PROIECTE FSE


SIPOCA 5
Creșterea capacităþii administrative a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat de dezvoltare și implementare a sistemului de politici publice bazate pe dovezi
 


Elaborare suport de curs și susținere sesiuni de instruire pentru personalul MMACA

Proces-verbal finalizare selectie 2 experti TIP A (11.12.2019
Proces-verbal selectie 2 experti TIP A - indeplinire conditii speciale (06.12.2019)
Proces-verbal selecție 2 experți TIP A - îndeplinire condiții generale (02.12.2019)
Proces-verbal finalizare selecție 1 expert TIP B (02.12.2019)
Proces-verbal selecție 1 expert tip B - îndeplinire condiții speciale (27.11.2019)
Proces verbal selecție 1 expert tip B - indeplinire condiții generale (21.11.2019)
Anunt proces de selecție 2 experți tip A (19.11.2019)
Proces-verbal finalizare selecție 2 experți (12.11.2019)
Erată modificare calendar selecție din Anunțul publicat la data de 08.11.2019 (13.11.2019)
Anunț proces de selecție pentru 1 expert tip B (08.11.2019)
Proces-verbal selecție dosare 3 experți – îndeplinire condiții specifice (07.11.2019)
Proces-verbal selecție dosare 3 experți – îndeplinire condiții generale (01.11.2019)
Anunt de selectie 3 experti (22.10.2019)
 

 

Elaborare propunere de politică publică privind eficientizarea activității administrației publice în domeniul sprijinirii dezvoltării sectorului IMM și îmbunătățirii mediului de afaceri, vizând eficientizarea utilizării procedurii aprobării tacite

Proces Verbal finalizare selectie 1 expert (10.09.2019)
Proces Verbal de selectie 1 expert - indeplinire conditii specifice (05.09.2019)
Proces Verbal de selectie 1 expert - indeplinire conditii generale (30.08.2019)
Anunț de selecție 1 expert tip B (19.08.2019)
 

 

Elaborare propunere de politică publică privind eficientizarea activității administrației publice în domeniul sprijinirii dezvoltării sectorului IMM și îmbunătățirii mediului de afaceri, vizând eficientizarea utilizării procedurii aprobării tacite

Anunț de selecție 1 expert tip B (01.08.2019)
 

 

Elaborare propunere de politică publică privind eficientizarea activității administrației publice în domeniul sprijinirii dezvoltării sectorului IMM și îmbunătățirii mediului de afaceri, vizând eficientizarea utilizării procedurii aprobării tacite

Anunț de selecție 1 expert tip B (22.07.2019)
 

 

Elaborare politică publică de dezvoltare a sectorului IMM și îmbunătățirea mediului de afaceri din România

Proces verbal finalizare proces selectie 8 experti (08.03.2019)
Proces verbal selectie dosare 8 experti - indeplinire conditii specifice (05.03.2019)
Proces verbal selectie dosare 8 experti - indeplinire conditii generale (27.02.2019)
Anunt de selectie 8 experti (12.02.2019)
 

 

Mecanism de monitorizare a implementarii legii privind stimularea investitorilor individuali business angels

Proces verbal finalizare proces selectie 6 experti (31.01.2019)
Proces verbal finalizare evaluare dosare 6 experti (28.01.2019)
Proces Verbal selecție dosare 6 experți (21.01.2019)
Anunt de selecție 6 experți (08.01.2019)
 

 

Analiză cu privire la reactivitatea administrației publice la nevoile întreprinderilor mici și mijlocii și ale mediului de afaceri, conform principiilor Small Business Act

Proces verbal de comunicare rezultat final selectie 1 expert (24.10.2018)
Proces verbal finalizare proces evaluare 1 expert (19.10.2018)
Proces verbal de selectie 1 expert (15.10.2018)
Anunt proces selectie 1 expert tip B pentru rezultatul 2.1 (02.10.2018)
Proces verbal de comunicare rezultate finale selectie experti (01.10.2018)
Proces verbal finalizare evaluare dosare 2 experți (26.09.2018)
Proces verbal soluționare contestație - Gaftea Viorel (24.09.2018)
Proces verbal soluționare contestație - Păuna Carmen (24.09.2018)
Proces verbal selecție dosare 2 experți (20.09.2018)
Anunț procedură de selectie a 2 experti pentru rezultatul 2.1 (07.09.2018)
Anunț proces selecție 2 experți (21.08.2018)

 

 

Analiză cu privire la reactivitatea administrației publice la nevoile întreprinderilor mici și mijlocii și ale mediului de afaceri, conform principiilor Small Business Act

Proces verbal finalizare evaluare dosare (30.08.2018)
Proces verbal finalizare evaluare dosare 6 experți (24.08.2018)
Proces verbal selecție dosare 6 experți (20.08.2018)
Notă privind modificarea "Calendarului de selecție" (10.08.2018)
ERATA - Anunț proces selecție 6 experți
Anunț proces selecție 6 experți (31.07.2018)
 

 

Evaluarea contribuției Programelor Guvernamentale derulate de MMACA în sprijinul dezvoltării sectorului IMM și a îmbunătățirii mediului de afaceri. (ex-post și ongoing)

Proces verbal finalizare evaluare dosare 8 experți (27.03.2018)
Proces verbal selecție dosare 8 experți (20.03.2018)
Anunț proces selecție 8 experți (07.03.2018)
 

 

Analiză ex-ante a necesității introducerii instituției mediatorului de credite, precum și a posibilităților/ oportunităților de operaționalizare a acesteia.

Proces verbal finalizare evaluare dosare 4 experti (27.03.2018)
Proces verbal selecție dosare 4 experti (20.03.2018)
Anunt proces selectie 4 experti (07.03.2018)
 

 

Studiu de impact cu privire la înfiintarea și operationalizarea unui fond de investitii cu capital de risc realizat

Proces verbal finalizare selecție dosare 6 experti (19.02.2018) 
Proces verbal selectie 6 experti (13.02.2018)
ERATA - Anunt proces selectie 6 experti
Anunt proces selectie 6 experti (02.02.2018)
 

 

Studiu privind perceptia mediului de afaceri referitor la implementarea Legii nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali business angels în vederea instituirii unui mecanism de monitorizare a implementării acesteia

Proces verbal finalizare selecție dosare 6 experti (19.02.2018)
Proces verbal selectie 6 experti (13.02.2018)

ERATA - Anunt proces selectie 6 experti
Anunt proces selectie 6 experti (02.02.2018)
 

 

Analiză ex-post a structurilor moderne de sprijinire a dezvoltării afacerilor (incubatoare de afaceri, acceleratoare de afaceri, parcuri industriale și tehnologice, clustere, centre de afaceri etc.)

Proces verbal finalizare selecție dosare 1 poziție expert (17.11.2017)  
Proces verbal selectie 1 expert (10.11.2017)
Anunt proces selectie 1 expert (01.11.2017)
 

 

Analiză ex-post a structurilor moderne de sprijinire a dezvoltării afacerilor (incubatoare de afaceri, acceleratoare de afaceri, parcuri industriale și tehnologice, clustere, centre de afaceri etc.)
 
Proces verbal punctaj 1 expert (29.09.2017)
Proces verbal selectie 1 expert (28.09.2017)
Anunt proces selectie 1 expert (19.09.2017)
 

 

Analiză cu privire la oportunitățile de dezvoltare a sectorului IMM în contextul inițiativelor bio-economice ale Uniunii Europene.
 
Proces verbal selectie dosare 2 experti (11.09.2017)
Anunt finalizare etapa selectie dosare 2 experti (04.09.2017)
Anunt proces selectie 2 experti (21.08.2017)
 

 

Analiză ex-post a structurilor moderne de sprijinire a dezvoltării afacerilor (incubatoare de afaceri, acceleratoare de afaceri, parcuri industriale si tehnologice, clustere, centre de afaceri, etc.)
 
Proces verbal selectie dosare 4 experti (11.09.2017)
Anunt finalizare etapa selectie dosare 4 experti (04.09.2017)
Anunt proces selectie 4 experti (21.08.2017)
 

 

Analiză cu privire la evoluția și situația actuală a sectorului IMM și a mediului de afaceri din România (realizări, dificultăți întâmpinate, cerințe și perspective). Identificarea și propunerea unor măsuri și acțiuni necesare pentru rezolvarea problemelor semnalate.
 
Proces verbal selectie dosare 6 experti (11.09.2017)

Anunt finalizare etapa selectie dosare 6 experti (04.09.2017)
Anunt proces selectie 6 experti (21.08.2017)
 

 

Comunicat de presă proiect SIPOCA5 (27.07.2017)
 

 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006