat să-și exprime public opiniile și sugestiile. Comisia pe care am înființat-o în cadrul Secției noastre de științe medicale a lucrat intens și structurat, iar rezultatul este acest nou volum pe care îl punem la dispoziția autorităților, precum și a tuturor celor interesați. Scopul nostru este ca împreună cu celelalte instituții ale statului român să contribuim la limitarea efectelor acestui teribil flagel asupra populației din țara noastră și, în final, la controlul complet al pandemiei COVID-19“ declară acad. Victor Voicu, vicepreședinte al Academiei Române, președinte al Secției de științe medicale și membru în colectivele de coordonare a celor două volume.

Biroul de comunicare al Academiei Române

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006