PROIECTE FSE


SIPOCA 3

Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice
de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii
Programul Operațional Capacitate Administrativă

Rezultat 4 - consultare documente încărcate de experti

Lucrările științifice elaborate în cadrul Rezultatului 4:
Analiză realizată privind eficiența și eficacitatea instituțiilor de învățământ superior din perspectiva de a elabora prognoze

MODUL 1: Analiză privind rapoartele anuale ale rectorilor și cartele universităților pentru regiunea SUD-BUCUREȘTI

 

MODUL 2: Analiză privind rapoartele anuale ale rectorilor și cartele universităților pentru regiunea CENTRU

 

MODUL 3: Analiză privind rapoartele anuale ale rectorilor și cartele universităților pentru regiunea NORD

 

MODUL 4: Analiză privind rapoartele anuale ale rectorilor și cartele universităților pentru regiunea EST

 

MODUL 5: Analiză privind rapoartele anuale ale rectorilor și cartele universităților pentru regiunea VEST

 

MODUL 6: Analiză realizată privind eficiența și eficacitatea instituțiilor de învățământ superior din perspectiva de a elabora prognoze pentru regiunea SUD-BUCURESTI

 

MODUL 7: Analiză realizată privind eficiența și eficacitatea instituțiilor de învățământ superior din perspectiva de a elabora prognoze pentru regiunea CENTRU

 

MODUL 8: Analiză realizată privind eficiența și eficacitatea instituțiilor de învățământ superior din perspectiva de a elabora prognoze pentru regiunea NORD SI NORD-VEST

 

MODUL 9: Analiză realizată privind eficiența și eficacitatea instituțiilor de învățământ superior din perspectiva de a elabora prognoze pentru regiunea EST SI SUD-EST

 

MODUL 10: Analiză realizată privind eficiența și eficacitatea instituțiilor de învățământ superior din perspectiva de a elabora prognoze regiunea VEST SI SUD-VEST

 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006