PROIECTE FSE


SIPOCA 3

Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice
de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii
Programul Operațional Capacitate Administrativă

Rezultat 6 - consultare documente încărcate de experti

Lucrările științifice elaborate în cadrul Rezultatului 6:
Ghid de bune practici întocmit pentru realizarea stagiilor de practică

MODUL 1: Analiză privind stagiile de practică la nivelul universitătlor pe domenii de specializare. Ghid pentru realizarea stagiilor de practică în domeniul stiintelor umaniste si arte.

 

MODUL 2: Analiză privind stagiile de practică la nivelul universitătlor pe domenii de specializare. Ghid pentru realizarea stagiilor de practică în domeniul economic

 

MODUL 3: Analiză privind stagiile de practică la nivelul universitătlor pe domenii de specializare. Ghid pentru realizarea stagiilor de practică în domeniul stiintelor biologice si biomedicale

 

MODUL 4: Analiză privind stagiile de practică la nivelul universitătlor pe domenii de specializare. Ghid pentru realizarea stagiilor de practică în domeniul stiintelor exacte

 

MODUL 5: Analiză privind stagiile de practică la nivelul universitătlor pe domenii de specializare. Ghid pentru realizarea stagiilor de practică în domeniul stiintelor comunicarii

 

MODUL 6: Analiză privind stagiile de practică la nivelul universitătlor pe domenii de specializare. Ghid pentru realizarea stagiilor de practică în domeniul stiintelor sociale

 

MODUL 7: Analiză privind stagiile de practică la nivelul universitătlor pe domenii de specializare. Ghid pentru realizarea stagiilor de practică în domeniul stiintelor ingineresti

 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006