SECȚIA DE ȘTIINȚE BIOLOGICE

 

Președinte: acad. Maya SIMIONESCU

Membri titulari:

Acad. Marian Traian GOMOIU
Acad. Octavian POPESCU
Acad. Lucia-Doina POPOV
Acad. Anca Volumnia SIMA
Acad. Maya SIMIONESCU
Acad. Constantin TOMA

Membri corespondenți:

Prof. Dan COGĂLNICEANU
Dr. Gheorghe COLDEA
Prof. Maria-Luiza FLONTA
Dr. Ileana MÂNDUȚEANU
Dr. Dumitru T. MURARIU
Prof. Leontin Ștefan PÉTERFI
Prof. Cătălin TĂNASE

Membri de onoare din străinătate:

Se regăsesc în lista completă a membrilor Academiei Române, structurată alfabetic:
Membrii din străinătate actuali ai Academiei Române

Secretar științific: Dr. Liliana GREGORIAN
Telefon: 021 650 40 10; 021 212 86 40 /153
E-mail: gregor@acad.ro

Pagină WEB
 
 
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006