24 iunie 2021

Lansarea volumului „Pandemia. Constrângeri și oportunități“


Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu“ al Academiei Române, sub coordonarea Secției de științe economice, juridice și sociologie, lansează luni, 28 iunie 2021, volumul „Pandemia. Constrângeri și oportunități“. Evenimentul va avea loc în Parcul Academiei Române, începând cu ora 11.

Vor lua cuvântul acad. Bogdan Simionescu, vicepreședinte al Academiei Române, în calitate de coordonator la volumului, prof.univ. Ilie Bădescu, membru corespondent al Academiei Române, dr. Luminița Chivu, director general al Institului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu“, dr. Tudorel Andrei, președinte al Institutului Național de Statistică, dr. Simona Moagăr-Poladian, director al Institului de Economie Mondială, prof. univ. Valeriu Ioan-Franc, membru corespondent al Academiei Române.

Volumul reunește contribuțiile a peste 80 de cercetători din institutele de științe economice din structura Academiei Române cu privire la provocările declanșate în mediul economic românesc de criza sanitară produsă de pandemia de Covid-19. Acestea sunt concretizate în 16 studii care expun rezultatele cercetărilor efectuate în a doua parte a anului 2020 și care sunt o continuare și o completare a cercetărilor realizate imediat după anunțarea pandemiei, puse atunci la dispoziția autorităților și a tuturor mediilor interesate, fiind în permanență operative pe site-ul oficial al Academiei Române.

Lucrarea „Pandemia. Constrângeri și oportunități“ este structurată în trei părți, respectiv: (I) Abordări generale; (II) România în confruntare cu pandemia Covid-19. Abordări macroeconomice și (III) România în confruntare cu pandemia Covid-19. Abordări sectoriale. Acestea sunt urmate de o postfață care dorește să evidențieze câte și care au fost lecțiile economice aduse de pandemia anului 2020, care este gradul de asimilare a acestor învățăminte și cum pot ele servi pentru a opri sau a evita posibile evoluții ale pandemiei și consecințele sale nefaste.

Apariția acestui nou volum confirmă, o dată în plus, poziționarea optimă a Academiei Române în abordarea, organizarea și efectuarea de studii integrate, inter și pluridisciplinare, consacrate celor mai acute cerințe ale realităților cu care se confruntă România.

Prin lucrarea de față, la care și-au adus contribuția economiști, statisticieni, sociologi, Academia Română participă la eforturile întregii societăți românești, în slujba căreia se află, prin statutul său, de mai bine de un secol și jumătate, punând la dispoziția cititorilor și a factorilor de decizie viziunea sa nepartizană și, pe cât de obiectivă posibil, privind aspectele particulare ale impactului economic al pandemiei Covid-19 asupra României și a măsurilor de întreprins. Ideile noastre sunt supuse dezbaterii publice și, deci, deschise oricăror sugestii, care pot corecta, completa și argumenta capacitatea operațională și trasformațională“, notează acad. Bogdan Simionescu, vicepreședinte al Academiei Române, dorind să precizeze, în același timp, că opiniile cuprinse în lucrare nu reprezintă poziții oficiale ale Academiei Române, ideile exprimate și concluziile lansate fiind responsabilitatea exclusivă a autorilor studiilor respective. Astfel, Academia Română se constituie într-un spațiu al comunicării cu societatea, o platformă de schimb de idei, de dezbateri și de fundamentare a soluțiilor.
 

Biroul de comunicare al Academiei Române

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006