SECȚIA DE ȘTIINȚE ISTORICE ȘI ARHEOLOGIE

 

Președinte: acad. Victor SPINEI
Președinte de onoare: acad. Dan BERINDEI

Membri titulari:

Acad. Dan BERINDEI
Acad. Paul Helmut NIEDERMAIER
Acad. Ioan-Aurel POP
Acad. Victor SPINEI
Acad. Alexandru ZUB

Membri corespondenți:

Prof. Mihai BĂRBULESCU
Prof. Ioan BOLOVAN
Prof. Ionel CÂNDEA
Prof. dr. Constantin C. PETOLESCU
Prof. Andrei-Nicolae PIPPIDI
Dr. Dorina-Elena RUSU

Membri de onoare din țară:

Prof. Ioan CAPROȘU
Prof. Radu CIUCEANU
Prof. Emilian POPESCU
Prof. Dumitru PROTASE
Prof. Gavril ȘTREMPEL

Membri de onoare din străinătate:

Se regăsesc în lista completă a membrilor Academiei Române, structurată alfabetic:
Membrii din străinătate actuali ai Academiei Române

Secretar științific: Alina Bianca BĂLAN
Telefon: 021 212 86 29, 021 212 86 40/125
E-mail: alina.balan@acad.ro

 
 
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006