SECȚIA DE FILOLOGIE ȘI LITERATURĂ

 

Președinte: acad. Eugen SIMION

Membri titulari:

Acad. Grigore BRÂNCUȘ
Acad. Nicolae BREBAN
Acad. Nicolae MANOLESCU
Acad. Dumitru Radu POPESCU
Acad. Eugen SIMION

Membri corespondenți:

Prof. Gheorghe CHIVU
Prof. Gabriela PANĂ DINDELEGAN
Dr. Mircea Aurelian MARTIN
Dr. Ileana (Elena) MĂLĂNCIOIU
Prof. Ion POP
Ana BLANDIANA (Otilia Valeria RUSAN)
Prof. Nicolae SARAMANDU

Membri de onoare din țară:

Prof. Florica DIMITRESCU-NICULESCU
Prof. Valeria GUȚU ROMALO

Membri de onoare din străinătate:

Se regăsesc în lista completă a membrilor Academiei Române, structurată alfabetic:
Membrii din străinătate actuali ai Academiei Române

Secretar științific: Dr. Liliana GREGORIAN
Telefon: 021 212 86 40 /153; 021 650 40 10
E-mail: gregor@acad.ro

 
 
 
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006