PROIECTE FSE


SIPOCA 3

Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice
de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii
Programul Operațional Capacitate Administrativă

Rezultat 1 - consultare documente încărcate de experti

 Lucrările științifice elaborate în cadrul Rezultatului 1:
Analiza comparativă, la nivel european privind instrumentele de monitorizare a absolvenților pe piața muncii

Modulul 1 - Instrumente de monitorizare si analiza datelor existente în 8 universităti

 

Modulul 2 - Instrumente de monitorizare si analiza datelor existente în 8 universităti

 

Modulul 3 - Instrumente de monitorizare si analiza datelor existente în 8 universităti

 

Modulul 4 - Instrumente de monitorizare si analiza datelor existente în 8 universităti

 

Modulul 5 - Instrumente de monitorizare si analiza datelor existente în 8 universităti

 

Modulul 6 - Instrumente de monitorizare si analiza datelor existente în 8 universităti

 

Modulul 7 - INSTRUMENTE DE MONITORIZARE A INSERTIEI ABSOLVENTILOR DE ÎNVĂTĂMÂNT TERTIAR PE PIATA MUNCII LA NIVEL EUROPEAN - TĂRI ALOCATE: Germania; Austria; Polonia; Cehia; Slovacia

 

Modulul 8 - INSTRUMENTE DE MONITORIZARE A INSERTIEI ABSOLVENTILOR DE ÎNVĂTĂMÂNT TERTIAR PE PIATA MUNCII LA NIVEL EUROPEAN - TĂRI ALOCATE: Franța, Estonia, Letonia, Lituania și Serbia

 

Modulul 9 - INSTRUMENTE DE MONITORIZARE A INSERTIEI ABSOLVENTILOR DE ÎNVĂTĂMÂNT TERTIAR PE PIATA MUNCII LA NIVEL EUROPEAN - TĂRI ALOCATE: Spania, Portugalia, Grecia, Bulgaria, Ungaria

 

Modulul 10 - INSTRUMENTE DE MONITORIZARE A INSERTIEI ABSOLVENTILOR DE ÎNVĂTĂMÂNT SUPERIOR PE PIATA MUNCII LA NIVEL EUROPEAN - TĂRI ALOCATE: Marea Britanie, Irlanda, Elveția, Cipru și Malta

 

Modulul 11 - INSTRUMENTE DE MONITORIZARE A INSERTIEI ABSOLVENTILOR DE ÎNVĂTĂMÂNT TERTIAR PE PIATA MUNCII LA NIVEL EUROPEAN - TĂRI ALOCATE: Olanda; Belgia; Luxemburg; Danemarca; Finlanda

 

Modulul 12 - INSTRUMENTE DE MONITORIZARE A INSERTIEI ABSOLVENTILOR DE ÎNVĂTĂMÂNT TERTIAR PE PIATA MUNCII LA NIVEL EUROPEAN - TĂRI ALOCATE: Italia, Croatia, Slovenia, Suedia, Norvegia

 

Modulul 13 - Studiu comparativ privind instrumentele de monitorizare a inserției absolvenților de învățământ superior pe piața muncii la nivel național

 

Modulul 14 - Studiu comparativ privind instrumentele de monitorizare a inserției absolvenților de învățământ superior pe piața muncii la nivel european

 

Modulul 15 - Studiu comparativ privind instituțiile implicate în monitorizarea inserției absolvenților de învățământ superior pe piața muncii la nivel european și național

 

Modulul 16 - Analiza rezultatelor proiectelor finanțate în perioada 2007-2013, cu intervențiile cărora prezentul proiect este complementar

 

Modulul 17 - Proiect privind sistemul de monitorizare eficientă a inserției absolvenților de învățământ superior pe piața muncii

 

Modulul 18 - Analiza comparativă, la nivel european privind instrumentele de monitorizare a absolvenților pe piața muncii (integrarea studiilor parțiale și prezentarea propunerilor, concluziilor)

 

Modulul 19 - ANALIZĂ FUNCTIONALĂ PRIVIND SISTEMELE DE MONITORIZARE EXISTENTE IN UNIVERSITĂTI SI LA NIVELUL MEN

 

Modulul 20 - ANALIZA FLUXURILOR INFORMATIONALE LA NIVELUL ÎNVĂTĂMÂNTULUI SUPERIOR - BAZE DE DATE EXISTENTE

 

Modulul 21 - Arhitectura softului necesar pentru realizarea unui mecanism de monitorizare

 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006