PROIECTE FSE


SIPOCA 3

Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice
de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii
Programul Operațional Capacitate Administrativă

Rezultat 5 - consultare documente încărcate de experti

Lucrările științifice elaborate în cadrul Rezultatului 5:
Ghid de bune practici realizat privind consilierea în universităti

MODUL 1: Analiză rezultatelor si relevanta activitatilor de consiliere si orientare profesionala realizate de centrele specializate ale institutiilor de invatamant superior de stat , cu referire la dezvoltarea competentelor in domeniul stiintelor umaniste si arte, pentru 7 universitati, relevante

 

MODUL 2: Analiză rezultatelor si relevanta activitatilor de consiliere si orientare profesionala realizate de centrele specializate ale institutiilor de invatamant superior de stat, cu referire la dezvoltarea competentelor in domeniul stiintelor sociale (doar ramura de stiinta: stiinte economice), pentru 6 universitati, relevante

 

MODUL 3: Analiză rezultatelor si relevanta activitatilor de consiliere si orientare profesionala realizate de centrele specializate ale institutiilor de invatamant superior de stat, cu referire la dezvoltarea competentelor in domeniul stiintelor biologice si biomedicale pentru 6 universitati, relevante

 

MODUL 4: Analiză rezultatelor si relevanta activitatilor de consiliere si orientare profesionala realizate de centrele specializate ale institutiilor de invatamant superior de stat, cu referire la dezvoltarea competentelor în domeniul matematica si stiinte ale naturii, pentru 6 universitati, relevante

 

MODUL 5: Analiză rezultatelor si relevanta activitatilor de consiliere si orientare profesionala realizate de centrele specializate ale institutiilor de invatamant superior de stat, cu referire la dezvoltarea competentelor în domeniul stiinte sociale (doar ramurile de stiinta: stiinte ale comunicatii, stiinte politice), pentru 6 universitati, relevante

 

MODUL 6: Analiză rezultatelor si relevanta activitatilor de consiliere si orientare profesionala realizate de centrele specializate ale institutiilor de invatamant superior de stat, cu referire la dezvoltarea competentelor în domeniul stiintelor sociale (doar ramurile de stiinta: stiinte juridice, stiinte administrative, sociologie, psihologie si stiinte comportamentale), pentru 6 universitati, relevante

 

MODUL 7: Analiză rezultatelor si relevanta activitatilor de consiliere si orientare profesionala realizate de centrele specializate ale institutiilor de invatamant superior de stat, cu referire la dezvoltarea competentelor în domeniul stiintelor ingineresti, pentru 6 universitati, relevante

 

MODUL 9: Ghid de bune practici privind consilierea în universități, cu referire la dezvoltarea competențelor în domeniul științelor umaniste și arte, având la bază prevederile SNCDI

 

MODUL 10: Ghid de bune practici privind consilierea în universități, cu referire la dezvoltarea competențelor în domeniul științe sociale (doar Ramura de Știință: Științe economice), având la bază prevederile SNCDI

 

MODUL 11: Ghid de bune practici privind consilierea în universități, cu referire la dezvoltarea competențelor în domeniul științelor biologice și biomedicale, având la bază prevederile SNCDI

 

MODUL 12: Ghid de bune practici privind consilierea în universități, cu referire la dezvoltarea competențelor în domeniul matematică și științe ale naturii, având la bază prevederile SNCDI

 

MODUL 13: Ghid de bune practici privind consilierea în universități, cu referire la dezvoltarea competențelor în domeniul știinte sociale (doar Ramurile de știință: Științe ale comunicării, Științe politice), având la bază prevederile SNCDI

 

MODUL 14: Ghid de bune practici privind consilierea în universități, cu referire la dezvoltarea competențelor în domeniul științe sociale (doar Ramurile de știință: Științe juridice, Științe administrative, Sociologie, Psihologie și Științe comportamentale), având la bază prevederile SNCDI

 

MODUL 15: Ghid de bune practici privind consilierea în universități, cu referire la dezvoltarea competențelor în domeniul științe inginerești, având la bază prevederile SNCDI

 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006