SECȚIA DE FILOLOGIE ȘI LITERATURĂ

 

Președinte: acad. Eugen SIMION

Membri titulari:

acad. Nicolae BREBAN
acad. Nicolae MANOLESCU
acad. Dumitru Radu POPESCU
acad. Eugen SIMION

Membri corespondenți:

prof. Gheorghe CHIVU
dr. Mircea Aurelian MARTIN
Ileana (Elena) MĂLĂNCIOIU
prof. Gabriela PANĂ DINDELEGAN
prof. Ion POP
Ana BLANDIANA (Otilia Valeria RUSAN)
prof. Nicolae SARAMANDU

Membri de onoare din țară:

Sorin ALEXANDRESCU
prof. Florica DIMITRESCU-NICULESCU
prof. Valeria GUȚU ROMALO

Membri de onoare din străinătate:

prof. dr. Georges BANU
ist. art. Serge FAUCHEREAU

Se regăsesc în lista completă a membrilor Academiei Române, structurată alfabetic:
Membrii din străinătate actuali ai Academiei Române

Secretar științific: Conf. dr. Otilia SÎRBU
Telefon: 021 212 86 40*181
E-mail: otilia.sirbu@acad.ro


   APARIȚII EDITORIALE

 
 
 
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006