PROIECTE FSE


SIPOCA 3

Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice
de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii
Programul Operațional Capacitate Administrativă

Rezultat 8 - consultare documente încărcate de experti

Lucrările științifice elaborate în cadrul Rezultatului 8:
Politică publică realizată de operationalizare a Centrului de Profesionalizare a Managementului Universitar (CPMU)

MODUL 1: Analiza nevoilor de formare a personalului cu functii de conducere din cadrul universitatilor

 

MODUL 2: Politica publică de operationalizare a Centrului de Profesionalizare a Managementului Universitar (CPMU)

 

MODUL 3: Elaborarea curriculei: Management strategic universitar

 

MODUL 4: Elaborarea curriculei: Finantarea publica si eficienta utilizarii fondurilor publice in invatamantul superior

 

MODUL 5: Elaborarea curriculei: Alternative private de finantare a invatamantului superior

 

MODUL 6: Elaborarea curriculei: Management academic in corelatie cu cerintele pietei muncii

 

MODUL 7: Elaborarea curriculei: Monitorizarea insertiei absolventilor de invatamant superior

 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006