PROIECTE FSE


SIPOCA 3

Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice
de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii
Programul Operațional Capacitate Administrativă

Ghid de bune practici realizat privind consilierea în universităti
 &
Ghid de bune practici întocmit pentru realizarea stagiilor de practică

MODUL: Ghid de bune practici privind consilierea în universități, cu referire la dezvoltarea competențelor în domeniul științelor umaniste și arte, având la bază prevederile SNCDI

 

MODUL: Ghid de bune practici privind consilierea în universități, cu referire la dezvoltarea competențelor în domeniul științe sociale (doar Ramura de Știință: Științe economice), având la bază prevederile SNCDI

 

MODUL: Ghid de bune practici privind consilierea în universități, cu referire la dezvoltarea competențelor în domeniul științelor biologice și biomedicale, având la bază prevederile SNCDI

 

MODUL: Ghid de bune practici privind consilierea în universități, cu referire la dezvoltarea competențelor în domeniul matematică și științe ale naturii, având la bază prevederile SNCDI

 

MODUL: Ghid de bune practici privind consilierea în universități, cu referire la dezvoltarea competențelor în domeniul știinte sociale (doar Ramurile de știință: Științe ale comunicării, Științe politice), având la bază prevederile SNCDI

 

MODUL: Ghid de bune practici privind consilierea în universități, cu referire la dezvoltarea competențelor în domeniul științe sociale (doar Ramurile de știință: Științe juridice, Științe administrative, Sociologie, Psihologie și Științe comportamentale), având la bază prevederile SNCDI

 

MODUL: Ghid de bune practici privind consilierea în universități, cu referire la dezvoltarea competențelor în domeniul științe inginerești, având la bază prevederile SNCDI

 

MODUL: Ghid pentru realizarea stagiilor de practică în domeniul stiintelor umaniste si arte.

 

MODUL: Ghid pentru realizarea stagiilor de practică în domeniul economic

 

MODUL: Ghid pentru realizarea stagiilor de practică în domeniul stiintelor biologice si biomedicale

 

MODUL: Ghid pentru realizarea stagiilor de practică în domeniul stiintelor exacte

 

MODUL: Ghid pentru realizarea stagiilor de practică în domeniul stiintelor comunicarii

 

MODUL: Ghid pentru realizarea stagiilor de practică în domeniul stiintelor sociale

 

MODUL: Ghid pentru realizarea stagiilor de practică în domeniul stiintelor ingineresti

 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006